År Forfatter Artikkel Stikkord - personer - geografisk område
2001 Reidar Ulseth, 1915- Estenstadmarka Tømmerholt, Øvergjerdet, Estenstad, Strinda vannverk, Endreplassen, Estenstadhytta,Innlegget, Myrtippen, Kvernhusflata, Myrtippen, Kvernhusflata, Bekken
2001 Ragnhild E. Lande Naturen forteller historie Tømmerholt
2001 Ragnhild E. Lande og Knut L.Vik Strindas første vannverk Faul Fjermstad, Bonsach Lund, A. Sand, G. Venaas, M. Bjøraa
2001 Finn Bjørgum Estenstadvann - til glede og besvær i 84 år Tømmerholt dam
2001 Randi Tvete Vik Møte med en Estenstadmarkveteran -  Estenstadhyttas historie, Ole Brevik
2001 Randi Tvete Vik Den første vertinna på Estenstadhytta Margit Støre, Torger Støre
2001 Ragnhild E. Lande Vertskap på Estenstadhytta i 25 år Greta Heggem, John Heggem
2001 Randi Tvete Vik Strindamaleren Paul Kastbrekken Kastbrekka
2001 Randi Tvete Vik Strindamaleren John Stendahl John Stendahl, Steindal Nordre
2001 Halfred Klingenberg 1918- A/S Strindens Torvstrøfabrik Steinan Nordre
2001 Tormod Tvete (1905-1987) Det kimer på tusen klokker Åsvang skole
2001 Ole Øverland Gjerde Strinda kyrkje 100 år Moholt, Brøsetvegen
2001 Kristoffer Grendahl, Asbjørn Johansen, Randi Moxness, Knut L. Vik Billeder fra Stinda Ramstad, Strinda amtskole, Voll forsøksgård,Strinden teglverk,Reitgjerdet,Angelltrøa, Dragvoll, Dampskipet Comfort,Osen i Jonsvatnet,
2001 Ragnhild E. Lande Bilder fra min skolevei fra Østmarka til Strindheim Lade, Strindheim, Østmarken
 
2002 Arnold Sjøsund Strindheimområdets historie og utvikling fram til ca. 1950 Strindheim skole,Belbuan,Bromstad,Brøset,Skyåa, Bakkaune, Rønningen, Pineberg,Dalen, Falkenborg,Persaune, Baldershage,Valentinlyst
2002 Knut L. Vik Utsikt fra Rønningen gård Lade, Saxenborg, Ringve, Stavne-Leangbanen
2002 Jacob Kjos-Hanssen A/S Foki på Lade A/S Trondheim Preserving,Oscar Albrecht, Collin-Hansen, Møbel-3,Toyotahallen,Avisa Trondheim,
2002 Agnar Auran Strinda bygdeungdomslag og Lohove Karl Haugen, Lagsavisa Bonden, Sverre S. Klingenberg,Gustav Dybvad,Figro Vareforsyning,A/S Hageanlegg
2002 Ragnhild E. Lande  Sildråpen- hedret med et veinavn Angelltrøa,Alex Arnfinsen, Ada Arnfinsens vei
2002 Kristofer Grendahl Noen navn på veier på Strinda Sildråpeveien, Ole Aasveds veg, Brit Grytbaks veg, Vegamot
2002 Olav Hogstad Historien om Zion sykehjem Anne Blekkan, Blekkan Øvre, Ole Hogstad, Karl-Ewert Hornemann,Agnes Hogstad, Sigfrid Hogstad,Annes Minde,
2002 Per Olav Tiller  En pioner på Strinda- Cecilie Løvø (1892-1985) Voll, Statens forsøksgård i jordbruk,Fokstua,
2002 Asbjørn Johansen Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene Jonsvatnet,Engelsåshaugen,Valsetbakken,Osbakken, Østre Fortuna
2002 Bjørn Ulvin Ung trønders opplevelser i Christiania 17. mai 1897  
   
