Årsmøtet 2023

Oddrane Supporterklubb

Onsdag 08.02.23 kl 18.00

Sted: Skagerak Arena, Hovedtribunen, Kantinen i 3. etasje.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste:

 

Årsmøtet: Godkjent.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer: Vetle Bergene

Referent: Gry Eriksen

Protokollvitner: Anne Lise C. Elvik og Rune Andersen

Tellekorps: Simen Andersen og Berit Rønhaug Røe

 

Sak 3. Styrets beretning 2022

Oddrane

I 2022 skulle vi endelig ta tribunene tilbake for fullt, og det startet godt med opprettelsen av en engasjementsgruppe på tvers av supportergrupper, og dertil opprettelsen av supporterfeltet Nordre Falkum.

 

Med en ny trener kom det også en ny giv, og vi har sett en interesse for tribuneaktivitet som lover godt. På vårt beste har det vært et svært godt oppmøte, og lydnivået på disse kampene er noe av det beste vi har skapt i nyere tid.

 

Medlemsmassen talte ved sesongslutt 189 medlemmer, noe som er 20 opp fra sesongslutt 2021. Det er en oppsving vi ser på med optimisme, samtidig som vi ser at det er potensiale for mange flere.

 

Medlemskontingenten er et viktig bidrag til supporterklubbens aktiviteter, og lave medlemsmasser de siste årene har, sammen med store utgifter til Fort Falkum, bidratt til at vi for eksempel ikke har kunnet spyttet inn mye penger i TIFO og borteturer.

 

Det har blitt arrangert medlemsmøter, og ekstraordinært årsmøte på høsten. I tillegg har Oddrane deltatt på sponsorcup, løkkecupen på Tollnes og spilt kamp mot 3. etasje.

 

Turer

Som med hjemmekamper var også borteturene noe vi skulle ta tilbake i 2022. Vi fikk til turer til Sarpsborg, Grimstad (to ganger), Hamar, Oslo, Drammen, Sandefjord, Lillestrøm og Stavanger.

 

Resultatmessig sitter vi igjen med mange gode minner, og særlig Sandefjord og Grimstad er verdt å trekke frem med tanke på oppmøte og stemning.

 

Samtidig bar året preg av et stramt bussmarked. Under pandemien ble mange busser solgt ut av Norge, og en betydelig andel sjåfører har sluttet. Dette har medført at busselskapene vi har kjørt med er langt strengere med renhold, og prisene er betydelig høyere enn før pandemien.

 

Dette er noe vi oppfordrer det nye styret til å se på, og finne ut av hvordan man kan holde prisene nede til tross for dette.

 

Noen av turene ble arrangert i samarbeid med Team Fritid, og vi må takke Odd, Kontorbygg, TA, Radio Grenland, Romnes og Skagerak Energi for økonomisk støtte på flere av turene.

 

Fort Falkum

Dette skulle altså vise seg å bli Fortets siste år, i hvert fall med Oddrane som drivere. I takt med besøket på tribunen har besøket på Fort Falkum vært ganske bra, dog samtidig har puben vært en økonomisk utfordring for supporterklubben.

 

Men hovedårsaken til at det ekstraordinære årsmøtet stemte for nedleggelse er at vi ser at puben binder opp så mange menneskelige ressurser at det har blitt en belastning for klubben.

 

Samtidig ga det ekstraordinære årsmøtet det avtroppende styret et mandat om å skape en samlingsplass på eller rundt stadion, på premisset at det ikke krever noe økonomisk eller dugnadsmessig i daglig drift.

 

Flere har meldt seg interessert i å drive Fort Falkum videre, og det er fortsatt interessenter på ballen der. Samtidig blir det også sett på mulighetene på stadion, som er plan B.

 

 

TIFO

TIFO-aktiviteten har vært mindre enn ønsket i år. Delvis går det på begrensede midler, og delvis går det på at vi er på en tribune som trenger noen tilpasninger for å fungere godt i denne sammenhengen.

 

Per i dag er det vanskelig på grunn av en slak tribune og stolper. Både vi og andre grupper har lenge ytret et ønske om å få et oppheng på feltet, noe som vil gi oss mulighet til å lage stilige seil og lignende uttrykk.

