Litteratur som omhandler Strinda

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Forlikskommisjonene: "...denne velgjørende Foranstaltning..." : en studie av kommisjonenes virke i Trondheim og Strinda 1795/97-1804/06

Bjørlin, Inge Manfred

2004

Strinda

 

2003

Gårder med særpreg : tradisjonsrike hus og interiører

Valebrokk, Eva
Mellin, Bo-Aje

2003

Strinda

 

2003

Tempe : en bydel i Trondhjem, 1901-2001

Mathisen, Knut

2001

Bygdebok for Bratsberg annex-sogn

Hugås, Kåre G.

2000

Østbyen i går og i dag : grunnkurs i lokalhistorie for Lademoen skole

Øverland, Per

2000

Første forslag til generalplan for Strinda

Pedersen, Sverre

19??

 

Fra bedehus til kapell på Leira : ved 100-årsmarkeringen 1999

Buhaug, Dag

1999

Fra 1889 til 1899

 

1999

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Fra 1878 til 1893

 

1999

Hommelvik, Strinda sogneprestembete

 

1998

Fra 1843 til 1877

 

1998

Fra 1900 til 1910

 

1998

Fra 1889 til 1910

 

1998

Hommelvik, Strinda sogneprestembete

 

1998

Fra 1818 til 1822

 

1998

Fra 1823 til 1842

 

1998

Leangen gård

Trondheim kommune

1997

Slik var det

Nordhaug, Liv

1997

Merk alle

 

 

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

42: Hjelpetjenesten : en virksomhetsanalyse av Nardo distrikt i Trondheim

Clifford, Graham
Marthinsen, Edgar
Samuelsen, Anne Sofie

1996

6: 10.000 mil

 

1996

Malvik, Strinda sogneprestembete

 

1996

1996:125: Tiltak for å redusere landbrukets miljøbelastning på Jonsvatnet

Vagstad, Nils H.

1996

Folketellingen 31.12.1865 for 1660 Strinda (Strinden)

 

1996

Malvik, Strinda sogneprestembete

 

1996

Malvik, Strinda sogneprestembete

 

1996

1996:25: Analysebruket Reppe : ridesenter og oppstalling av hest som næring

Sjelmo, Otto

1996

Malvik, Strinda sogneprestembete

 

1996

Folketellingen 3.12.1900 for 1660 Strinden

 

1995

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Åsvang skolekorps 50 år : 1945-1995

Åsvang skolekorps

1995

1995:3: Planktonundersøkelser i Jonsvatnet i Trondheim : en oppsummering av utviklingen i perioden 1977-1994, med spesiell omtale av forholdene i 1994

Koksvik, Jan Ivar
Reinertsen, Helge

1995

"Kundskap styrke haandens yrke!" : Brundalen videregående skole gjennom 75 år

Skarpnes, Eli
Aas, Eyvind 1943-
Vold, Jan Erik 1947-

1994

Prosjekt Strinda distrikt: "En integrert omsorgstjeneste" : en evaluering av erfaringene med å slå sammen den hjemmebaserte og institusjons baserte omsorgen

Finnanger, Greta D.
Lines, Kåre

1994

3: Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970

Kaldal, Ingar

1994

1994:9: Statlig enøk i praksis : et spørsmål om økonomi, teknologi, estetikk eller energi? : utbyggingen av universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim 1968-19

Hubak, Marit

1994

Travelt men meningsfullt : en undersøkelse om det å tjenestegjøre på Leira

Fridhov, Inger Marie
Hammerlin, Yngve

1994

233: Universitetssentret på Dragvoll : del 1

 

1994

Selsbakk skole : plan for sorgarbeid

Selsbakk skole

1994

Bok, bibliotek, universitet : utstilling på Dragvoll 28. august - oktober 1993, Universitetsbiblioteket i Trondheim

Bok, bibliotek, universitet Trondheim 1993
Stang, Gudmund
Wiik, Terje..m.fl..

