Ekstraordinært årsmøte 20.06.2023

Oddrane Supporterklubb

Tirsdag 20.06.23 kl 18.00

Sted: Skagerak Arena, Hovedtribunen, Kantinen i 3. etasje.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer:

Referent:

Protokollvitner:

Tellekorps:

Sak 3. Økonomi

Gjennomgang av årsregnskapene 2022 til Fort Falkum og Oddrane supporterklubb, hvis vi får dem i tide.

Sak 4. Valg

Valgkomiteens innstilling til ny leder og ny nestleder Oddrane for året 2023

Komiteen har i år bestått av:
Noomi Syftestad
Kjetil Berge

 

De har levert følgende innstilling for 2023:

Leder: Magnus Nordby Gjøstein (1,5 år (til årsmøtet 2025), til valg)
Nestleder: Noomi Syftestad (0,5 år (til årsmøtet 2024), til valg)

 

MvH Valgkomiteen

Oddrane supporterklubb