2003 Asbjørn G. Johansen Øvre Charlottenlund-som det en gang var Stokkanbekken,Grilstadbekken,Skovgård, Nyheim,Presthusdalen, Fredrikkefryd, Furumoen, Fredrikkefryd,Viktor Olsen,Grinnamarka,Kutrøområdet, Høgtunområdet,Kockhaugen, Klubbavisa Chalott
2003 Kristofer Grendahl Dragvoll - Storgård- vanlig gårdsbruk-universitet Arnt Grendahl, Kristofer Grendahl,Olaus Grendahl,
2003 Olav Dybvad Bergheim 1930-2003 Johan Dybvad, Bergheim steinbrudd, Bergheimsvegen,Sommerli,Alf J. Næss, Tropica,Optoplan A/S
2003 Bjørn Ulvin NM på ski på Strinda i 1948 og 1954 Strinda Idrettslag, Åsvang skole,Magnar Estenstad, Idar Dahl,Ole Skavdahl,Anton A. Furuseth,
2003 Kristofer Grendahl Skomikk- et nyttig og populært fag Johannes Bull-Hansen,Lovise Bakk, Åsvang skole, Lærer Wulf
2003 Merete Moe Henriksen Langs forhistoriske vegfar i Strinda Valset, gravfunn,Glenset,Løkstadåsen, Svartåsen, Røstad, Øvre Solem,Solemskleiva,Vikelva,Presthus,
2003 John Jervan Jonsvatnet den gang da Jervan, Gjervan, Dragsten, Jonsborg,Valsetbakken, Elen Ofstads skole, Kuset, Comfort,Solbakken skole,Brurok skole, Brtsberg skole, Osbakken
2003 Knut L. Vik Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939 Ternen, Det norske luftfartselskap,DNL,sjøflyhavn, Valsetbukta,Finn Lambrechts,Havørn, Lufthansa,Falken,Trondheim flyklubb
2003 Knut Sivertsen Strinda i krigsårene- Tysk militær aktivitet 1940-1945
 
Kuhaugen,Blyberget,Ladehammeren, Austflata,Sunnland, Leira, Fagerhaug, Dalhaugsplass,Munkholmen, Ormhaugen,Østre Moholt, Otto Wollter,Skovgård,Charlottenlund, Ranheim,Stokkanhaugen,Engelsåsen,Bratsberg kirke, Rosenhaug, Persaunet,Pineberg,Lager Nordblitz,
2003 Ragnhild E. Lande Skriftlige kilder og bilder- en dokumentasjon for framtida  
 
2004 Kari Lassen Grendahl og Kristofer Grendahl Angelltrøa hovedgård Trøen, Jonas Angell,Christian Lassen, Andreas Lassen,Anton Vedius Lassen,Sildråpen,Olaf Klingenberg,Karen Lassen, William Lassen, Ormhaugen,Angellhaugen,Lars Lassen,Austflaa, Trond Grendahl
2004 Ingvar Lånke Trekk fra Åsvang skoles historie Eliplass,Lykkens prøve,B.L.Essendrop,Bones, Berg,Betseme,Steinaunet,Solbakken,Moholt,Ole Aasved, Amtskolen,Karl Gjervan, Sverre By,Tormod Tvete,Åsta Prøsch,Roar Tønseth
2004 Randi Tvete Vik og Ingvar Lånke 1981- Åsvang skole feirer 100 år Lars Fagerheim,Ivar Tørring,Ola Kai Ledang
2004 Audhild By Kantate til 100-årsjubileet ved Åsvang skole Audhild Bye,Bertil Palmar Johansen
2004 Bjarne Gjerding Historien om rehabiliteringen av gammelbygget på Åsvang skole  
2004 Roar Dille Gammelskolens hyllest  
2004 Esther Nordmark Ei lita by-pi på besøk på lainnet i 1920-åran Blusuvoldsbakken,Jernbanebyen,Moholt,Sør-Trøndelag Fylkes Arbeidsskole
2004 Asbjørn G. Johansen Kafeen på Meieribakken Osbakken, Andrea Aae, Meieribakken, Røstadbakken,Jonsvatnet, Vikeraunet, Peder Aae,Jonsvatnet sanitetsforening, Jonsborg, Vårblomsten