1993

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

1993:1: Bruk av pedagogisk programvare i fysikkundervisningen i videregående skole : rapport fra prosjekt ved Strinda v.g. skole, vinteren 1993

Rydland, Terje

1993

Klubben Fuskerens revyviser fra Ranheim / samlet og bearbeidet av Tore Gjelsvik

Gjelsvik, Tore 1931-

1993

434: Universitetssentret på Dragvoll : del 2

 

1993

1993:37: Luftkvalitet ved Nardokrysset, Trondheim : målinger etter kryssutbyggingen

Haugsbakk, Ivar

1993

Øvre Stokkan barnehage : årsplan 1992/93 : Nordstua

Øvre Stokkan barnehage

1992

Helse og helsestatus : en teoretisk og empirisk studie av helse i lys av helseansvar og helseatferd

Gravråkmo, Arve

1992

Øvre Stokkan barnehage : årsplan 1992/93 : Sørstua

Øvre Stokkan barnehage

1992

Strinda samvirkelag 1917-1992

Strinda samvirkelag

1992

A92086: Evaluering og videreføring av bekkeundersøkelse Jonsvatnet

Tveit, Odd Atle

1992

Langtidsplan : 1991-1995

Norsk senter for barneforskning

1992

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Byåsen bygdeallmenning gjennom 300 år

Aspaas, Kristen

1991

1991:10: Miljøkonsekvenser av tettstedsutvikling i Trondheim øst/Malvik : analyse av to alternativer i forhold til overordnede miljøvernmål / av Arnt Ove Okstad

Okstad, Arnt Ove

1991

Konvertering fra vannstander til vannføring for målinger i Sagelvafeltet : kjøring av programmet VA74 og tilhørende serviceprogram

Killingtveit, Ånund

1991

1991:105: Medvirkning i fysisk planlegging : eksempel Ranheim

Ingebrigtsen, Bente

1991

1991:1: Kontraktsoning på Leira, kontraktsonere på Leira, Delrapport 1 / undersøkelsen utført av Ove Gustafsson ... [et al.]

Gustafsson, Ove

1991

Høring om kulturlandskap og Rotvoll / Folkeaksjonen bevar Rotvoll, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

Andersen, Kari Merete
Denstad, John Peder
Thomassen, Jørn

1991

1990:4: Natur- og miljøvennlig tettstedsutvikling i Trondheim øst/Malvik

Okstad, Arnt Ove
Langmyhr, Tore

1990

1990:74: Målinger av luftforurensninger i Nardo-krysset i Trondheim : vinteren 1989/90

Hagen, Leif Otto

1990

Byåsen sykepleieforening : 90 år : 1900-1990

Byåsen sykepleieforening

1990

Sosiopatiske personlighetstrekk ved voldelige sinnslidende : en retrospektiv undersøkelse

Wold, Hanne Thora

1990

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Universitetssenteret på Dragvoll : utviklingsmuligheter, illustrasjon av utbyggingsmodeller, forslag : rapport utarbeidet for Statens bygge- og eiendomsdirektor

Wist, Erling W.
Knudsen, Per
Røe, Bjørn

1990

Driftsbygningen på Dragvoll gård : arbeidsrapport mai 1981 / utarbeidet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat og Universitetet i Trondheim av Per Knudsen ark

 

198?

1989:3: Utbyggings- og fortettingspotensiale i Ranheimsområdet

Fiskaa, Helge

1989

"Prosjekt Strinda, avdeling A" : delrapport 1

Jacobsen, Gudrun Eidem

1989

1989:163: Undersøkelser av metallslamdeponi på Sluppen, Trondheim

Misund, Arve

1989

Voldelige sinnslidende : sosiale og psykiatriske karakteristika ved et utvalg pasienter ved Reitgjerdet sykehus (1970-1987), med vekt på rusmiddelmisbruk, volds

Voldseth, Anders

1989

1988:150: Analyse av miljøverninteresser i Trondheim øst/Malvik

Langmyhr, Tore
Okstad, Arnt Ove

1988

"Byaasens" skole og krets

Byåsen skole
Selnes, Arnulf

1988

1988:149: Arealbruk i Trondheim øst/Malvik : analyse av drivkrefter og utviklingstrekk

