4

Leangen nordre

 

 

2

Leangen søndre

4 mark 60 øre 

Trøndelag Traverbane A/S

 

 

3

Tungen I

3 mark 37 øre 

A/S Korn og Høiforedling

 

 

5

Nordal

0 mark 12 øre 

K. N. Stensrud

 

 

6

Leangendalen

2 mark 25 øre 

Fru Ingeborg Stensrud

 

 

8

Leangenspannet 1

0 mark 10 øre 

Reidar Sylthe

 

 

9

Leangenspannet 2

0 mark 10 øre 

Bjarne Sjoner

 

 

10

Leangen sportsplass

0 mark 90 øre 

Strinda kommune

 

 

11

Rosely

0 mark 16 øre 

A/S Tekstilmaskiner

 

 

12

Bjørnli

0 mark 12 øre 

Bjørn Angell

 

 

13

Trøndelag Traverbane

4 mark 00 øre 

A/S Trøndelag Traverbane

 

 

14

Selheim II

0 mark 28 øre 

Aksel Selgren

 

 

15

Leangenlyst

0 mark 10 øre 

Asbjørn Steande

 

 

16

Solskinn

1 mark 30 øre 

A/S Chr. Christiansen

 

 

17

Heimlyst

0 mark 22 øre 

Bjarne Olsen

 

 

18

Sigheim

0 mark 08 øre 

Arvid Pettersen

 

 

19

Astridvold

0 mark 11 øre 

Kristian Stenhaug

 

 

20

Veggrunn 9, Innherredsvegen

0 mark 69 øre 

Strinda kommune

 

 

21

Veggrunn, Leangen nordre

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

 

 

22

Selheim III

0 mark 00 øre 

 

 

 

23

Leangenspannet

0 mark 96 øre 

Aksel Selgren

 

 

5

Louiselyst

 

1

Louiselyst

3 mark 34 øre 

Hilmar M. Finne

 

3

Merakerbanen

0 mark 05 øre 

N.S.B.

 

4

Fremtiden

2 mark 15 øre 

Nordenfjeldske Sekkesentral

 

5

Sagatun

0 mark 65 øre 

Gabriel Brovold og Anton Brandtzæg

 

8

Tillegg til Leangen st.

1 mark 88 øre 

N.S.B.

 

9

Veslevang

0 mark 33 øre 

Aksel Neuberg

 

11

Tillegg 2 til Leangen st.

0 mark 06 øre 

N.S.B.

 

12

Leangensletta

0 mark 66 øre 

Strinda kommune

 

13

Leangensletta III

0 mark 15 øre 

Strinda kommune

 

14

Tillegg til Veslevang

0 mark 50 øre 

Aksel Neuberg

 

15

Fremtiden Boligtomt,nr. 1

0 mark 07 øre 

 

 

16

Fremtiden Boligtomt nr. 2

0 mark 14 øre 

 

 

18

Sagatun vestre

0 mark 64 øre 

 

 

19

Leangen st., tillegg 3.

0 mark 07 øre 

N. S. B.

 

20

Funksjonærbolig Sagatun

0 mark 04 øre 

 

 

6

Falkenborg

 

1

Falkenborg

5 mark 24 øre 

Frk. Strømsem, fru v. d. Lippe og ark. Hofflund

 

2

Merakerbanen

0 mark 03 øre 

N.S.B.

 

3

Rønningsbakken 50

0 mark 09 øre 

Anders Dahlen

 

5

Veggrunn 16, Innherredsvegen

0 mark 09 øre 

Strinda kommune

 

6

Falkenborg nr. 1

5 mark 15 øre 

 

 

7

Dalen

 

1

Dalen

11 mark 72 øre 

Thonning Owesens Legat for blinde

 

2

Dalen

0 mark 76 øre 

N.S.B.

 

3

Lerkehaug

0 mark 77 øre 

Arild H. Bachke

 

4

Lerkehaugen 1

0 mark 28 øre 

Arild H. Bachke

 

5

Lerkehaugen 3

0 mark 62 øre 

Arild H. Bachke

 

6

Thonning Owesens gt. 1

0 mark 14 øre 

Johan Stenvig

 

7

Rønningsbakken 48

0 mark 18 øre 

Ole Dahlen

 

8

Rønningsbakken 42

0 mark 09 øre 

Gunnar og Einar Trøan

 

9

Rønningsbakken 44

0 mark 08 øre 

Olise Guldberg

 

10

Innherredsvegen 141

0 mark 14 øre 

Jarl Wold

 

11

Soltun

0 mark 12 øre 

Alf Hovdahl

 

12

Dalen prestegård

0 mark 08 øre 

Th. Owesens legat for blinde

 

13

Konsul Lorcks gt. 10

0 mark 10 øre 

Signe og Johannes Hassel

 

14

Konsul Lorcks gt. 12

0 mark 08 øre 

Godtfred Bache

 

15

Rønningsbakken 40

0 mark 10 øre 

Kvam & Voldseth

 

17

Rønningsbakken 46

0 mark 13 øre 

Erik Svinsås

 

18

Innherredsvegen 147

0 mark 10 øre 

Thonning Owesens Legat

 

19

Blindevegen 4

0 mark 17 øre 

Wilhem Sandersen

 

20

Blindevegen 2

0 mark 17 øre 

 

 

21

Blindevegen 6

0 mark 19 øre 

Kristoffer Johanssen

 

22

Konsul Lockers gt. 14

0 mark 13 øre 

Kjell Nyquist og Halvor Eiverud

 

23

Konsul Lockers gt. 16

0 mark 13 øre 

A. Stoum

 

24

Th. Owesens gt. 7

0 mark 13 øre 

Georg Harøy og Elsa Skauge

 

25

Th. Owesens gt. 9

0 mark 17 øre 

Johannes og Signe Hassel

 

26

Th. Owesens gt. 11

0 mark 15 øre 

Arnstein Olaf Dahl

 

27

Th. Owesens gt. 8

0 mark 18 øre 

Th. Owesens Legat for blinde

 

28

Th. Owesens gt. 10

0 mark 18 øre 

A/S Th. Owesens gt. 10

 

29

Jernbanens Interne Byggelag "Jibo"

0 mark 21 øre 

Jernbanens interne Byggelag "Fibo"

Th. Owesens gt. 12 (overstrøket)

30

Gategrunn Th. Owesens gt.

0 mark 22 øre 

Strinda kommune

Gategrunn til Th. Owesens gt. (overstrøket)

31

Tillegg til Th. Owesens gt. 1

0 mark 37 øre 

Johan Steinvig

 

9

Rosenlund

 

1

Rosenlund

0 mark 13 øre 

Strindens Sparebank

 

2

Saksenborg

1 mark 91 øre 

Carl W. Carstens

 

3

Innherredsvegen 129a

0 mark 20 øre 

Olga Lerstad

 

4

Pineberg

3 mark 99 øre 

Egil Romulsli

Pineberg gård (overstrøket)

24

Innherredsvegen 71

0 mark 12 øre 

Petter Berg

 

26

Innherredsvegen 77

0 mark 16 øre 

Sigurd B. Nilsen

 

28

Rydningsmarken

0 mark 14 øre 

A/S Singsaker og Rydningsmarken

 

30

Jebevegen 12

0 mark 07 øre 

Alf Dahle

 

39

Rydningen vestre

2 mark 41 øre 

Ole A. Brurok

 

40

Rønningsvegen 2

0 mark 03 øre 

Georg P. Sørensen

 

41

Lauritz Jenssens gt. 5

0 mark 05 øre 

Birger Dybvik

 

42

Skjønberg

0 mark 02 øre 

A/S Forretningsbanken

 

43

Rydningsgjerdet

0 mark 18 øre 

Valborg Fånes

 

44

Rønningen østre

0 mark 32 øre 

Egil Romulsli

 

98

Fagerli østre

0 mark 01 øre 

Harald Fjeldstad Olsen

 

100

Jebevegen 4

0 mark 15 øre 

Hans Steen

 

123

Sollihøgda

0 mark 04 øre 

Strinda kommune

 

124

Hans Finnes gt. 28

0 mark 30 øre 

Ingeborg Stendahl

 

125

Rønningsbakken 51

0 mark 09 øre 

P. B. Paulsen & Co . A/S

 

126

Rønningsbakken 47

0 mark 08 øre 

Nils Rønsberg

 

127

Rønningsbakken 45

0 mark 09 øre 

Aksel Kojen

 

128

Rineberg vestre

3 mark 20 øre 

Egil Romulsli

 