 

Vi kan ikke foregripe dagene som kommer, men det er nå gode muligheter for at vi kan få et oppheng om ikke alt for lang tid. Heldigvis har det ikke vært helt dødt, og vi har blant annet laget støttebanner til Ukraina, og laget sorte og hvite bannerstriper lik dem man ser i manges tribuneforbilder i Sør-Amerika.

 

Vi vil også takke C. Christoffersen for sponsing av maling.

 

Årsmøtet: Godkjent.

Sak 4. Regnskap 2022

Regnskapet er ikke klart. Alle som ønsker det kan få be om å få regnskapet sendt på e-post når det er klart, og det vil bli arrangert et nytt møte hvor vi vil gå gjennom dette.

 

 

Sak 5. Innkomne forslag

Fra medlemmer:

Ingen saker

Fra styret:

 

5. 1: Statutter Oddranes spillerpriser

 

Hvert år deler Oddrane supporterklubb ut prisene årets spiller og årets talent til spillere fra Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner. Styret ønsker å heve anseelsen til prisene, og samtidig gi formelle føringer om at medlemmene skal bli involvert.

Dette mener vi best kan gjøres gjennom innføring av statutter, og vi ber derfor årsmøtet ta stilling til følgende forslag. Vi foreslår én statutt for prisen «Årets spiller», og én statutt for prisen «Årets talent».

 

Forslag:

 

Statutter for Oddrane supporterklubbs spillerpris Årets spiller

 

1: Prisen årets spiller er opprettet av Oddrane supporterklubb.

2: Prisen deles ut årlig, til to prisvinnere. Én til en spiller fra Odds ballklubb, og én til en spiller fra Odds ballklubb kvinner.

3: Prisen består av en plakett, og en vandrepokal vinneren beholder frem til neste års prisutdeling.

4: Formålet med prisen er å hedre utøvd innsats på og utenfor banen for Odd i sesongen som har gått. Prisen skal gå til den spilleren supporterne mener har gjort størst innsats for klubben.

5: Kandidater må ha vært involvert (startet eller blitt byttet inn) i minst halvparten av lagets a-lagskamper i den aktuelle sesongen.

6: Vinnerne velges av medlemmene i Oddrane supporterklubb, gjennom en hemmelig avstemming etter avsluttet sesong. Det avgjøres ved rent flertall. Styret i Oddrane bestemmer formen og varigheten på avstemmingen, men alle medlemmer skal få mulighet til å delta. Skulle det ende uavgjort gjennomføres det ny avstemming mellom de kandidatene som fikk likt antall stemmer. Vinnerne avsløres samtidig med prisutdelingen (se punkt 7).

7: Prisen deles ut i forbindelse med et arrangement etter sesongen, senest før eliteseriens sesongstart neste år. Styret i supporterklubben formulerer en begrunnelse for hvorfor spilleren har gjort seg fortjent til prisen, som presenteres samtidig med utdelingen.

8: Statuttene kan kun godkjennes og endres av årsmøtet i Oddrane supporterklubb, unntatt om Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner slår seg sammen eller gjør andre betydelige organisatoriske endringer etter at Oddranes årsmøte er gjennomført. I så fall kan styret gjøre midlertidige endringer, som deretter skal tilbakeføres eller permanent endres på det påfølgende ordinære årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til endringer.

 

Statutter for Oddrane supporterklubbs spillerpris årets talent

1: Prisen årets spiller er opprettet av Oddrane supporterklubb.

2: Prisen deles ut årlig, til to prisvinnere. Én til en spiller fra Odds ballklubb, og én til en spiller fra Odds ballklubb kvinner.

3: Prisen består av en plakett.

4: Formålet med prisen er å hedre utøvd innsats på og utenfor banen for Odd i sesongen som har gått. Prisen skal gå til den unge spilleren supporterne mener har gjort størst innsats for klubben.

5: Kandidaten kan ikke ha fylt mer enn 22 år i løpet av året. Kandidaten må ha fått spilletid i offisielle kamper på a-laget, alternativt spilleminutter i offisielle kamper på b-laget hvis det ikke er kandidater som oppfyller kravet om a-lagsminutter.

6: Vinnerne velges av medlemmene i Oddrane supporterklubb, gjennom en hemmelig avstemming etter avsluttet sesong. Det avgjøres ved rent flertall. Styret i Oddrane bestemmer formen og varigheten på avstemmingen, men alle medlemmer skal få mulighet til å delta. Skulle det ende uavgjort gjennomføres det ny avstemming mellom de kandidatene som fikk likt antall stemmer. Vinnerne avsløres samtidig med prisutdelingen (se punkt 7).