Langmyhr, Tore
Okstad, Arnt Ove
Orderud, Geir

1988

1988:3: Næringsopptak hos tosomrig settefisk utsatt i innsjø, vår, sommer og høst : Settefiskprosjektet, delprosjekt 2.2

Johnsen, Bjørn Ove
Ugedal, Ola

1988

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Markaggrensa for Strindamarka

Lein, Jan Ole

1987

En søt historie : beretning ved Nidar Bergenes 75-års jubileum 1912-1987

Hammarstrøm, Gunne

1987

1987:4: Gjenfangst, tilvekst og finneregenerering hos finneklippet ensomrig setteefisk av aure utsatt i bekker : Settefiskprosjektet, delprosjekt 4.2

Johnsen, Bjørn Ove
Ugedal, Ola

1987

105: Gjensyn med sentrale spørsmålsstillinger og metodiske problemer i by- og forstadshistorien : en selvkritikk

Sjøholt, Peter

1987

Strindheim arbeiderlag 70 år 12. mars 1986

Strindheim arbeiderlag

1986

Bakterioklorofyll a og b : sesongvariasjon og vertikal fordeling av fotoorganotrofe og fotolitotrofe bakterier i Leangenbukta 1984-1985

Hæreid, Ranveig

1986

Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1895-1985

Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

1985

Rotvoll : hvordan blir landskapsverdier tatt hensyn til i en konkret planleggingssak der sterke interessekonflikter forekommer?

 

1984

Stokkan-haugen : hvordan blir landskapsverdier tatt hensyn til i en konkret planleggingssak? : oppgave i kurset "Landskap og planlegging" på hovedfag ved Geogra

Sigvang, Marit

1983

LA'VOLLEN leve / [innlevert av bl.a. Lisen Bull, Francine Lampe og Unni Grønn Langsæter]

Langsæter, Unni Grønn
Bull, Lisen
Lampe, Francine

1983

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Trøndersk høyreradikalisme - i fred og krig : Nasjonal samling i Trondheim og Strinda 1933-1945

Rygg, Per

1983

Strinda videregående skole 50 år, 1933-1983

Strinda videregående skole

1983

Byåsen skoles musikkorps 1948-1983 : 35 år

Byåsen skoles musikkorps

1983

Byåsen arbeiderlag 50 år : 1933-1983

Byåsen arbeiderlag

1983

Festskrift til kirkens 10-årsjubileum 9. desember 1983

Charlottenlund kirke
Meland, Roar

1983

Ranheim skole, 1855-1980

Ranheim skole

1981

Folketellinga 1875 for 1660 Strinda / Registreringssentralen for historiske data, Universitetet i Tromsø

 

1980

Høst på Strinda

Stenkløv, Ivar

1977

8: Jordebog for Strinda fogderi og Selbu fogderi : (Riksarkivet i Oslo, Rentekammeret, Landkommisjonen 1661 pk. 27)

 

1977

75-årsberetning for Ranheim idrettslag 1901-1976

Ranheim idrettslag

1976

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Vertikalvandringen for de pelagiske crustace-arter i Lille Jonsvannet

Korsen, Ingvar

1975

[Arkiv for] Staaltaugenaksjonen : [mot konsesjon for Norsk Staaltaugfabrik A/S til å bygge på Strinda teglverks tomt]

Staaltaugenaksjonen

1975

 

Skolekorpsets betydning som musikalsk og sosial institusjon : en undersøkelse blant tidligere elever ved Byåsen skole, Trondheim

Johansen, Kai Lennert

1975

31: Samfunnsomskaping og bosettingsstruktur

Sjøholt, Peter

1974

Livssyklus og biologi hos Gammarus lacustris Sars i Lille-Jonsvannet, med en hydrografisk oversikt

Mehli, Svein Aage

1973

4: - og bygda ble by : Strindas historie 1945-1963 / ansvarlig redaktør Peter Sjøholt ; utgitt av Strinda bygdeboknemnd

Sjøholt, Peter

1971

Romprogram for 1. byggetrinn på Dragvoll/Stokkan : innstilling avgitt 31. mars 1971 av en komité oppnevnt 20. oktober 1970

Universitetet i Trondheim Romprogramkomitéen

1971

Skogsti i Strindamarka : fra Bekken til Estenstadhytta

Tangstad, Rolf

197-

Strinda gymnas : kort historikk for tidsrommet 1933-1968

Berge, Torjus
Berntsen, Finn 1914-

1969

Strinda butikksenter

Estenstad, Nils A.