129

Saxenborg

0 mark 14 øre 

Dr. phil. Carstens

 

130

Innherredsvegen 131

0 mark 09 øre 

M. H. Strøm

 

131

Helmer Hansens veg 10

0 mark 08 øre 

Pauline Eggan

 

132

Jebevegen 8

0 mark 16 øre 

Bonsach Lund

 

133

Innherredsvegen 81

0 mark 04 øre 

Hermann Nielsen

 

134

Innherredsvegen 83

0 mark 04 øre 

Brynhild Grøtte

 

135

Innherredsvegen 85

0 mark 02 øre 

Olaf Thorbjørnsen

 

136

Innherredsvegen 85a

0 mark 02 øre 

Olaf Thorbjørnsen

 

139

Innherredsvegen 89

0 mark 02 øre 

Ella Rognmo

 

140

Innherredsvegen 87

0 mark 02 øre 

Jenny Frøseth

 

141

Gl. Kongeveg 68,

0 mark 05 øre 

Mary Østbye

 

142

Gl. Kongeveg 56

0 mark 09 øre 

Jacob Smith

 

143

Gl. Kongeveg 62

0 mark 08 øre 

Sivert Kalland

 

144

Gl. Kongeveg 64

0 mark 04 øre 

Bernhard Bakken

 

145

Gl. Kongeveg 57

0 mark 08 øre 

Iver Thoresen

 

146

Gl. Kongeveg 59

0 mark 03 øre 

L. B. Opheim

 

147

Gl. Kongeveg 66

0 mark 10 øre 

Svein, Inge, Snefrid og Jenny Guldjord

 

148

Laur. Jenssens gt. 47

0 mark 08 øre 

D. H. Stückrath

 

150

Rønningsvegen 38

0 mark 05 øre 

Egil Hoff

 

151

Gl. Kongeveg 61

0 mark 06 øre 

Kornelie Gundersen

 

152

Schøllers gt. 6

0 mark 16 øre 

Johan Svorkmo

 

153

Gl. Kongeveg 70

0 mark 08 øre 

Emma Arntzen

 

154

Innherredsvegen 116

0 mark 13 øre 

Peter Øverås

 

155

Laur. Jenssens gt. 45

0 mark 11 øre 

Marie Nakstad

 

156

Gl. Kongeveg 65

0 mark 07 øre 

Karl Gåsmo

 

158

Hans Finnes gt. 2

0 mark 06 øre 

Reidar Aursand

 

159

Hans Finnes gt. 4

0 mark 06 øre 

Harald Haugen

 

160

Laur. Jenssens gt. 43

0 mark 14 øre 

Christian Tiller

 

161

Rønningsbakken 3

0 mark 10 øre 

Kato Dyrvik

 

162

Innherredsvegen 91

0 mark 10 øre 

Strindheim Samvirkelag

 

163

Lagm. Dreyers gt. 1

0 mark 10 øre 

Ole Skogen

 

164

Henrik Angellsgt. 5

0 mark 07 øre 

Ivar Rudolf Brøseth

 

165

Henrik Angellsgt. 3

0 mark 07 øre 

Alfred Mørk

 

166

Rønningsbakken 5

0 mark 10 øre 

Astrid Nordtømme

 

167

Schøllers gt. 16

0 mark 08 øre 

Ole Hexum

 

168

Rønningsbakken 1

0 mark 10 øre 

Bereth Pettersen

 

169

Gl. Kongeveg 78

0 mark 09 øre 

Peder Haug

 

171

Henrik Angells gt. 1

0 mark 09 øre 

Hagbart Jensen Moe

 

172

Rønningsvegen 36

0 mark 18 øre 

Martha Skaugvold

 

173

Rønningsbakken 17

0 mark 06 øre 

Martin Svorkmo

 

174

Schøllersgt. 14

0 mark 08 øre 

K. Neyer Moen

 

175

Lagm. Dreyersgt. 2

0 mark 13 øre 

Johan A. Faanes

 

178

Henrik Angellsgt. 6

0 mark 06 øre 

Johan B. Rangul

 

179

Henrik Angellsgt. 6

0 mark 06 øre 

Johan B. Rangul

 

180

Rønningsbakken 25

0 mark 04 øre 

B. Lund A/S

 

181

Elsheim 1

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

182

Schøllersgt. 18

0 mark 24 øre 

Christian Løkken

 

184

Rønningsbakken 7

0 mark 07 øre 

Paul M. Berg

 

187

Schøllersgt. 20

0 mark 06 øre 

B. Chr. Sæther

 

188

Lagm. Dreyers gt. 7

0 mark 15 øre 

Ingrid Skjærseth, Jorunn og Kjell Flatås, Anne Marie Flatås

 

189

Hans Finnes gt. 6

0 mark 08 øre 

John S. Krogstad

 

190

Rønningsbakken 29

0 mark 08 øre 

Michael Strøm

 

191

Rønningsbakken 27

0 mark 07 øre 

Aasta Lindgård

 

193

Rønningsbakken 23

0 mark 10 øre 

Peder Hansen

 

194

Lagm. Dreyers gt. 4

0 mark 11 øre 

Magna Sundsbø

 

195

Harmuth nr. 1

0 mark 03 øre 

B. Chr. Sæther

 

196

Rønningsbakken 7a

0 mark 03 øre 

Gina Hansen

 

197

Rønningsbakken 25a

0 mark 05 øre 

Nikolai Sandstad

 

198

Schøllersgt.8

0 mark 09 øre 

Hans P. Wold

 

199

Gl. Kongeveg 76

0 mark 08 øre 

Gudrun Bye

 

200

Gl. Kongeveg 74

0 mark 08 øre 

Gurine Pedersen

 

201

Schøllersgt. 12

0 mark 08 øre 

Bernt Rognes

 

202

Schøllersgt. 10

0 mark 08 øre 

Ivar Svensli

 

203

Lagm. Dreyers gt. 8

0 mark 08 øre 

John Digregrind

 

204

Lagm. Dreyers gt. 6

0 mark 08 øre 

Anders Hjelmen

 

205

Laur. Jenssens gt. 14

0 mark 05 øre 

Hanna og Kjartan Felixson

 

206

Lagm. Dreyers gt. 3

0 mark 10 øre 

Arthur Karlsen

 

207

Rønningsbakken 2

0 mark 05 øre 

Erik Ofstad Nilsen

 

208

Innherredsvegen 73

0 mark 14 øre 

A/S Rosendal

 

209

Henrik Angellsgt. 2

0 mark 05 øre 

Wally Horn

 

210

Plassen

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

211

Rønningsbakken 43

0 mark 03 øre 

Harald Lynum

 

212

Rønningsbakken 9

0 mark 07 øre 

Petter J. Malvik

 

213

Schøllers gt. 21

0 mark 04 øre 

Ingeborg Berge

 

214

Henrik Angells gt. 7

0 mark 09 øre 

Bjarne Løkke

 

215

Henrik Angells gt. 9

0 mark 08 øre 

Josef Ankile

 

216

Henrik Angells gt. 11

0 mark 08 øre 

Anders Kristoffersen

 

217

Brian Smithsgt. 6

0 mark 08 øre 

Johs. Bull Hanssen

 

218

Henrik Angellsgt. 8

0 mark 08 øre 

Astrid Ramberg

 

219

Henrik Angellsgt. 10

0 mark 09 øre 

Richard Øien

 

220

Henrik Angellsgt. 14

0 mark 09 øre 

John Johnsen

 

221

Henrik Angellsgt. 12

0 mark 08 øre 

Odd Johansen

 

222

Lagm. Dreyersgt. 9

0 mark 07 øre 

Thoralf Ramberg

 

223

Brian Smithsgt. 4

0 mark 12 øre 

Eli Liøkild

 

224

Laur. Jenssens gt. 15

0 mark 08 øre 

Karl Grønland

 

225

Lagm. Dreyersgt. 5

0 mark 10 øre 

Benjamin Kobberød

 

226

Brian Smiths gt. 8

0 mark 07 øre 

L. G. Gjølme

 

227

Laur. Jenssens gt. 16

0 mark 08 øre 

Liv Berg

 

228

Brian Smithsgt. 2

0 mark 07 øre 

Johan Befsnes

 

229

Rønningsvegen 11

0 mark 09 øre 

E. T. Pettersen

 

230

Rønningsvegen 1

0 mark 07 øre 

Torkell Nodland

 

231

Rønningsvegen 10

0 mark 10 øre 

Elias Aune

 