7: Prisen deles ut i forbindelse med et arrangement etter sesongen, senest før eliteseriens sesongstart neste år. Styret i supporterklubben formulerer en begrunnelse for hvorfor spilleren har gjort seg fortjent til prisen, som presenteres samtidig med utdelingen.

8: Statuttene kan kun godkjennes og endres av årsmøtet i Oddrane supporterklubb, unntatt om Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner slår seg sammen eller gjør andre betydelige organisatoriske endringer etter at Oddranes årsmøte er gjennomført. I så fall kan styret gjøre midlertidige endringer, som deretter skal tilbakeføres eller permanent endres på det påfølgende ordinære årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til endringer.

 

Årsmøtet: Godkjent

Kommentar: Styret følger opp hvem som spiller hvor mange kamper.

5. 2: Endring av paragraf 1 og 2

 

Med dagens formulering er det en viss fare for at noen kan tro at Oddrane anerkjenner rase som konsept. Derfor ønsker styret å gå bort fra begrepet «rase» i vedtektene, og foreslår derfor at paragraf 1 og 2 endres.

 

Fra:

 

§1 Klubbens navn er ODD’rane supporterklubb (heretter kalt OS). Klubben er en upolitisk, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett kjønn, alder eller etnisitet 

 

§2: Være en støttespiller for ODD (herunder Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner, med mindre annet spesifiseres), før, under og etter kamper arrangert av eller med ODD, samt enhver tilstelning eller arrangement der ODD er deltaker eller arrangør. 

 

Til:

§1 Vårt navn er Oddrane supporterklubb, heretter kalt OS.  

 

§2: OS formål er å være støttespiller for Odds ballklubb og Odds ballklubbs kvinner (heretter kalt ODD), før, under og etter kamper der disse lagene er involvert. Vi skal jobbe for å arrangere billige bussturer for våre medlemmer i forbindelse med ODDs bortekamper. Vi er en partipolitisk uavhengig, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett bakgrunn.

 

Årsmøtet: Godkjent

 

5. 3: Endring av styrets størrelse

 

I flere år har det vært vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer. Og siden Fort Falkum legges ned, ser styret det kan være fornuftig å redusere den vedtektsfestede størrelsen. Styret anbefaler at styret reduseres til syv personer, og at den aktuelle delen av §7 endres som foreslått nedenfor.

Fra:

 

§7: Styret velges av årsmøtet og består minimum av:

Sak 6. Handlingsplan

Flere på borteturer.

Flere bidragsytere på TIFO, og gjennomføre økonomiske tiltak.

Flere medlemmer.

Flere syngende supportere på Nordre Falkum.

 

Årsmøtet: Godkjent

 

Evt og åpen diskusjon (i påvente av valget) :

 

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oddrane for året 2023

Komiteen har i år bestått av:
Noomi Syftestad

Brede Bjerkseth
Kjetil Berge

 

De har levert følgende innstilling for 2022:

Leder: Alexander Almvik (Midlertidig, til valg, og valgt)
Nestleder: Brede Bjerkseth (2 år, til valg, og valgt)

Kasserer: Anne-Lise Elvik (1 år, ikke til valg)
Styremedlem: Sander Johansen (1 år, ikke til valg)

Styremedlem: Espen Rød-Knutsen (2 år, til valg, og valgt)

Styremedlem: Andreas Kåsa Andersen (2 år, til valg, og valgt)

Styremedlem: Nasim Nazari (2 år, til valg, og valgt)

Styremedlem: Grethe Lind (1 år, til valg, og valgt)
1. vara: André Prestvik (2 år, til valg, og valgt)
2. vara: Martin Kristensen Berget (2 år, til valg, og valgt)
3. vara: Leander Wilhelmsen (2 år, til valg, og valgt)

 

 

Vi takker samtidig av:

Gry Eriksen

Gro Lunde
Simen Andersen
Ole Jørgen Abrahamsen

Øyvind Nilsen
Martin Holte Pedersen

 

Innstilling til ny valgkomité:

Kjetil Berge (2 år, til valg)
Noomi Syftestad (2 år, til valg)

 

Årsmøtet gir styret tillatelse til å undersøke om Vetle Bergene kan være den tredje personen i valgkomiteen.

 

MvH Valgkomiteen

Oddrane supporterklubb