2004 Knut Solem Veveren Andreas Valen Kjellrun Knotten,Ingebjørg Dybvad
2004 Thor J. Hafstd Lade flyplass i krig og fred Devle, Ringve,Trøndelag Flyveselskap A/S, A/S Trønderfly, Lade flyplass,
2004 Jon E. Kvistedal og Knut L. Vik Byutvidelse i 1864 og senere 1847,1864,1893,1952,1964,kommune-sammenslåing,Trondheim,Strinda,Tiller,Leinstrand,Byneset
2004 Per Olav Tiller Om heim og hjem i stedsnavn i byen og på Strinda Gildheim,Fridheim,Jarlheim,Fagerheim,Alvheim
2004 Arnold Dalen Bone og bypist - det gamle strindamålet og forholdet til bymålet Strinding, strindamål,bygdemål,
2004 Jon E. Kvistedal  Forordning om pliktavlevering fra 1781  
2004 Per Arne Larsen Oppveksten på Berg i etterkrigstiden Jonsvannsveien,Leif Tronstads vei,Kong Inges gte,Harald Bothners veg,Sigurd Slembesveg,Ebergbanen,Paul Fjermstads veg,Gudes gte
2004 H.N. Osnes Julehilsen fra Strinda 1932 Arne Hogstad,Gustv Dybvad,Karen Thambs Lyche
2004 Knut L Vik Artikler i årbok for Strinda historielag 2001-2003  
 
2005 Arnold Sjøsund Strindheim skoles historie. Skoleutvikling i Strinda og Trondheim Lykkens prøve,Eliplass, Lademoen, Emelies Minne,Strinda skolestyre,Belbuan gård,Nidar,Hans Petter Tønne,Bromstadvegen,Johannes Bull-Hanssen, Harald Aspaas, Arnold Sjøsund,Odd Feragen,Ingrid S Hansen, Astrid Krog Halse
2005 Jon Hjelde jr Belbuan planteskole Jon Emil Hjelde, Belbuan gård,P. O. Jensen,Anders Bergheim,Brøsetveien, Gildheim,Nidar-Bergene A/S,Anders Johansen, Arvid Skjelstad,Kvåldammen,isdam,
2005 Roar Glenne Operasjon Jonsvannet i 1940 og 2005 Heinkel, Junkers,Arthur von Casimir,
2005 Lise Hartmann Flood Solveig Haugan - en arbeiderdikter fra Strinda Av jord er du kommet,Pål Kobberstad,En skalp,
2005 Agnar Auran Vikerauntjønna -vannkilde til kraftverk og drikkevannkilde Overvik, Fredrikkefryd,Albrecht Wibe Selmer,Svend Busk Brun,Ellef Solem, Jonsvandets meieri,Karl Johan Selmer,Fredrik Bing,Tesli nedre, Tesli Øvre,Johan Forbord, Anton Alstad,Adolf Øien
2005 Asbjørn Johansen Issaging på Vikerauntjønna i gamle dager Necolai Dahl,John Farbu, Ole Bromseth,Paul Moen,Karl Selmer,Olaf Gjervan,Birger Evensen,Trondhjem Iscompagni
2005 Agnar Auran Pelsdyroppdrett på Jonsvatnet og Strinda Einar Halseth,Arktisk Pelsavl Co,Røstad, Knut Gaden,Jomar Larsen,Tesliåsen,Eyvind Gaden,Trøndelag Pelsdyralslag,Paul Siim,Albert Gulbrandsen,Einar Lehn,John Stendahl, Anton Gomo,Karinelund pelsdyrgård, Heglum og Hegstad pelsdyroppdrett,Fortuna vestre,Burmadalen,Kåre Klettli,Trøndersk pelsdyrfor A/L,
2005 Herman Hansen Bromstad - en storgård på Strinda Svanaug Vasseljen,Tingsted for Strinden og Selbu sorenskriverembede, Ottar Vasseljen, Sigurd Vasseljen,Marie Snerting,Bromstadekra, Ungdommens egen heim, Bjørn Røe
