Huset ble oppført som velferdslokale for Strømmen Trævarefabrik i 1895 samtidig som det tjente som demonstrasjonshus for mulige huskjøpere. Huset er også en verneverdig representant for den særpregete dragestilen som gikk igjen i mange av fabrikkens leveranser. Også etter dagens målestokk hadde Strømmen Trævarefabrik en enorm husproduksjon gjennom sitt 45-årige virke, med eksport til alle verdensdeler.

Strømmen og Skjetten Sanitetsforening var eiere i femti år, etter at de i 1933 kjøpte huset av trevarefabrikkens konkursbo. Siden 1983 har Skedsmo kommune vært husets eier.
Helt til det i 2005måtte stenges på grunn av råteskader har Trevar´n vært en sentral møteplass for mange generasjoner av strømlinger. 

Trevar’ns Venner
er en venneforening for 
Trevarelokalet. Det var de tre foreningene Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Lions Club Strømmen som i 2009 inviterte til dannelse av Trevar’ns Venner. Foreningen er organisert i et styre på fem ledet av Jon Schöning Lie og en byggekomité også på fem, ledet av Sigbjørn Strømmen. I tillegg har noen titalls personer meldt seg til tjeneste i et dugnadskorps. Dette har fungert utmerket – mer enn 10000 dugnadstimer er loggført.

Trevar’ns Venner ønsker å kunne bidra til at denne arven holdes i hevd, og samarbeider med flere instanser om dette. Både Skedsmo kommune, Akershusmuseet, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren er interesserte samarbeidsparter.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

Vi er stolte av at Trevar´ns Venner har fått Byggeskikkprisen og "Strømlingen" for godt utført arbeid.