232

Brian Smiths gt. 10

0 mark 07 øre 

Julius Kløven

 

233

Rønningsbakken 13

0 mark 06 øre 

Ole Bergan

 

234

Asklund B

0 mark 07 øre 

Else Pettersen

 

235

Rønningsbakken 15

0 mark 06 øre 

Trine Lausnes

 

237

Rønningsvegen 3

0 mark 08 øre 

Karl Munkeby

 

238

Saxenborg 1

1 mark 48 øre 

Dosent C. W. Carstens

 

239

Laur. Jenssens gt. 1

0 mark 07 øre 

Arvid Vig

 

240

Laur. Jenssens gt. 3

0 mark 05 øre 

Idar Hammer

 

241

Rønningsbakken 12

0 mark 10 øre 

Carl Madsen

 

242

Rønningsbakken 14

0 mark 09 øre 

Johan Hovdahl

 

243

Laur. Jenssens gt. 2

0 mark 05 øre 

Johannes Bakken

 

244

Laur. Jenssens gt. 9

0 mark 05 øre 

Halvor Dahl

 

245

Gl. Kongeveg 72

0 mark 06 øre 

A. H. Olsen

 

246

Gl. Kongeveg 67

0 mark 04 øre 

Svein Bragstad

 

247

Innherredsvegen 101

0 mark 03 øre 

Norsk Brændselsolje A/S

 

249

Laur. Jenssensgt. 4

0 mark 06 øre 

Anders Husby

 

251

Brian Smiths gt. 9

0 mark 05 øre 

A/S C. M. Gladsø

 

252

Brian Smiths gt. 13

0 mark 06 øre 

Gyda Sørensen

 

253

Rønningsbakken 28

0 mark 38 øre 

Erlin Larsen

 

254

Laur. Jenssens gt. 7

0 mark 07 øre 

Mathilde Jakobsen

 

255

Brian Smiths gt. 11

0 mark 05 øre 

Oline Weisert

 

256

Persauneveien 9

0 mark 09 øre 

Johan Lillebergen

 

257

Laur. Jenssens gt. 24

0 mark 07 øre 

Karl Sjoner

 

259

Laur. Jenssens gt. 20

0 mark 15 øre 

Strindheim Indremisjonsforening

 

260

Laur. Jenssens gt. 18

0 mark 08 øre 

Paul Tangen

 

261

Laur. Jenssens gt. 17

0 mark 08 øre 

Odd Lybæk

 

262

Laur. Jenssens gt. 19

0 mark 08 øre 

Marie Toft

 

263

Rønningsbakken 30

0 mark 06 øre 

Ole Thomassen

 

264

Elsheim 1

0 mark 09 øre 

Lilly Marie Lund

 

265

Elsheim 1 a

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

266

Brian Smiths gt. 5

0 mark 08 øre 

Paul Skaseth

 

267

Schøllers gt. 1

0 mark 08 øre 

Johannes Wist

 

268

Schøllers gt. 4

0 mark 07 øre 

Berntine Roli

 

269

Nordaune 1

0 mark 04 øre 

 

 

270

Schøllers gt. 7

0 mark 11 øre 

Dagny Svendsen

 

271

Schøllers gt. 3

0 mark 07 øre 

Ingebrigt Troøyen

 

272

Schøllers gt. 5

0 mark 06 øre 

Peder Aune

 

273

Schøllers gt. 2

0 mark 13 øre 

Annar Vibe Wold

 

274

Bakkaunvegen 3

0 mark 08 øre 

Oscar H. Olsen

 

275

Rønningsvegen 6

0 mark 02 øre 

Georg Sørensen

 

276

Rønningsvegen 8

0 mark 02 øre 

Rasmus Ulvestad

 

277

Gl. Kongeveg 54

0 mark 10 øre 

Julie Iversen

 

278

Bakkaunvegen 2

0 mark 07 øre 

Svein Klokkerhaug

Bakkaunevegen 2 (overstrøket)

279

Hans Finnes gt. 8

0 mark 05 øre 

Trygve Johansen

 

280

Hans Finnes gt. 10

0 mark 07 øre 

Ole Pedersen

 

281

Lagm Dreyers gt. 15

0 mark 07 øre 

Borghild Døsvik

 

282

Lagm Dreyers gt. 13

0 mark 06 øre 

Ragnvald Rian

 

283

Bakkaunvegen 5

0 mark 08 øre 

Fredrik Gaustad

Bakkaunevegen 5 (overstrøket)

284

Gl. Kongeveg 58

0 mark 06 øre 

Anton Endresen

 

285

Bakkaunvegen 1

0 mark 07 øre 

Magda Holthe

Bakkaunevegen 1 (overstrøket)

286

Gl. Kongeveg 50

0 mark 09 øre 

Emilie Christiansen

 

287

Gl. Kongeveg 52

0 mark 13 øre 

Elise Egerdahl

 

288

Hans Finnes gt. 1

0 mark 08 øre 

L. O. Hernes

 

289

Gl. Kogeveg 50a

0 mark 07 øre 

Arvid Myhr

 

291

Tillegg til Gl. Kongeveg 50a

0 mark 01 øre 

Arvid Myhr

 

292

Laur. Jenssens gt. 6

0 mark 07 øre 

Harald Aspås

 

293

Hans Finnes gt. 5

0 mark 13 øre 

Annar Steen

 

294

Bakkaunvegen 7

0 mark 11 øre 

Anne Andersen

 

295

Gl. Kongeveg 60

0 mark 06 øre 

Thoralf Solem

 

296

Innherredsvegen 75

0 mark 09 øre 

Rolf Stückrath

 

297

Tilegg 2 til Gl. Kongeveg 50a

0 mark 01 øre 

 

 

298

Jebevegen 11

0 mark 11 øre 

Einar Rædergård

 

299

Jebevegen 9

0 mark 10 øre 

O. M. Holan

 

300

Jebevegen 13

0 mark 10 øre 

Anna Herstad

 

301

Innherredsvegen 117

0 mark 10 øre 

Marie Espenes

 

302

Innherredsvegen 118

0 mark 10 øre 

Olaf Tørseth

 

303

Gategrunn ved Persaune

0 mark 08 øre 

Strinda kommune

 

304

Hans Finnes gt. 11

0 mark 13 øre 

Alfrida Bull

 

305

Lossiusvegen 2

0 mark 10 øre 

Ole Garberg

 

306

Innherredsvegen 119

0 mark 08 øre 

Kaare Thoresen

 

307

Helmer Hanssens veg 7

0 mark 04 øre 

Alf Letnes

 

308

Rosenlund gård

0 mark 79 øre 

Borgny Klinge

 

309

Innherredsvegen 122

0 mark 17 øre 

Albert Amunddal

 

310

Innherredsvegen 124

0 mark 10 øre 

Bernhard Jensen

 

311

Innherredsvegen 126

0 mark 10 øre 

Else Jensen

 

312

Innherredsvegen 128

0 mark 10 øre 

Georg Utstrand

 

313

Hans Finnes gt. 3

0 mark 26 øre 

Astrid Fjeldstad Olsen

 

314

Midtland

0 mark 04 øre 

Privatbanken i Trondheim

 

315

Parsell av Skjønberg

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

 

316

Innherredsvegen 120

0 mark 10 øre 

Olaf Tørseth

 

318

Tillegg til Bakketun 1

0 mark 03 øre 

 

 

319

Gl. Kongeveg 48

0 mark 10 øre 

Berit Rangul

 

320

Tillegg til Rønningsvegen 3

0 mark 01 øre 

Karl Munkeby

 

321

Tillegg til Gl. Kongeveg 46

0 mark 01 øre 

Karl Næs

 

322

Innherredsvegen 121

0 mark 08 øre 

Elling Ellingsen

 

323

Innherredsvegen 129

0 mark 09 øre 

Elida Pedersen

 

324

Skyåsparken

0 mark 21 øre 

Strinda kommune

 

325

Solbakken 1

0 mark 10 øre 

Karl Flatnes

 

326

Asbjørnsgt. 28

0 mark 07 øre 

Karl O. Karlsen

 

327

Lindstadsveg 10

0 mark 05 øre 

Harald Smedahl

 

328

Skyåsvegen 22

0 mark 05 øre 

Fridleif Frog

 

329

Asbjørnsensgt. 30

0 mark 03 øre 

Ragna Lindboe

 

330

Innherredsvegen 123

0 mark 09 øre 

Kasper Ulsund

 