1969

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Strinda butikksenter : prosentleien - former og utvikling : omtale og vurdering av vesentlige faktorer ved anvendelse av en slik leieform i butikksentra

Estenstad, Nils A.

1968

[Arkiv]

Stavne arbeiderlag

1968

 

Åsveien skole : 1915-1965

Åsveien skole

1966

Solbakken skole : 1866-1966

Solbakken skole

1966

Vi besøker Strinda hovedkirke

Skjånes, Arne

1964

1660 Strinda

 

1963

Studentbyen på Berg : beretning om Studentbyens tilblivelse og virke frem til fullføring i april 1963

 

1963

Noen spredte trekk fra Byåsen skoles første 100 år

Rokseth, Aslaug

1963

Ringve skole 1957-1962 : interkommunal høgre skole for Trondheim og Strinda

Ringve skole

1962

Trondheim og Strinda unge høire : gjennom 40 år - 19. desember 1921-19. desember 1961

 

1961

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Strinda landbrukslag : 1811-1961

Støren, Wilhelm K.

1961

Overenskomst mellom Strinda kommune og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk kommuneforbund ...

Strinda

1960

Vedtekter for renovasjonen i Strinda kommune av 9. mars 1959

Strinda

1959

Vedtekter for Ranheim arbeidsmannsforenings hjelpekasse : revidert 24/2 1957

Ranheim arbeidsmannsforening Hjelpekassen

1957

Generalplan for Trondheim og Strinda

Gjessing, Lisa
Kulvik, Sigrid Follestad
Pedersen, Sverre

1954

 

Trondheim - Strinda : fragment av en generalplan

Gjessing, Lisa
Kulvik, Sigrid Follestad

1954

Matrikel for Strinda herred : ajourført pr 1. januar 1953

 

1953

Ei norsk bygd gjennom 4-5 tusen år

Osnes, H.N.

1953

Gråkalbanens funksjonærforening : avd. 74 av Norsk kommuneforbund : 25-års beretning, 1928-1953

Gråkalbanens funksjonærforening
Granaas, Anton
Rosten, Martin..m.fl..

1953

[Arkiv]

Nardo arbeiderlag

1952

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Vedtekter for kirker og kirkegårder i Strinda kommune : vedtatt av menighetsrådene 23/11-51 og Strinda herredstyre i møte 21/12-51 / approbert av Nidaros stifts

 

1952

25-årsberetning for Strinda kommunale arbeiderforening : 1. mars 1927-1. mars 1952

Hansen, Bjarne
Hansen, Halfdan

1952

[Arkiv]

AOF-foreningen for Trondheim

1951

 

Ranheim arbeidsmannsforening : Norsk papirindustriarbeiderforbund avdeling 27 : gjennom 50 år : [1901-1951]

Ranheim arbeidsmannsforening

1951

Håndbok for Trondheim og Strinda politikorps

 

1950

[Arkiv]

Byåsen arbeiderlag Kvinnegruppa

1950

 

Fortegnelse over gater i Trondheim og Strinda : med henvisning til beliggenhet

 

1950

Fortegnelse over gater i Trondheim og Strinda : med henvisning til beliggenhet

 

195-

Skoleplan for Strinda folkeskole : Utarbeidd på grunnlag av normalplanen for landsfolkeskolen av 1939.

Strinda folkeskole

1949

Rekneoppgaver ved avgangsprøvene for Strinda folkeskole 1905-1948

 

1949

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

[Arkiv]

Folkets hus Ugla, Trondheim

1948

 

Folkesanatorium for nervøse gjennom 20 år

Folkesanatorium for nervøse

1948

Litt om skoleidrett

Ofstad, Ole

1947

[Arkiv]

Strindheim arbeiderlag Kvinnegruppa

1947

 

Ranheim musikkforening : 40 års jubileum : 8. august 1906 - 8. august 1946

Paulsen, Einar G.