2005 Herman Hansen Persaune og Persaune hageby. Boligbygging, sykehus og militærleir Sverre O Klingenberg, Sverre S Klingenberg,Strindens pleiehjem for gamle,Strinda gamlehjem, Strinda sykehus,Erik Thoresen,Rolf G Braun,Alfred Trønsdal, Persaunet hageby,Tycho Castberg,TOBB,Gina Krogs vei,Tyholtveien,Aasta Hansteens veg,Axel W Nilsen,Tankvegen, Waldøes kolonial,Siem kjøtvarer,Uglems dagligvareforretning,Trio kiosk,Dahles godteributikk,Jenssen kolonial,Lilly Mæhles kolonialforretning,Reitans dagligvare,Bondes butikk, Korto,Tyholt kolonial,Høili kolonial,Strømmen kolonial, Rangø, P O Stene dagligvarer,Rambergs butikk,fiskehandler Sverre Alseth,Persaunet leir,
2005 Bjørn Bruland Undervannsbåtvåpenet og Persaunet leir Sigurd Valvatne, Michael Sars
2005 Jon E Kvistedal Gamle mål lengdemål, flatemål
2005 Herman Hansen Strinda i 1905. En nei-mann og en tviler Amtskolen, Lademoen kirke,Anton Juliusand,Dr Sands veg,folkeavstemming,Lensmann Dahl,Paul Fjermstad
 
2006 Jan Åge Habberstad Historien om Strinden Teglverk Hans Christian Furulund,Paul Fjermstad,Søndre Reitgjerdet,Hans Furulund,Johan Nygård,Olaf Wolds veg,Granåsvegen, Brøsetvegen, Stjern,Brøset,Studentbyen på Moholt,Lamobrakka,Tømmerholt,Lille Reitgjerdet,Buchhaugen,R.Hellen,Einar Sæter,Agnar Melhus,Aksel Bjørnebo,Fritjov Sivertsen,Åsvang skole,Amtskolen,Birger Evensen,Dyre Halse,Rolf Killingberg,Anton A Furuseth,Brøset hgeby,Johan Algarheim,Granåsvegen,Emilie Skålvik,Hagebrakka,Peter Christian Buck,Harald Ratvik, Lars Habberstad,Søndre Berg,Tomsetåsen, Ranheim fabrikker,Estenstadmarka,Bekken gård,Helge Hagen,Norsk Arbeidsnannforbund,Melvin Johansen,Mentz Lyngen,Bernt Vilman,John Ydse,Strind kirke,Bakklandet teglverk,Staaltaugen,Gro Harlem Brundtland,Intra VVS Industrier,Marit Wiig,Hans Anton Ratvik,
2006 Agnar Auran Jakobsli Mølle John L Blekkan,Bjørkmyr, Nils Henrik Bugge,Lars Johansen Blekkan,Lille Grinnan,Ole Bromseth,Johny Nielsen,Lene Waldum,Jomar Blekkan,
2006 Asbjørn G. Johansen Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri, butikk og postkontor Jonsvandets meieriforening,Ellef Solem,Sivert Gjervan,Ole Walseth, Christian Moen,Klemet Ranheim,Sivert Walseth,Solbakken bro,Fredrikksted,Siimskleiva,Røstad nedre, Øvre Vieraunet,Jon Jervan,Olaf Gjervan,Gundersens kolonialbutik,O Vasseljen,Petrin Størseth,Thomas Angells gt 3,Selma Moen, Randi Gjervan,Helga Berge,Johan Slettvold,Kjerstina Meland, Einar Mortensen,Christian Moen,Throndhjems meieribolag, Strinden meieribolag,Bratsberg meieri, Væhre meieri,Throndhjems Melkeforsyning,Trøndermeieriet,Eivind Wekre,Johan Thomassen,Jan Thomasen,Peder Aae,Ellef Solem,Erling Helmersen,Sverr Angen,Øvind Tangen,Ole Vollan,Ole Vollan Døsvik,Karen Solem,Einar Solem,Jon Jervan