331

Skyåsvegen 26

0 mark 04 øre 

Sigrunn Løw Ellefsen

 

332

Innherredsvegen 125

0 mark 10 øre 

Martin Sørensen

 

333

Innherredsvegen 127

0 mark 10 øre 

Iolanda Rohde Hanssen

 

334

Innherredsvegen 130

0 mark 11 øre 

Severin Østvik

 

335

Skyåsvegen 19

0 mark 08 øre 

Aagot Larsen

 

336

Veim. Kroghs gt. 22

0 mark 03 øre 

Tormod Moxnes

 

337

Veim. Kroghs gt. 24b

0 mark 04 øre 

Josef,Minsås

 

339

Østerlivegen 6

0 mark 04 øre 

Morten Anker

 

340

Østerlivegen 4

0 mark 04 øre 

Jon Garstad

 

341

Østerlivegen 2

0 mark 04 øre 

Hermod Petersen

 

342

Veim. Kroghs gt. 31

0 mark 03 øre 

Solveig Holmsen

 

343

Veim. Kroghs gt. 33

0 mark 03 øre 

Bernhard Isaksen

 

344

Veim. Kroghs gt. 35

0 mark 03 øre 

Hilmar Nilsen

 

345

Veim. Kroghs gt. 37

0 mark 03 øre 

Enok Eide

 

346

Veim. Kroghs gt. 39

0 mark 03 øre 

Olga Winge Broli

 

347

Skyåsvegen 28

0 mark 03 øre 

Endre Djønne

 

348

Skyåsvegen 30

0 mark 03 øre 

Agathe Louise Valen

 

349

Innherredsvegen 132

0 mark 10 øre 

Oline Berg Husby

 

350

Veim. Kroghs gt. 24

0 mark 03 øre 

Ing. Reidar Jürgens

 

351

Veim. Kroghs gt. 26

0 mark 04 øre 

Else Synnøve Rønne

 

352

Skyåsvegen 32

0 mark 04 øre 

Aasta Garmo

 

353

Innherredsvegen 134

0 mark 12 øre 

Karin Waksvik

 

354

Jebevegen nr. 2

0 mark 07 øre 

Olav Bergan

 

355

Østerlivegen 8

0 mark 04 øre 

Magnhild Hagerup

 

356

Østerlivegen 10

0 mark 07 øre 

Siri Thoressen

 

357

Jebevegen 2a

0 mark 06 øre 

Banksjef Bergan

 

358

Laur. Jenssens gt. 8

0 mark 04 øre 

Johan Mosleth

 

359

Lossiusvegen 10

0 mark 09 øre 

C. W. Carstens

 

360

Lossiusvegen 12

0 mark 07 øre 

Helga Bratholm

 

361

Persaunvegen 1

0 mark 08 øre 

Rolf Øien

 

362

Th. Owesens gt. 17

0 mark 08 øre 

Jenny Wangberg

 

363

Th. Owesens gt. 19

0 mark 06 øre 

Sigvard Sommer

 

364

Laur. Jenssens gt. 10

0 mark 06 øre 

Oscar Ulseth

 

365

Lossiusvegen 4

0 mark 18 øre 

Johan Karlsen

 

366

Konsul Lorchsgt.

0 mark 17 øre 

Strinda kommune

 

367

Konsul Lorchsgt. 1

0 mark 08 øre 

N.S.B.

 

368

Konsul Lorchsgt. 3

0 mark 08 øre 

Alf Dahle

 

369

Konsul Lorchsgt. 5

0 mark 08 øre 

Alf Dahle

 

370

Konsul Lorchsgt. 7

0 mark 08 øre 

Alf Dahle

 

371

Konsul Lorchsgt. 9

0 mark 09 øre 

Alf Dahle

 

372

Henrik Angellsgt. 13

0 mark 10 øre 

Anna Hattrem

 

373

Persaunvegen 5

0 mark 06 øre 

Ingrid Skaug

 

374

Konsul Lorchsgt. 6

0 mark 07 øre 

N.S.B.

 

375

Konsul Lorchsgt. 8

0 mark 11 øre 

N.S.B.

 

376

Ths. Hirschsgt. 2

0 mark 12 øre 

N.S.B.

 

377

Tillegg til Lademoen kirkegård

0 mark 80 øre 

Trondheim kommune

 

378

Gate Rydningsmarken

0 mark 11 øre 

 

 

379

Innherredsvegen 114

0 mark 10 øre 

N.S.B.

 

380

Tillegg til Jebevegen 10

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

381

Persaunvegen 7

0 mark 09 øre 

Tormod Moxnes

 

382

Persaunevegen 3

0 mark 05 øre 

Einar Rønning

 

383

Brian Smiths gt. 3

0 mark 05 øre 

Leon Bøkke

 

384

Laur. Jenssens gt. 12

0 mark 04 øre 

Kjartan Felixson

 

385

Laur. Jenssens gt. 11

0 mark 04 øre 

Strinda kommune

 

386

Laur. Jenssens gt. 13

0 mark 04 øre 

Strinda kommune

 

387

Brian Smiths gt. 7

0 mark 05 øre 

Strinda kommune

 

388

Jebevegen 20

0 mark 05 øre 

Gunnar Haaland

 

389

Skyåsvegen 52

0 mark 06 øre 

Gunnar Frost

 

390

Skyåsvegen 54

0 mark 03 øre 

Ernst Andresen

 

391

Skyåsvegen 31

0 mark 05 øre 

Odd Ystgaard

 

392

Høidebassenget

0 mark 02 øre 

Trondheim kommune

 

393

Rydningen søndre

0 mark 79 øre 

Strinda kommune

 

394

Hans Finnes gt. 32

0 mark 08 øre 

Margit og Johan Haugen

 

395

Hans Finnes gt. 38

0 mark 09 øre 

Lars Stoum

 

396

Hans Finnes gt. 34

0 mark 08 øre 

Rolf Wold

 

397

Lagm. Dreyersgt. 10

0 mark 05 øre 

Byggelaget Solglimt v/Oddvar Hansen

 

398

Henrik Angells gt. 24

0 mark 08 øre 

Hagbart Pedersen

Henrik Angells gt. 29 (overstrøket)

399

Henrik Angells gt. 22

0 mark 08 øre 

Hans Sørlie

 

400

Hans Finnes gt. 30

0 mark 06 øre 

Hans Fonnes gt. 30 A/S

 

401

Skyåsvegen 70

0 mark 07 øre 

Ingeborg Stendahl og Ole A. Brurok

 

402

Skyåsvegen 72

0 mark 08 øre 

Ingeborg Stendahl og Ole A. Brurok

 

403

Hans Finnes gt. 29

0 mark 08 øre 

A/S Hans Finnes gt. 29

 

404

Hans Finnes gt. 22

0 mark 04 øre 

A/S Hans Finnes gt. 22

 

405

Hans Finnes gt. 24

0 mark 04 øre 

A/S Hans Finnes gt. 24

 

406

Hans Finnes gt. 28

0 mark 04 øre 

A/S Trondhjems mek.Verksted

 

407

Hans Finnes gt. 26

0 mark 04 øre 

Hans Finnes gt. 26 A/S

 

408

Lossiusvegen 1

0 mark 10 øre 

Osvald Sand

 

409

Lossiusvegen 11

0 mark 11 øre 

Ottar Henriksen

 

410

Ths. Hirsch gt. 1

0 mark 14 øre 

Trondheim kommune

 

411

Ths. Hirsch gt. 3

0 mark 11 øre 

Trondheim kommune

 

412

Ths. Hirsch gt. 5

0 mark 12 øre 

Birger Berntzen

 

413

Ths. Hirsch gt. 7

0 mark 13 øre 

Strinda kommune

 

414

Ths. Hirsch gt. 9

0 mark 12 øre 

Strinda kommune

 

415

Hans Finnes gt. 43

0 mark 09 øre 

Otto Bøyesen

 

416

Henrik Angells gt. 20

0 mark 08 øre 

Bjarne Bach

 

417

Hans Finnes gt. 42

0 mark 07 øre 

Odd Helberg

 

418

Henrik Angells gt. 28

0 mark 09 øre 

Olaf Dalseth

 

419

Hans Finnes gt. 47

0 mark 06 øre 

Forsner og Knudsen

 

420

Laur. Jenssens gt. 42

0 mark 09 øre 

Ivar og Sverre Melkvik

 

421

Reduksjonskum Skyåsparken

0 mark 01 øre 

 

 

422

Hans Finnes gt. 39

0 mark 07 øre 

Trygve Lauritzen

 