1946

[Arkiv]

Selsbakk Framlag 1

1946

 

Planteveksten i Strinda

Høeg, Ove Arbo

1945

[Arkiv]

Byåsen arbeiderlag

1945

 

[Arkiv]

Nidarvoll arbeiderlag Kvinnegruppa

1945

 

Skal? Skal ikke! : Aksel Hongset ; utg. av Strinda kommunale edruelighetsnemnd

Hongset, Aksel

1943

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Kart over Munkvold gård, Strinda herred

Munkvoll gård : Trondheim

1943

 

Generalplan : Trondheim - Strinda

Pedersen, Sverre

1943

 

Krigstidsarkivet

Krigstidsarkivet Trøndelag
Støren, Wilhelm K.

1943

 

Strindens sparebank hundre år : 1842-1942

Schmidt, Olaus
Fjærli, Ludvig

1942

Trondheim - Strinda : utkast til generalplan

Pedersen, Sverre

1941

 

Trondheim-Strinda : generalplanen

 

1940

 

Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter / utgitt ved Strinda bygdebokkomité ; formann: H. Osnes

Osnes, H.

1939

Strinda kommune : minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte 8. november 1837 : utsnitt av Strinda bygdebok

Schmidt, Olaus

1937

[Arkiv]

Strindheim arbeiderlag

1937

 

Telegrafverket Tyholt

Pedersen, Sverre

1937

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Norges bondelag, Strinda krets : 1911-1936

Norges bondelag Strinda krets

1936

Strinda : noget av generalplanen

 

1936

 

Generalplan for Trondheim-Strinda

Pedersen, Sverre

1936

 

Minder fra det gamle Ranheim (skrevet for barn og barnebarn)

Jenssen, Emma

1933

 

Plan for Fredly ungdomsskole, Strinda

Fredly ungdomsskole

1931

Takster for Strinda vandverk

Strinda

1930

Den almindelige bygningslovgivning : lov om bygningsvesenet og lov om bygningskommuner, begge av 22. februar 1924, med forskrifter, og vedtektene for Oslo,Berge

Norge
Heggelund, T.

1929

Julehilsen fra Strinda 1928

 

1928

Erindringer fra 1880 i Strinda og Trondhjem

 

1927

Statens forsøksgård på Voll

Løvø, P.J.

1926

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Legater og stiftelser i Strinda : Testamenter, gavebreve, statuter m.v.

Lie, Magnus

1925

Målet i Strinda i Sør-Trøndelag

Tilset, Arne

1924

Strinda generalplan

Pedersen, Sverre

1924

 

[Arkiv]

Selsbakk AUL

1924

 

Belbuan : [bebyggelsesplan]

Pedersen, Sverre

1922

 

Belbuan, Strinda, Paulinelund

 

1922

 

Indstilling fra den kommunale folkekjøkkenkomite i Strinda

Den Kommunale folkekjøkkenkomite i Strinda

1918

A/S Graakalbanen : angaaende den i 1917 avholdte konkurrance om regulerings- og bebyggelsesplan for selskapets eiendomme i Strinden ved Trondhjem

 

1917

Program for konkurrance om regulerings- og bebyggelsesplan for A/S Graakalbanens eiendomme i Strinden ved Trondhjem

 

1917

[Arkiv]

Folkets hus Ranheim

1916

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

[Arkiv]

Strinda arbeiderparti

1916

 

Trondhjems indremissions kreds's ungdomsskole Leren - Fredly 1899-1909

Fredly ungdomsskole

1909

[Arkiv]

Ranheim arbeidsmannsforening

1901

 

[Arkiv]

Selsbakk arbeiderlag

1894

 

Indstilling af 26de September 1887 fra Strindens Veicomite angaaende Omlægninger ved Herredets 2den Classes Veie

