ÅRSMØTEREFERAT 2020

ÅRSMØTET 2020

Oddrane Supporterklubb

Onsdag 05.02.20 kl 19.00

Sted: Fort Falkum

Tilstede:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste:

Godkjent uten kommentarer.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer: Alexander Almvik

Referent: Noomi Syftestad

Protokollvitner: Annette Elise Wingerei og Espen Aarhus Bjørnsen

Tellekorps: Sander Bergene Johansen og Hans Helge Wingerei

Sak 3. Styrets beretning 2019

Fort Falkum

Fort Falkum har hatt en tilsynelatende bra sesong. Det har vært godt besøk på både hjemme og bortekamper med den største toppen på semifinalen. Vi går i pluss og får mange positive tilbakemeldinger. Vi har alltid bruk for flere dugnadssjeler, så meld deg til oss om du har lyst til å bidra.

Turer

Reiseåret 2019 har vært svært utfordrende. Interessen for norsk fotball har falt de siste årene, og det merkes at det er færre som vil dra på tur. Samtidig har også samarbeidet med Odd til tider hatt noen utfordringer. At Odd hadde en begredelig borteform gjorde nok også utslag, selv om Oddrane uansett resultat jobber for å få mange på bortetribunen.

Selv om det har vært en generell nedgang så sitter vi igjen med noen lyspunkter. 14. juli solgte vi ut bortetribunen i Mjøndalen, og det ble satt borterekord på Consto Arena. Hverken Vålerenga eller Godset har tatt med flere!

Vi kan også nevne kampen i Haugesund. Til tross for en sen påmeldingsstart så fikk vi sendt en buss avgårde, og det viser at det fortsatt er interesse for å være Odder også på bortebane.

Vi må nå se fremover, og alt tyder på at vi får et langt mer givende samarbeid med Odd. Vi jobber nå tettere enn før, og utfordringene i 2019 ønsker begge parter å løse på en tilfredsstillende måte. Den gamle reisegruppa har tro på oppgang i 2020, og ønsker det nye styret lykke til.

Sak 4. Regnskap 2018

Nøkkeltall leses opp. Regnskap for 2019 er ikke komplett. Venter på regnskapsfører. Om det er ønskelig så kan en få tilsendt ferdig regnskap via mail når deter klart.

Spørsmål fra medlemmer:

****** og gjelden han har til Oddrane, er den blitt betalt ned på?

Svar: Gjelden er ikke betalt på, er nok en del kreditorer i kø. Følger opp.

TIFO inntekt?

Svar: Gaver, tips og tippekonkurranser på bussen ved bortekamper.

Izettle?

Svar: Benyttes til turer og andre arrangementer på Fort Falkum etc.

Sak 5. Innkomne forslag

Fra medlemmer

Ingen saker

Fra styret

Varamedlemmer 2020

Valgkomitéen har jobbet lenge med å fylle opp innstillingen for styret 2020, men det er to varaplasser som for øyeblikket står vakant. Det avtroppende styret ber derfor årsmøtet om å gi det nye styret mandat til å besette disse to plassene etter eget ønske, hvis det ikke fremmes benkeforslag på begge plassene i sak 7 (Valg). Hvis styret gis dette mandatet, så får varamedlemmene valgt av styret en besetningstid på ett år, altså frem til årsmøtet 2021.

Godkjent.

Hans Helge Wingerei og Øyvind Nilsen stiller.

Sak 6. Handlingsplan

Flere på borteturer.

Flere på Fort Falkum, både som gjester og bidragsytere.

Flere bidragsytere på TIFO.

Flere syngende supportere på felt W.

Evt og åpen diskusjon (i påvente av valget) :

Promille på turene, kan det være en av forklaringene?

Sikkerhet og ivareta de vi har med oss på tur er viktig. Er det da bedre og slippe de inn på kamp enn og la de være utendørs?

Ivaretas av vakter etc til tilbaketur med buss. Vil jobbe og forbedre i 2020.

Syngende supportere, er et felt for liv god stemning og flagging.

Er løsningen et skilt med regler, vakter og kontroll på Oddranes felt?

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oddrane for året 2020

Komiteen har i år bestått av:
Sigrid Helene Savio-Mathisen
Jesper Friberg
Asle Øverås

De har levert følgende innstilling for 2020:

Leder: Vetle Bergene Johansen 1 år (ikke til valg)
Nestleder: Gry Eriksen 2 år (til valg, og innstilt)
Sekretær: Noomi Smith 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Alexander Almvik 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Gro Lunde 1 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Ahre Hansen 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Alf Kåre Olsen 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Kristin Hassel 2 år (til valg, og innstilt)

Vara 1: Benjamin Smith 1 år (ikke til valg)
Vara 2: Øyvind Nilsen 1 år (til valg, og innstilt)
Vara 3: Hans Helge Wingerei 1 år (til valg, og innstilt)

Vi takker samtidig av:

Petter Jansen
Aslaug Marie Klevar
Even Broløkken
Christoffer Johannessen

Innstilling til ny valgkomité:

Asle Øverås 1 år (ikke til valg)
Petter Jansen 2 år (til valg, og innstilt)
Sander Bergene Johansen 2 år (til valg, og innstilt)

Mvh,
Asle Øverås
Valgkomiteen
Oddrane Supporterklubb