423

Hans Finnes gt. 45

0 mark 06 øre 

Hans Olaf Gunnar Olsson

 

424

Hans Finnes gt. 40

0 mark 07 øre 

Martin Øyen og Magne Mæhre

 

425

Laur. Jenssens gt. 33

0 mark 08 øre 

Erik Sundseth

 

426

Persaunvegen 43

0 mark 08 øre 

Strinda kommune

 

427

Persaunvegen 45

0 mark 08 øre 

Karl Olsen

 

428

Persaunvegen 41

0 mark 08 øre 

Kilås & Schriever

 

429

Laur. Jenssens gt. 44

0 mark 10 øre 

Odd Solheim

 

430

Laur. Jenssens gt. 39

0 mark 08 øre 

Olaf Sagen og Harald Andersen

 

431

Laur. Jenssens gt. 37

0 mark 08 øre 

Magnar Olsen

 

432

Laur. Jenssens gt. 35

0 mark 08 øre 

Hans Olaf Gunnar Olsen

 

433

Laur. Jenssens gt. 31

0 mark 07 øre 

Lorentz Waage

 

434

Henrik Angells gt. 26

0 mark 08 øre 

Johan Andersen

 

435

Laur. Jenssens gt. 46

0 mark 08 øre 

Ingebrigt Øye

 

436

Gl. Kongeveg 63

0 mark 05 øre 

Dropsfabrikken Alfa A/S

 

437

Gategrunn Persaunvegen

0 mark 08 øre 

Ole A. Brurok

 

438

Pineberg 1

2 mark 38 øre 

Ingebjørg, Sigrun og John Romulsli

 

439

Schillers gt. 9

0 mark 03 øre 

Harald Langeland

 

440

Gategrunn Hans Finnes gt.

0 mark 22 øre 

Pauline Eggan og Ingeborg,Stendahl

 

441

Skyåsvegen 39

0 mark 07 øre 

Øvrum og Fjeld

 

442

Skyåsvegen 25

0 mark 04 øre 

Knut Skaugstad

 

443

Skyåsvegen 33

0 mark 07 øre 

Harald Haltvik

 

444

Ole Solbergs veg 2

0 mark 04 øre 

Gunnar Gravås

 

445

Hans Finnes gt. 23

0 mark 03 øre 

Hermann Frost

 

446

Skyåsvegen 35

0 mark 04 øre 

Fritz Wahl og Laur. Skillingstad

 

447

Skyåsvegen 37

0 mark 05 øre 

Rolf Pedersen og Gunnar Hatling

 

448

Ole Solbergs veg 1

0 mark 03 øre 

Arne Pettersen

 

449

Ole Solbergs veg 3

0 mark 05 øre 

Sara Margrethe Knudsen

 

450

Ole Solbergs veg 5

0 mark 03 øre 

Harald B. Fritzvold

 

451

Skyåsvegen 27

0 mark 03 øre 

Sara Margrethe Knudsen

 

452

Hans Finnes gt. 14

0 mark 03 øre 

Olav Møller

 

453

Skyåsvegen 64

0 mark 04 øre 

Trondhjems mek. verksted.

 

454

Skyåsvegen 68

0 mark 03 øre 

Reidar Angelsen

 

455

Skyåsvegen 66

0 mark 03 øre 

 

 

456

Skyåsvegen 56

0 mark 03 øre 

Gunnar Berg

 

457

Hans Finnes gt. 36

0 mark 08 øre 

Asbjørn Sjoner

 

458

Persaunvegen 13

0 mark 08 øre 

Ludvig Løseth

 

459

Persaunvegen 15

0 mark 11 øre 

Thoralf Grande

 

460

Laur. Jenssens gt. 26

0 mark 08 øre 

Egil Romulsli

 

461

Ole Solbergs veg 4

0 mark 03 øre 

Arnulf Næss

 

462

Helmer Hansens veg 8

0 mark 05 øre 

Kristian Eggan

 

463

Bakaunvegen 4

0 mark 02 øre 

Leif Iversen

 

464

Laur. Jenssensgt. 36

0 mark 08 øre 

Hjalmar Sivertsen

 

465

Laur. Jenssensgt. 21

0 mark 12 øre 

Egil Romulsli

 

466

Persaunvegen 11

0 mark 10 øre 

Henry Ulstad

 

467

Skyåsvegen 44

0 mark 03 øre 

Øivind Sjoner

 

468

Skyåsvegen 60

0 mark 05 øre 

Halvor Bysting

 

469

Skyåsvegen 62

0 mark 03 øre 

Kjell Berg

 

470

Hans Finnes gt. 21

0 mark 04 øre 

Ingolf Samdahl

 

471

Hans Finnes gt. 19

0 mark 04 øre 

Tor Aune

 

472

Hans Finnes gt. 17

0 mark 04 øre 

Erling Eklo

 

473

Hans Finnes gt. 16

0 mark 03 øre 

Nils Bakken

 

474

Hans Finnes gt. 41

0 mark 08 øre 

Ole A. Haugen

 

475

Laur. Jenssensgt. 40

0 mark 09 øre 

Gustav Solem og Bj. Dragsten

 

476

Henrik Angellsgt. 16

0 mark 10 øre 

Peder Brøset

 

477

Persaunvegen 21

0 mark 09 øre 

Egil Romulsli

 

478

Laur. Jenssensgt. 23

0 mark 09 øre 

Egil Romulsli

 

479

Laur. Jenssensgt. 27

0 mark 10 øre 

Egil Romulsli

 

480

Laur. Jenssensgt. 28

0 mark 09 øre 

Egil Romulsli

 

481

Laur. Jenssensgt. 29

0 mark 12 øre 

Egil Romulsli

 

482

Laur. Jenssensgt. 30

0 mark 08 øre 

Egil Romulsli

 

483

Laur. Jenssensgt. 32

0 mark 08 øre 

Håkon Jacobsen

 

484

Laur. Jenssensgt. 34

0 mark 08 øre 

Egil Romulsli

 

485

Persaunvegen 17

0 mark 14 øre 

Karl Støver

 

486

Persaunvegen 19

0 mark 14 øre 

Egil Romulsli

 

487

Persaunvegen 23

0 mark 09 øre 

Egil Romulsli

 

488

Persaunvegen 25

0 mark 11 øre 

A/S Nidaros Boliglag

 

489

Persaunvegen 27

0 mark 14 øre 

Nidar Byggelag

 

490

Laur. Jenssens gt. 38

0 mark 10 øre 

Alf Vikaunet og Sigurd Rosvold

 

491

Persaunvegen 29

0 mark 11 øre 

Egil Romulsli

 

492

Persaunvegen 31

0 mark 10 øre 

Egil Romulsli

 

493

Ole Solbergs veg 7

0 mark 02 øre 

Trygve Ellingsen og Ivar Ivarsen

 

494

Ole Solbergs veg 9

0 mark 02 øre 

Otto Gjertsen og Einar Bakkehaug

 

495

Skyåsvegen 34

0 mark 03 øre 

Svend D. Svendsen

 

496

Bakkaunvegen 6

0 mark 01 øre 

Leif Tøndal

 

497

Thomas Hirschgt. 11

0 mark 21 øre 

Thomas Hirschgt. 11 A/S

 

498

Tillegg til Ths. Hirschgt. 15

0 mark 02 øre 

Fritjof Almås

 

499

Hans Finnes gt. 7

0 mark 01 øre 

 

 

500

Hans Finnes gt. 9

0 mark 01 øre 

Rolf Jacobsen

 

501

Skyåsvegen 41

0 mark 11 øre 

 

 

502

Rønningsvegen 18

0 mark 07 øre 

B. Alsberg & Nord-Løkke

 

503

Rønningsvegen 20

0 mark 07 øre 

Kristian Dahl

 

504

Rønningsvegen 22

0 mark 07 øre 

 

 

505

Rønningsvegen 24

0 mark 08 øre 

Leif Kolbjørnsen

 

506

Rønningsvegen 23

0 mark 17 øre 

 

 

507

Rønningsvegen 25

0 mark 06 øre 

Arne Kaarstad

 

508

Rønningsvegen 16

0 mark 07 øre 

Kåre Tønne

 

509

Persaunvegen 39

0 mark 09 øre 

Arthur Arø m. fl.