Strinda

1887

Ingen tittel

Nardo østre gård : Trondheim

1875

 

[Kart over Strinda]

 

1870

 

Plan for Nordre og Søndre Throndhjems Amters Landbrugsskole paa Rotvold i Strinden

Rotvoll landbruksskole

1860

Anotatjons-Bog for Driften paa Gaarden Hlade fra 1847 for 1848, for 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856

Lade gård : Trondheim

1856

 

Continuation eller Forøgelse til Uddraget af Throndhjems samt Strindens Ministerialbøger : et Bidrag til Byens Personalhistorie fra 1702 til 185

Tellefsen, Johan Christian

1850

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

[Arkiv vedrørende familiene Finne, Meincke og Nyquist m.fl.]

Finne, slekten
Meincke, slekten
Nyquist, slekten

1845

 

Gårdsdokumenter

Bakke gård : Trondheim

1842

 

Kart over et Stykke af Nidelven i Anledning af Sagen mellem Fredrikke Ogstad og Hr. Thoning Owesen i 1:1000 Sce

Blom, B. A.

1830

 

[Arkiv]

Leira gård : Trondheim
Owesen, Thoning

1827

 

Geometrisk Kart over Liens Agre, Enge og Udmark

Lian gård : Trondheim
Knoff

1806

 

Skattebog for S.T. Hr. Biskop Bugge

Berg prestegård Trondheim

1804

 

[Arkiv]

Stabell, Gunnar
Stabell, slekten
Krohg slekten

1776

 

Geographisch-Situations-Carte over den imellem Gaardene Ou-Leeren og Foldahls-Spandet omtvistede Spandetrøe med omliggende Situation

Berlin, Johan Daniel

1758

 

[Skjøte på gården Reppe i Strinda]

Reppe gård : Strinda
Bjelke, Ove
Hansøn, Hans..m.fl..

1663

 

Trondhjem og Strinda Røde kors 1905-1954

Trondhjem og Strinda Røde kors

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Ligningsboka for Trondheim og Strinda ...

 

 

Årsmelding ...

Norsk institutt for naturforskning

 

Byås-minner : årbok for Byåsen historielag ...

 

 

Årsmelding ...

Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning

 

Strinda

 

 

Hodefotingen : organ for studentene ved TOL

 

 

[Bilag]: Rapport til Krigshistorienemndene i Trondheim og Strinda

 

 

NINA-nytt : internt informasjonsblad for Norsk institutt for naturforskning

 

 

Årsmelding ...

Universitetet i Trondheim Senter for miljø og utvikling

 

Gatefortegnelse for Trondheim og Strinda

 

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Langtidsplan ...

Norsk institutt for naturforskning

 

Leangen trav : årsrevy

 

 

Kirken og vi (Trondheim)

 

 

Hoeggen : menighetsblad for Hoeggen

 

 

Melding om Trøndelag melkesentrals virksomhet i ...

Trøndelag melkesentral

 

Årsmelding og regnskap

Strinda samvirkelag

 

Menighetsblad for Strinda / [utgitt av Strinda menighetsråd]

 

 

Jonsvatnet bygdeblad

 

 

Strinda menighetsblad / [utgivere: Strinda menighetsråd og Bratsberg menighetsråd]

 

 

Beretning ...

AOF-foreningen for Trondheim og Strinda

 

Tittel

Forfatter

År 

Materiale

Årsmelding ...

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Senter for miljø og utvikling

 

Ninfo : nyhetsbrev fra Norsk institutt for naturforskning

 

 

Strinda folkeblad

 

 

 

Årsmelding

Trondheim politikammer

Poli

Årsmelding ...

Den Allmennvitenskapelige høgskolen Nordisk institutt

 

Gauldals folkeblad og Strinda folkeblad

 

 

 

Årsmelding ...

Universitetet i Trondheim Senter for miljø og utvikling

 

Kirken og det religiøse liv i Strinda

Skjånes, Arne

[u.å

 

Min kirke : Ranheim - Charlottenlund

 

 

Strinda den gang da : årbok for Strinda historielag ...