Hjemmeside Økonomi Regnskap

Innsamling

Ta i bruk digital innsamling og forenkle prosessen med mottak av pengegaver og donasjoner til foreningen.

hender med hjerte
Foto:   Matt Nelson / Unsplash

Ønsker dere å motta pengegaver?

I StyreWeb kan dere enkelt administrere innsamlingssider som kan deles på de digitale flatene hvor potensielle givere allerede befinner seg. Det er trygt og enkelt for giver, og tidsbesparende for dere. Bidrag blir automatisk bokført i StyreWeb-regnskapet, og giver mottar takk med kvittering. Eventuell innrapportering av gavefradrag til skattemyndighetene inngår også i løsningen. Gjør innsamling enklere og mer tilgjengelig for alle involverte!

 • Innsamling
 • Folkefinansiering
 • Fast giver
Vipps logo

Funksjoner

 • Presentasjon

  Hver enkelt innsamling får sin egen nettside, og kan på den måten enkelt presenteres på hjemmesiden eller andre digitale flater hvor potensielle givere ferdes. Moderne og mobiltilpasset design, med fokus på enkel og trygg prosess for å gi økonomisk støtte til foreningen.

 • Betalingsmetoder

  Tilrettelagt for direktebetaling, betalingskort og faktura.

  Vipps logo
 • Integrert regnskap

  Alle bidrag genererer automatisk ordre og faktura i StyreWeb, og giver mottar bekreftelse og kvittering på betalingen. Bidraget blir automatisk bokført i regnskapet.

 • Skatterapportering

  Dersom dere er omfattet av gavefradragsordningen vil givere kunne ha rett på fradrag i skattepliktig inntekt. Beregning og innrapportering til skattemyndighetene må utføres av foreningen, og dette løses enkelt i StyreWeb.

Eksempler

Se eksempler og les om de forskjellige innsamlingsmetodene som kan benyttes.

Innsamling

Generell innsamling til organisasjonen, uten å presentere et bestemt formål, måldato eller målsatt beløp. Givere og innsamlet beløp er kun synlig internt.

Folkefinansiering

Innsamlingsaksjon med et bestemt formål, hvor innsamlet beløp og hvert enkelt bidrag presenteres (med eller uten navn etter givers ønske). Live oppdatering, slik at alle til enhver tid kan se hvordan man ligger an i forhold til målet (% nådd), og antall dager til aksjonen avsluttes.

Fast giver

Mulighet til å bli fast månedlig giver via avtalegiro. Beløp og trekkdato velges av giver, og avtalen etableres enkelt ved å signere med BankID.

eksempel
eksempel
eksempel
eksempel
Hva er Innsamling360?

Innsamling360 er en samleside for alle aktive innsamlinger som er satt opp i StyreWeb.

Hva koster det?

Modulen har en fast månedspris avhengig av foreningens størrelse.
Foreningen belastes kr.6 (inkl.mva) + 2,5% av beløpet ved oppgjør for direktebetaling.

Høre mer om modulen?

Skriv inn kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.