 

510

Henrik Angells gt. 18

0 mark 07 øre 

 

 

511

Persaunvegen 37

0 mark 08 øre 

Arne Køhler

 

512

Skyåsvegen 21

0 mark 03 øre 

 

 

513

Skyåsvegen 21a

0 mark 04 øre 

Sten Stensrud

 

514

Skyåsvegen 23

0 mark 03 øre 

 

 

515

Ole Solbergsveg 11

0 mark 04 øre 

 

 

516

Skyåsvegen 29

0 mark 03 øre 

 

 

517

Tillegg til Skyåsvegen 33

0 mark 01 øre 

 

 

518

Ole Solbergs veg 12

0 mark 07 øre 

Ole Soknes

 

519

Henrik Angellsgt. 15

0 mark 05 øre 

Thorleif Strand

 

520

Rønningsbakken 20

0 mark 09 øre 

Rolf Krognes

 

521

Henrik Angells gt. 17

0 mark 06 øre 

J. Kristoffersen og O. Solem

 

522

Henrik Angells gt. 19

0 mark 04 øre 

 

 

523

Henrik Angells gt. 21

0 mark 04 øre 

Reidar Aglen

 

524

Hans Finnes gt. 44

0 mark 09 øre 

Reidar M. Pettersen

 

525

Henrik Angells gt. 30

0 mark 09 øre 

John,Bjerken & Godske Lystad

 

526

Lagm. Dreyers gt. 12

0 mark 05 øre 

Odd Westerhus

 

527

Kuhagen leir

0 mark 34 øre 

Den Norske stat v/Forsvarsdepartem.

 

528

Rønningsvegen 31

0 mark 07 øre 

Ole A. Brurok

 

529

Rønningsvegen 33

0 mark 07 øre 

Odd Brodahl

 

530

Rønningsvegen 29

0 mark 08 øre 

Magnhild Reitan

 

531

Rønningsvegen 27

0 mark 06 øre 

Ole A. Brurok

 

532

Solbergs veg 6

0 mark 08 øre 

Andresen & Dalseth A/S

 

533

Skyåsvegen 36

0 mark 20 øre 

Leif Moum

 

534

Hans Finnes gt. 31

0 mark 04 øre 

 

 

535

Hans Finnes gt. 33

0 mark 04 øre 

 

 

536

Hans Finnes gt. 35

0 mark 04 øre 

 

 

537

Hans Finnes gt. 35a

0 mark 04 øre 

 

 

538

Hans Finnes gt. 37

0 mark 04 øre 

 

 

539

Hans Finnes gt. 37a

0 mark 05 øre 

 

 

540

Henrik Angells gt. 23

0 mark 04 øre 

 

 

541

Henrik Angells gt. 25

0 mark 04 øre 

 

 

542

Henrik Angells gt. 27

0 mark 04 øre 

 

 

543

Henrik Angells gt. 29

0 mark 04 øre 

 

 

544

Rønningsvegen 26

0 mark 05 øre 

 

 

545

Rønningsvegen 26a

0 mark 04 øre 

 

 

546

Ole Solbergs veg 9a

0 mark 01 øre 

 

 

547

Ole Solbergs veg 7a

0 mark 01 øre 

 

 

9179

Henrik Angellsgt. 4

0 mark 05 øre 

Erik Solberg

(overstrøket)Konstruert bruknr. Orginalt 179

10

Bakke

 

1

Bakke

0 mark 02 øre 

G. Espenes

 

11

Bakkaunet

 

1

Bakkaunet

0 mark 38 øre 

Martin Rachov

 

2

Markvegen 2

0 mark 20 øre 

Lilly Kierulf

 

3

Jebevegen 7

0 mark 20 øre 

Gunnar Bagøien

 

4

Jebevegen 5

0 mark 18 øre 

Olav Dalaker

 

5

Jebevegen 3

0 mark 12 øre 

Ida Langlie

 

7

Bakaunvegen 9

0 mark 05 øre 

Gunnar Bagøien

 

8

Bakaunvegen 11

0 mark 09 øre 

Ragna Mendelsohn

 

9

Bernh. Getz gt. 13

0 mark 05 øre 

Oscar Njerve

 

10

Åsbakken 2

0 mark 06 øre 

Ellinor Johannessen

 

11

Bernh. Getzgt. 15a

0 mark 05 øre 

Bernh. Knudsen

 

13

Bernh. Getzgt. 15

0 mark 03 øre 

Alette Tilrum Staven

 

14

Bakkaunet 5

0 mark 01 øre 

Dyre Halse

 

15

Bakaunvegen 10

0 mark 06 øre 

Frithjof Knudsen

 

16

Bakkaunet 10

0 mark 03 øre 

 

 

17

Åsbakken 1

0 mark 08 øre 

Johan Karlsen

 

18

Åsbakken 3

0 mark 04 øre 

Karl Paulsen

 

19

Åsbakken 5

0 mark 06 øre 

Erling Larsen

 

20

Åsbakken 4

0 mark 05 øre 

Thora Sørensen

 

21

Bernh. Getzgt. 11

0 mark 04 øre 

Magnus Mestvedt

 

22

Åsbakken 6

0 mark 05 øre 

Charlotte Sivertsen

 

23

Åsbakken 8

0 mark 07 øre 

Elisabeth Barre

 

24

Parsell av Bakkaunet 11

0 mark 01 øre 

Olga Moe

 

25

Bakkunvegen 8

0 mark 16 øre 

Jonas Kaarbø

 

26

Bernh. Getzgt. 9

0 mark 06 øre 

Einar Aas

 

27

Bernh. Getzgt. 7

0 mark 06 øre 

Ole Tømmerås og Harald Kristofersen

 

28

Bernh. Getzgt. 5

0 mark 05 øre 

Edvin Madsen

 

29

Bernh. Getzgt. 3

0 mark 05 øre 

Aksel Rude

 

30

Markvegen 15

0 mark 06 øre 

Adolf Bugge Moen

 

31

Markvegen 13

0 mark 06 øre 

Eli Standahl

 

32

Markvegen 11

0 mark 06 øre 

Vera Thommesen

 

33

Markvegen 9

0 mark 06 øre 

Marie Lothe

 

34

Åsbakken 7

0 mark 08 øre 

Paul Tengesdal

 

35

Markveien 8

0 mark 05 øre 

Åsta Moen Sitter

 

36

Markveien 10

0 mark 06 øre 

Johan Jørgensen

 

37

Markveien 12

0 mark 06 øre 

Julie Særrum

 

38

Markveien 14

0 mark 06 øre 

Svein Ytrehus

 

39

Markveien 16

0 mark 06 øre 

Charlotte Sandnes

 

40

Markveien 18

0 mark 06 øre 

Magnus Sivertsen

 

41

Markveien 20

0 mark 06 øre 

Knut Meek

 

42

Blomlia nr. 1

0 mark 02 øre 

Jonas Kårbø

 

43

Bakkaunet 31 nr. 1

0 mark 02 øre 

Åsta Moen

 

44

Markvegen 5

0 mark 12 øre 

Arne Halse

 

45

Bakkaunet 38

0 mark 01 øre 

Arne Halse

 

47

Markvegen 6

0 mark 10 øre 

August Foss

 

48

Markvegen 4

0 mark 08 øre 

Ole Tronvold

 

49

Bernh. Getzgt. 12

0 mark 03 øre 

Peter Petersen

 

50

Klingenbergveg 11

0 mark 03 øre 

Gunnveig Wilmann

 

51

Bernh. Getzgt. 10

0 mark 04 øre 

Trøndermeieriet A/L

 

52

Markvegen 24

0 mark 07 øre 

Kristian Thorland

 

53

Markvegen 26

0 mark 04 øre 

Kristian Thorland

 

54

Veim. Kroghs gt. 2

0 mark 08 øre 

Gunnar Østby

 

55

Markvegen 22

0 mark 08 øre 

Asbjørn Reitan

 

56

Veim. Kroghsgt. 3

0 mark 06 øre 

Alf Ulnæs

 

57

Veim. Kroghsgt. 5

0 mark 11 øre 

Reidar Moksnes

 

58

Veim. Kroghsgt. 7

0 mark 13 øre 

Håkon Larsen

 

59

Veim. Kroghsgt. 9

0 mark 07 øre 

Bernh. Jervan

 

60

Veim. Kroghsgt. 11

0 mark 05 øre 

Solveig Bacher Owe

 

61

Veim. Kroghsgt. 17

0 mark 05 øre 

Sven Wennberg

 

62

Veim. Kroghsgt. 19

0 mark 06 øre 

Lauritz og Karen Larsen

 

63

Veim. Kroghsgt. 13

0 mark 06 øre 

Helga Noodt

 

64

Veim. Kroghsgt. 15

0 mark 07 øre 

Sven Wennberg

 

65

Veim. Kroghsgt. 10

0 mark 08 øre 

Marner Hansen

 

66

Veim. Kroghsgt. 12

0 mark 07 øre 

Else Christensen

 

67

Tillegg til Bakkaunet 44

0 mark 02 øre 

 

 

68

Veim. Kroghs gt. 14

0 mark 08 øre 

Johan Malvik

 

69

Bergstien 4

0 mark 05 øre 

Jostein Kirkhus

 

70

Markvegen 4a

0 mark 07 øre 

Sverre Laup

 

71

Veim.Kroghs gt. 8

0 mark 09 øre 

Johan Møinichen og Arne Kjønnhaug

 

72

Veim.Kroghs gt. 16

0 mark 08 øre 

Karl Øiås

 

73

Veim.Kroghs gt. 21

0 mark 08 øre 

Thor Berge og Harry Blomquist

 

74

Veim.Kroghs gt. 23

0 mark 08 øre 

Andr. L. Riis jr.

