4

Leangen nordre 


 

5

Louiselyst 

 

 

 


 

6

Falkenborg 

 

 

 


 

7

Dalen 

Bernt Haukås

 

e-post


 

9

Rosenlund 

 

 

 


 

10

Bakke 

 

 

 


 

11

Bakkaunet 

 

 

 


 

12

Belbuan 

 

 

 


 

13

Bromstad 

 

 

 


 

14

Brøset 

 

 

 


 

15

Tungen nedre 

 

 

 


 

16

Rotvold nordre 

 

 

 


 

17

Grilstad 

 

 

 


 

18

Fredrikkefryd 

 

 

 


 

19

Jakobsli/Tesli 

Anders L. Gjervan

 

e-post

 

Knut Solem

 

e-post

 

Svein-Eric Bolland

 

 


 

20

Overvik 

Knut Solem

 

e-post

 

Karin Gudbranson-McCadam

 

e-post


 

21

Presthus 

Knut Solem

 

e-post


 

22

Rydningen 

 

 

 


 

23

Ranheim vestre 

Knut Solem

 

e-post


 

24

Ranheim nedre 

Knut Solem

 

e-post


 

25

Ranheim østre 

Ragnhild I. Støre Govatsmark

 

e-post


 

26

Være øvre 

 

 

 


 

27

Være søndre 

 

 

 


 

28

Refset 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

29

Reppe nordre 

 

 

 


 

30

Flaten 

 

 

 


 

31

Valset 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

32

Vasdal 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

33

Jervan nedre 

Anders L. Gjervan

 

e-post

 

Ann-Carin Bøyesen

Nettside

e-post


 

34

Solem nedre 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

35

Glinset 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

36

Røstad 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

37

Røstadbakken 

 

 

 


 

38

Fredrikke sted 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

39

Sæterbakken 

 

 

 


 

40

Fortuna vestre 

 

 

 


 

41

Teslimyr 

 

 

 


 

42

Stokkan øvre 

Knut Solem

 

e-post


 

43

Tømmerholt 

Arne Ljones

 

e-post


 

45

Dalset 

 

 

 


 

46

Haugen 

 

 

 


 

47

Loholt nordre 

 

 

 


 

48

Dragvold 

 

 

 


 

49

Granåsen 

 

 

 


 

50

Angelltrøa 

 

 

 


 

51

Reitgjerdet 

Jan Habberstad

 

e-post


 

52

Hegdalen 

 

 

 


 

53

Karinelund 

 

 

 


 

54

Moholt vestre 

 

 

 


 

55

Valentinlyst 

 

 

 


 

56

Persaunet 

 

 

 


 

57

Tyholt gård 

 

 

 


 

58

Trines Minde 

 

 

 


 

59

Berg prestegård 

 

 

 


 

61

Kvilhaugen 

 

 

 


 

62

Sorgenfri 

 

 

 


 

65

Paulinegård 

 

 

 


 

66

Nardo nordre 

 

 

 


 

67

Nardo vestre 

 

 

 


 

68

Nardo østre 

 

 

 


 

69

Nardo søndre 

 

 

 


 

70

Nardo søndre 

 

 

 


 

71

Sundland nordre 

 

 

 


 

72

Sundland søndre 

 

 

 


 

73

Sluppen gård 

 

 

 


 

74

Margrethelyst 

 

 

 


 

75

Horneberg 

 

 

 


 

76

Stubban nedre 

 

 

 


 

77

Stubban øvre 

 

 

 


 

78

Solborg 

 

 

 


 

79

Stendal nordre 

 

 

 


 

80

Steinan nedre 

 

 

 


 

81

Steinan øvre 

 

 

 


 

82

Steinaunet 

 

 

 


 

83

Blakli 

 

 

 


 

84

Risvold 

Håvard Ler

 

 

 

Frank Berglund

 

e-post


 

85

Utler nordre 

 

 

 


 

86

Tomset 

 

 

 


 

87

Kastbrekken 

 

 

 


 

88

Blekkan nedre 

Svein-Eric Bolland

 

 


 

89

Blekkan øvre 

Bernt Haukås

 

e-post

 

Svein-Eric Bolland

 

 


 

90

Tvereggen 

Håvard Ler

 

 


 

91

Foldal 

 

 

 


 

92

Leira gård 

 

 

 


 

93

Tvereggen nedre 

 

 

 


 

94

Sverresmyr 

 

 

 


 

95

Stavne øvre 

 

 

 


 

96

Dalhaugen 

 

 

 


 

97

Munkvoll 

 

 

 


 

98

Sommerlyst 

 

 

 


 

99

Løvlien 

 

 

 


 

100

Halset nordre 

 

 

 


 

101

Selsbakk nedre 

 

 

 


 

102

Selsbakk nordre 

 

 

 


 

103

Ferstad 

 

 

 


 

104

Kystad 

Håvard Ler

 

 


 

105

Alfheim 

 

 

 


 

106

Frøset 

 

 

 


 

107

Halsetaunet 

 

 

 


 

108

Vådan søndre 

 

 

 


 

109

Solemshaugen 

 

 

 


 

110

Lian 

 

 

 


 

111

Kvammen 

 

 

 


 

112

Bjørka 

 

 

 


 

113

Lien nordre 

 

 

 


 

114

Gisvold 

Bernt Haukås

 

e-post


 

115

Eklesspannet 

 

 

 


 

116

Ekle øvre 

Bernt Haukås

 

e-post

 

Ørjan Gundersen

Nettside

e-post


 

117

Randli øvre 

Bernt Haukås

 

e-post


 

118

Fløtningsretten i Nea elv 

 

 

 


 

119

Bratsberg 

Ørjan Gundersen

Nettside

e-post


 

120

Sætran vestre 

Ørjan Gundersen

Nettside

e-post


 

121

Kvål 

Bernt Haukås

 

e-post


 

122

Røstad vestre 

Øyvind Thomassen

 

e-post


 

123

Brurok 

Bernt Haukås

 

e-post


 

124

Leiråkersletten 

 

 

 


 

125

Digre østre 

 

 

 


 

126

Råen søndre 

 

 

 


 

127

Fjermstad 

 

 

 


 

128

Leirås 

 

 

 


 

129

Rosmo vestre 

 

 

 


 

130

Reinås 

 

 

 


 

131

Greistad 

 

 

 


 

132

Siim 

Anders L. Gjervan

 

e-post


 

133

Moen 

 

 

 


 

134

Engelsås 

 

 

 


 

135

Almannaunet 

Ørjan Gundersen

Nettside

e-post

 

Øyvind Thomassen

 

e-post


 

136

Væresaunet 

 

 

 


 

137

Digresaunet 

 

 

 


 

138

Espås 

 

 

 


 

139

Lilleviken 

 

 

 


 

141

Hammer 

 

 

 


 

142

Haukås nordre 

Bjørn Flor

 

e-post

 

Bernt Haukås

 

e-post


 

143

Jervan øvre 

Bjørn Flor

 

e-post

 

Ann-Carin Bøyesen

Nettside

e-post


 

145

Nonsåsen 

 

 

 


 

146

Tillegg til Reitgjerdet asyl