2006 Ivar Moum I. J. Moum handelsgartneri 1827-1899 Elias Bellevold,Christian Andreas Hansen,Enoch Sederpalm,Hermansens enke frøfrretning,Emil Hermansen,Enoch Cederpalms Kunst- og handelsgartneri,Moums gartneri, Elvegata 13c,Ole Ødal, Berton Haug,Iver J. Moum,Adolf Olsen,Ellen Moum,Baldershge,Lysholmgården,Ivar Moum, Per Olaf Moum,Strindheim skole, Strindheim hageby,Tunga gård,Fernanda Nissens veg,Moum Hageland A/S, Plantasjen A/S
2006 Ragnhild E.Lande Reitgjerdet - institusjonen og arbeidsplassen Reitgjerdet sykehus, Emil Forsaa,Johan Løkhaug,Holm Holmsen,O.S.Alstad,A.F.W.von Hanno, H.F.Schirmer,Peder Anker Ekroll,Hans Fritzner,C.H.Hirsch,Anton Julius Sand,dr Sands veg,G.H.Armauer Hansen,Armauer Hansens veg,Brøsetvegen,leprabasillen, spedalske,Brøset, Brøset pleiehjem for spedalske,ingeniør Haugland,Reitgjerdet asyl,O.Losen,Gunnerius Skove,dr. J. Widerø,dr.K.Andreassen,Sten Stensen,O.Brekke,O.Bjerke,E.Waklin,J.Kvernrød,P.Johnsen,K.Botslangen,M.Holmen,A.Kristoffersen,K.Sandø,Kr.Johannesen,L.Thorbjørnsen, Ola Stamns, Albrigt Dahl,Erik Hollum,Karl Johansen,Lars Sæther,Bernhard Elvrum,Olaf Vige,Lars Åsveien,Osvar Wahl,Solveig Hansen,Kristoffer Kjerran,dr.Odde,dr.Hansten,Hans Nygård,Johan Løkhaug,Frode Hoff, Erling Holthe,Leif Åsveien,Arnold Haugan,Asbjørn Hjeldnes,Bernhard reinsli,Kristian Skare,Olaf Bakken,Harald Haugen,Astor Grønnerøe, Martin Bjørnstad,Ole Bjørnebo,Johan Gust,Harald Berger, Sigurd Vinje,Arne Trøan, Arthur Svendsen,Reitgjerdet hornmusikklag,Kristoffer Eggen,Edvard Bjørnebo,Henrik Størseth,Reinert Wikdal,Erik Hollum,Trygve Eggen,Johan Dahl,Konrad Lund,Johan Vårum,Alfred Persson,Bernhard Reinsli, KarlA Andresen,Randi Moxness,Sture Lian Olsen,Elise Lund
2006 Randi Moxness Barndomsminner fra området ved Brøset og Reitgjerdet i 1940-årene Brøset,Brøsetvegen,Niels Chr Nielsen,Astrid Olsen Jaramillo,Reitgjerdet sykehus,Sverre Risnes,Alfred Persson, Randi Elvrum Moxness, Ellen Hagen Paulsen,
2006 Lise Hartmann Flood Fridheim Barnehjem Hegdalen, Wangbergs Minne,Jarlevein,Amalie Hagerup Jensen,Anna H Henriksen,stiftsprost Essendrop,presten Krogness,Hans Jenssen, Jens Pettersen,Julie Grimelund,Emilie Motzfeldt,Petra Larsen,Lise Brodtkorp,Ida Sten,Elisabeth Oxholm,Kai Nilsen,stiftelsen Fridheim,Erling Jenssen,Ellen Lie,Jacob Schei, Norservice,YVI, Yrkesvalghemmdes industri,
2006 Eldrid Breivik Hansen Barndommen på Berg 1932-1945 Eidsvolls gate, Doktor Sands veg,Strindvegen, Kong Inges gate,Blusuvollsbakken, Nordahl Bruns veg, Alf Østerås kolonial,Paul Fjermstads veg, Iversengården,Kvilhaugen, Blussuvoll Østre,Trines Minde,Kuhaugen,Lillebergveien, Sigurd Josalfars veg,leker,basse,Adolf Moes kolonial,Odd Harald Sørensen,Brynhild Sørensen,Eldrid Breivik, Kari Åsdahl,Berg skole,Lerkendal hagekoloni,