 

75

Veim.Kroghs gt. 25

0 mark 08 øre 

Leif Myhre

 

76

Veim.Kroghs gt. 18

0 mark 05 øre 

Gudrun Rynning

 

77

Veim.Kroghs gt. 20

0 mark 07 øre 

Jacob H. Kirkebak

 

78

Tillegg til Veim. Krogs gt. 2

0 mark 01 øre 

Gunnar Østby

 

79

Bergstien 6

0 mark 05 øre 

Johan Jensen

 

80

Skyåsvegen 48

0 mark 05 øre 

Jon Eggan

 

81

Skyåsvegen 46

0 mark 05 øre 

Harald Haugen

 

82

Veim. Kroghs gt. 27

0 mark 05 øre 

Rudolf Isaksen

 

83

Veim. Kroghs gt. 29

0 mark 03 øre 

Rudolf Isaksen

 

84

Vegkryss Bernh. Getzgt.

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

12

Belbuan

 

1

Belbuan

5 mark 24 øre 

John Hjelde

 

2

Sommerro

0 mark 14 øre 

Andresen & Dalseth

 

3

Strindheim

1 mark 22 øre 

Strinda kommune

Strindheim skole (overstrøket)

4

Soleng

5 mark 07 øre 

I. J. Moum

 

5

Baldershage

2 mark 66 øre 

I. J. Moum

 

7

Jonsrud, Børsetveg 23

0 mark 15 øre 

Gusta og Sigrid Bromstad

 

8

Brøsetvegen 28

0 mark 30 øre 

Jenny Brurok

 

9

Olsrud

0 mark 83 øre 

Ole Thanem

 

10

Bromstadvegen 24

0 mark 15 øre 

Arne Langås

 

11

Strindheim østre

0 mark 10 øre 

Strinda kommune

 

12

Dalsegg

0 mark 13 øre 

Arne Karlsen

 

13

Daggry

0 mark 13 øre 

Ellen Kvaal

 

14

Lerkebak

0 mark 13 øre 

M. H. Rønning

 

15

Svalen

0 mark 13 øre 

Willy Hergren

 

16

Bækkemo

0 mark 13 øre 

John Grindvoll

 

17

Brøsetvegen 2

0 mark 10 øre 

Serine Brurok

 

18

Rønningsbakken 55

0 mark 24 øre 

Odd Landmark

 

19

Bromstadvegen 22

0 mark 10 øre 

Asbjørn Malvik

 

22

Fordelingsst. nr. 1

0 mark 20 øre 

Fjæremsfossens komm. kraftselskap

 

23

Belbuan søndre

0 mark 41 øre 

TOBB

 

24

Bromstadvegen 20

0 mark 09 øre 

Alf Teigen

 

25

Strindheim vestre

0 mark 15 øre 

Strinda kommune

 

26

Rønningsbakken 53

0 mark 40 øre 

Opplysningsvesenets fond

 

27

Bækketun

0 mark 11 øre 

Ole Stamnes

 

28

Solborg

0 mark 06 øre 

Rafael Hansen

 

29

Solstad

0 mark 06 øre 

Mathilde Daffinrud

 

30

Tuftbakken

0 mark 46 øre 

 

 

31

Brøsetvegen 17

0 mark 07 øre 

Chr. Aalmo

 

32

Brøsetvegen 15

0 mark 07 øre 

Gunnar Dahling

 

33

Brøsetvegen 19

0 mark 06 øre 

Niels Nielsen

 

34

Leangen Sportsplass 1

0 mark 29 øre 

Strinda kommune

 

35

Vona

0 mark 07 øre 

Sivert Flatjord

 

36

Brøsetvegen 24

0 mark 07 øre 

Reidar Røkke

 

37

Brøsetvegen 26

0 mark 07 øre 

Olaf Selvli

 

38

Frigård nordre

0 mark 06 øre 

Kristoffer Sundt

 

39

Solbuan

1 mark 36 øre 

Nidar Chokoladefabr.

 

40

Tillegg til Solbuan

0 mark 30 øre 

Nidar Chokoladefabr.

 

41

Tillegg til Frigård Nordre

0 mark 02 øre 

Kristoffer Sundt

 

42

Nylund

0 mark 08 øre 

Leif Bartnes

 

43

Bekkenga

0 mark 75 øre 

J. H. Thorvaldsen

 

44

Tillegg til Solbuan

0 mark 75 øre 

Nidar Chokoladefabr.

 

45

Rabben II

0 mark 07 øre 

Gunnar Dahling

 

46

Vegrunn 13. Innherredsvegen

0 mark 01 øre 

Oskar Daffinrud

 

47

Vegrunn 10. Innherredsvegen

0 mark 01 øre 

Else og Serine Brurok

 

48

Vegrunn 12. Innherredsvegen

0 mark 04 øre 

John Hjelde

 

49

Vegrunn 11. Innherredsvegen

0 mark 38 øre 

John Hjelde

 

50

Vegrunn 14. Innherredsvegen

0 mark 04 øre 

Nidar Chokoladefabr.

 

51

Vegrunn 15. Innherredsvegen

0 mark 01 øre 

J. H. Thorvaldsen

 

52

Tillegg til I Strindheim hageby

0 mark 10 øre 

TOBB

 

53

Tillegg til II Strindheim hageby

0 mark 07 øre 

TOBB

 

54

Tillegg til Bekkejord

0 mark 01 øre 

Ole Presthus

 

55

Brøsetvegen 21

0 mark 06 øre 

Ivar Sverre Eklo

 

56

Reina II

0 mark 04 øre 

 

 

57

Tillegg 3 til Strindheim hageby

0 mark 24 øre 

Strindheim hageby borettslag

 

58

Bromstadvegen 12

0 mark 08 øre 

Asbjørn Husby

 

59

Buret

0 mark 08 øre 

Haldor T. Husby

 

60

Parsell nr. 2 av Sommerro,

0 mark 07 øre 

Steinar og Kåre Berg

 

61

Parsell nr. 3 av Sommerro

0 mark 09 øre 

Magnar Braa

 

62

Parsell nr. 4 av Sommerro

0 mark 09 øre 

Odd Våbenø

 

63

Parsell nr. 5 av Sommerro

0 mark 12 øre 

Knut Bye

 

64

Parsell nr. 6 av Sommerro

0 mark 08 øre 

Arvid Jensen

 

65

Parsell nr. 7 av Sommerro

0 mark 08 øre 

 

 

66

Parsell nr. 8 av Sommerro

0 mark 09 øre 

A/S Trondhjems Mek.verksted

 

67

Parsell nr. 9 av Sommerro

0 mark 09 øre 

Birger Sivertsen

 

68

Parsell nr. 10 av Sommerro

0 mark 08 øre 

A/S Trondhjems Mek.verksted

 

13

Bromstad

 

1

Bromstad

29 mark 07 øre 

Ottar Vasseljen

 

2

Løkken

1 mark 08 øre 

I. J. Moum

 

3

Lillemarken

0 mark 32 øre 

Johan Skaug

 

4

Berglund

0 mark 09 øre 

Sigurd Larsen og Gunnar Sæther

 

5

Brøsetvegen 27

0 mark 27 øre 

Leon Røkke

 

6

Kveldheim

0 mark 23 øre 

Richard Bromstad

 

7

Haugen

0 mark 08 øre 

Sivert Waldum

 

9

Brøsetvegen 45

0 mark 09 øre 

Sverre Svendsen

 