2006 Svein Linge Solberg Krigspegt oppvekst på Snaustrinda Harald Bothners veg,Skipsmodlltanken,Strinda videregående skole,Blusuvold skole,Kvilhugen, Valentinlyst,Berg skole,Bandeklostret,Henry Rinnan,Trines Minde,Sigurd Slembes vei,Harald Bothners veg,Alf Nyeng, Snøgg,Hilda Vehre,Svend Rønning,Kjell Tore Solberg,Odd Reitan,Bård Mauring,basse,kanonbll,skøyter,kaste på stikka,epleslang,få hævar,2. Strinda speidertropp,Asbjørn Halten,Freidig,Anders Estenstad,Strinda idrettslag,Knut Svarva,Eivind Bjørnhaug,Casparis gate,svenskesuppe,Per Olav Tiller,
2006 Knut L Vik Femaarsberetning vedkommende Strindens folkeskoler Nidarvold skole, Strindens skolestyre,Solbakken skole,Strindheim skole, Ranheim skole,Aasvang skole,Byaasen skole,Eklesbakken skole,Greistadløkken skole, Hammer skole,Luthers katekismus,Sverdrups forklaring,Vogts lille bibelhistorie,Holst og Regstads ABC,Nordahl Rolfsens læsebog,Klykkens grammatik. I. Nicolaisens smaabørnenes regnebog, Regnebog for landskolen,Heike og Danielsens skrivesystem,O.Jensens Norges og verdenshistorie,Horns geografi for folkeskolen,Reuchs naturkunnskap,Deinbolls tegnebog
 
2007 Jan P Breida Strindas siste krafttak på skolefronten da Charlottenlund fikk 9-årig skole Arne Kaarstad,Jon Berg,Per Erlien,Einar Brobakk,Kaare Tønne,statsråd Sivertsen,Arne Arnljot,Jakobslivegen,Tanem,Nyheim,Stokkbekken,Nyheimsvegen,Konglevegen,Schmettows alle,Charlottenlund sportsklubb,sankoret Skogklang,Charlottenlund Arbeiderlag,Norblitz,Roosevelts veg,Hansendammen,Tunveien,Nelly Hansen, Jan Paul Breida,
2007 Roald Eriksen Hvorfor ble Dragvoll valgt til universitetsområde? Grunnutnyttelse i Trondheimsområdet,Granåsen,Stokkan,Dalset,Dragvoll
2007 Sturla Leth-Olsen Min uvanlige onkel Petter Solbakken skole, skulpturen Den første skoldagen,Kottenget i Bjugn,Jo-Bu motorsager,Petter Leth-Olsen Skogsmaskiner,Fagerneset,skulpturen Farmer med plog, skulpturen Tømmerkjøreren
2007 Asbjørn G. Johansen Røstadbakken, den gang da Ivar Sasseter, Bernhard Bækken, Mathilde Bækken,Styggdalen,Fuglåsen,Austlia,Polen,Hildur Johnsen,Jans Leuthen, Sellanrå,H.Erlandsen,Ingrid Leuthen,Jonsvatnet,Solemsvåttan,Litjvatnet,Osen,Solem,Ragna Jensen,
2007 Sverre Haugdal Tungen gård og Hans Wingaard Finne Paul Nikolai Finne,Amalie Huitfeldt Finne,Olav Vidvei, Søndre Leangen,Øvre Rotvoll,Strindas ordfører,Trøndelagens skogselskap,Strinden Sparebank,Søndre Trondhjems amts landhusholdningsselskab,Grasmelfabriken,Paul Emil Finne,Tungen Gård A/S, Felleskjøpet, Bøndernes Salgslag,
2007 Randi Tvete Vik Treskjærer Ole J.Laulos figurer på Tungen gård John E.Brodahl,Per Christiansen, Havstein kirke,Leinstrand kirke,Levanger kirke,Domkirka,E.C.Dahls bryggeri
2007 Knut O Kristiansen Grasmjølproduksjonen på Tungen gård. Minner fra 1961-62 A/S Tungen gård,grasmel,Omkjøringsvegen,Olav Vidvei, Vidvei Trøndergrønt,Felleskjøpet Klett,Knut O. Kristiansen,
2007 Nils Berg Landbrukssentret Tunga 1967-2007. En effektiv nyetablering innen norsk landbruk Bøndernes Salgslag,Nortura,A/L Falkenborg,Felleskjøpet i Trondheim,Gartnerhallen,Norske meieriers salgsentral,Landteknikk,Trøndelag Eggsentral,Trøndelag Melksentral, Trøndermeieriet,Tungen Gård,Landbruksvegen,Tungavegen,Bromstadvegen,Olav Eriksmoen,Tunga slakteri,A/L Iskrem,Diplomis A/S,TINE,A/S Trønderdata,Sør-Trøndelag Landbruksselskap,Livdyrsentret,Direktoratet for Naturforvaltning,NINA,Bergs Maskin,EDB Buisiness Partner,Primaflor,Felleskjøpet Agri,Eivind Wekre,Sigmund Jenssen
2007 Sverre Haugdal Felleskjøpet i Trondheim FK,Tungen gård, Hans Wingaard Finne,Strinda,Georg Neumann,Presthus,S.M.Nøkleby,John M.Aasen,Einar Schult,Einar Jenssen,Massey Harris,kraftfor,Volvo BM,gjødsel,Trønder-Data,NorAqua A/S,Olav Vang,Felleskjøpet Agri,Håkon Brandt,Hans Bekkevahr,Herlaug Trælnes,Bjørn Langvik,Kjell Schive,Noralf Størseth,Sven-Tore Jacobsen,De fire årstidene,Arne E. Holm
2007 Nils Berg Fra Bøndernes Salgslag til Nortura Trondheim BS, Bøndernes Salgslag,Norsk Kjøtt,Prior Norge,Gilde Norsk kjøtt,Livdyrsentret Tunga,
2007 Roall Hognestad Fra Trondhjems Meieri til TINE Midt-Norge Trondhjems meieribolag, Hans W.Finne,Lauritz Jensen,P.Moxness,Trøndermeieriet,Trondhjems Melkforsyning,Trøndelag Meieri,Norske Melkeprodusenters landsforbund,Stein Aasgaard,Sigve Erland,Eivind Wekre
2007 Jon Jullum Gartnerhallen Trøndelag Fordelingssentralen for frukt og grønnsaker,Harald Bugge Eggen,Sandgata 12,Haakon Hveem,Olav Berg,Tunga,Martin Nodens,Olaf Jelset,BAMA, Primaflor,Kjell Hilmarsen,Øystein Holm,Ole Venås, Nils Brodal,Kjell Amdal,John Rekkedal,Ole Bjerkedl,Bjørn Ove Raaen,Håvard Jegerstedt
2007 Egil Sødal Diplom-Is på Landbruksentret S.S.Klingenberg,Erling Skakkes gt 25,A/L Iskrem, bromstadvegen, Omkjøringsvegen,Norsk Iskrem,Sigve Erland,Jon Terje Grønli,
2007 Lise Hartmann Flood Finnes barnehjem å Jægershvile 1907-1949 Hans Wingaard Finne,arkitekt Gabriel Kielland,Margrethe Lund,Albertine Værnes,Marie Holm,Ingeborg Aas, Carl Finne,skoleinspektør Svendsen,Gina Strand,Ingri Garberg
2007 Jan Habberstad Hans Sandaas og butikken i Brøsetvegen. Episoder fra handelsvirksomheten under og etter krigen. Alf Terje Sandaas, Buckhaugen,Alf Østerås,Reitgjerdet sykehus,Brøsetvegen,Alf Georg Sandaas,Anton Furuseth,Strinden Teglverk,Sivert Pettersen, Autotrim,Wikdahl,Josef Glatt,Misjonshotellet, tyskerne,Quislings regjering,KØFF,Olav Selvli,Vintervoll,Olof Roos,
2007 Alf Terje Sandaas Minner fra 50-åra i Strinda Bekkvolldalen,Brøsetflata, Åsvang skole,Teglverket,Estenstadmarka,Ebergbanen,Ernst Kuska Larsen, Strinda Høgre, John Whittaker,Signe Fransrud,Torjus Berge,