10

Tillegg til Vidda

0 mark 07 øre 

Sverre Svendsen

 

11

Brøsetvegen 43

0 mark 14 øre 

P. Andreassen

 

12

Brøsetvegen 41

0 mark 07 øre 

Reidar Lund

 

13

Brøsetvegen 37

0 mark 07 øre 

B. Buchmann

 

14

Brøsetvegen 39

0 mark 08 øre 

Evald Malø

 

15

Brøsetvegen 35

0 mark 06 øre 

Hans Krogh

 

16

Brøsetvegen 33

0 mark 09 øre 

Erling Knoff

 

17

Bekkejord nr. 3

0 mark 08 øre 

Ole Prestmo

 

18

Brøsetvegen 25

0 mark 09 øre 

Erik Sagflåt

 

19

Strindheim hageby

3 mark 42 øre 

TOBB

 

20

Bekkejord nr. 4

0 mark 08 øre 

Olaf Selvli

 

21

Bromstad vestre

4 mark 07 øre 

Sigrid, Mari og Svanaug Vasseljen

 

22

Sjøbu

0 mark 21 øre 

 

 

23

Strindbo

0 mark 71 øre 

 

 

24

Heimbo

0 mark 29 øre 

 

 

14

Brøset

 

1

Brøset

14 mark 59 øre 

Staten

 

2

Bromstadvegen 46

0 mark 13 øre 

Kåre Ovesen

 

3

Brøsetvegen 34

0 mark 17 øre 

Bernh. Elverum

 

4

Brøsetdal

0 mark 60 øre 

Sivert Flatjord

 

5

Brøsetli

0 mark 58 øre 

Arne Vinje

 

7

Utsikten nr. 1

1 mark 02 øre 

Sivert Flatjord

 

8

Brøsetvegen 38

1 mark 20 øre 

Arne Vinje

 

9

Brøsetvegen 67

0 mark 98 øre 

G. Bøckmann

 

10

Utsikten nr. 2

0 mark 78 øre 

 

 

11

Tangen 2

0 mark 09 øre 

Strinda kommune

 

12

Bromstadvegen 47

0 mark 11 øre 

Ragnar Johansen

 

13

Brøsetvegen 103

0 mark 11 øre 

Tormod Tvete

Vesletun (overstrøket)

14

Bromstadvegen 43

0 mark 15 øre 

Søren Loktu

 

15

Brøsetvegen 47

0 mark 07 øre 

Asbjørn Bondø

 

16

Brøsetvegen 101

0 mark 08 øre 

Johan Dahl

 

17

Brøsetvegen 99

0 mark 08 øre 

Karl Johansen

 

18

Brøsetvegen 97

0 mark 08 øre 

Harald Dahl

 

19

Brøsetvegen 95

0 mark 08 øre 

Arthur Svendsen

 

20

Brøsetvegen 93

0 mark 08 øre 

Trygve Eggen

 

21

Brøsetvegen 91

0 mark 08 øre 

Alfred Persson

 

22

Brøsetvegen 89

0 mark 08 øre 

Isak Elverum

 

23

Brøsetvegen 87

0 mark 08 øre 

Lars Åsveien

 

24

Brøsetvegen 85

0 mark 08 øre 

Gustav Hagen

 

25

Brøsetvegen 46

0 mark 10 øre 

Hans Skare

 

26

Nedre Brøset

0 mark 32 øre 

S. Flatjord

 

27

Brøsetvegen 59

0 mark 08 øre 

Paul Størseth

 

28

Brøsetvegen 55

0 mark 12 øre 

F. W. Hesselberg

 

29

Veigrunn Brøsetli

0 mark 02 øre 

Søren Loktu og Arne Vinje

Veigrunn, Brøset (overstrøket)

30

Brøsetvegen 83

0 mark 09 øre 

Martin Bjørnstad

 

31

Brøsetvegen 61

0 mark 07 øre 

John Skaug

 

32

Brøsetvegen 63

0 mark 07 øre 

Leif Schjølberg

 

33

Brøsetvegen 65

0 mark 08 øre 

Gustav, Ingrid og Thorvald Ludvigsen

 

34

Engvegen 1

0 mark 13 øre 

Lars Sæther

 

35

Engvegen 3

0 mark 13 øre 

John Vårum

 

36

Engvegen 5

0 mark 11 øre 

Aage Rønning

 

37

Engvegen 7

0 mark 12 øre 

Astor Jørger Grønnerør

 

38

Engvegen 9

0 mark 12 øre 

I. Pettersen

 

39

Engvegen 11

0 mark 11 øre 

Bernhart Reinsli

 

40

Engvegen 17

0 mark 10 øre 

Harald Amundsen

 

41

Engvegen 6

0 mark 14 øre 

Sivert J. Øien

 

42

Havrevegen 1

0 mark 11 øre 

Asbjørn Hjeldenes

 

43

Kløvervegen 4

0 mark 10 øre 

Konrad Lund

 

44

Kløvervegen 2

0 mark 10 øre 

Arne Trøan

 

45

Engvegen 4

0 mark 12 øre 

Staten

Børset gt. B 13 (overstrøket)

46

Åkervegen nr. 1

0 mark 12 øre 

 

 

47

Åkervegen 3

0 mark 13 øre 

Harald Hanssen

 

48

Åkervegen 5

0 mark 15 øre 

E. M. Molthe

 

49

Engvegen 2

0 mark 15 øre 

Bjarne Losvik

 

50

Åkervegen 2

0 mark 14 øre 

Asbjørn Nordseth

 

51

Engvegen 15

0 mark 09 øre 

Emil Forsaa

 

52

Åkervegen 4

0 mark 12 øre 

Staten

 

53

Åkervegen 8

0 mark 11 øre 

Johan Gusth

 

54

Havrevegen 4

0 mark 10 øre 

Hans Taknes

 

55

Engvegen 13

0 mark 09 øre 

Harald Berger

 

56

Havrevegen 3

0 mark 13 øre 

Aksel Lønnum

 

57

Brøsetparken

2 mark 48 øre 

 

 

58

Havrevegen 5

0 mark 12 øre 

Einar Hagen

 

59

Tillegg til Brøsetgt. B nr. 4

0 mark 04 øre 

 

 

60

Sellstua

0 mark 09 øre 

 

 

61

Vollstua

0 mark 09 øre 

Jens O. Vollan

 

62

Kårstua

0 mark 10 øre 

Kåre Fjelnseth

 

63

Brøsetvegen 49

0 mark 07 øre 

Ludvig Aune

 

64

Brøsetvegen 51

0 mark 07 øre 

Kåre Ovesen

 

65

Brøsetvegen 53

0 mark 07 øre 

Kåre Ovesen

 

66

Veggrunn Heimen

0 mark 01 øre 

Strinda Kommune

 

15

Tungen nedre

 

1

Tungen nedre

27 mark 44 øre 

A/S Korn og Høyfordeling

 

2

Tungen søndre

3 mark 64 øre 

A/S Korn og Høyfordeling

 

3

Overenskomsten

0 mark 07 øre 

Reitgjerdet sykehus

 

4

Rotvoldaunet

2 mark 50 øre 

Johan Aune

 

5

Tungadalen

0 mark 23 øre 

Staten v/Sosialdep.

 

6

Tungagjerdet

1 mark 77 øre 

Staten v/Sosialdep.

Tungegjerdet (overstrøket)

16

Rotvold nordre

 

1

Rotvold nordre

10 mark 03 øre 

Staten

 

2

Rotvold østre

7 mark 52 øre 

Staten

 

3

Skogheim

0 mark 09 øre 

Valborg Grytnes

 

4

Rotvold nedre

34 mark 96 øre 

Staten

 

5

Marienlund

0 mark 08 øre 

Staten

 

6

Solheim

0 mark 18 øre 

Rotvold asyl

 

7

Rotvold øvre

0 mark 18 øre 

Lars Oust

 

8

Charlottenlund Holdeplass

0 mark 06 øre 

N. S. B.

Charlottenlund st. (overstrøket)

9

Knausen

0 mark 03 øre 

Martin Steen

 

10

Tha yang shang

0 mark 08 øre 

Borgny Hansen

 

11

Skogly

0 mark 17 øre 

Sverre Dahl

 

12

Tungen 2

4 mark 00 øre 

A/S Tungen gård

 

13

Amalielyst

2 mark 00 øre 

Lilly Høglund

 

14

Brundalen

8 mark 72 øre 

Odd Sæther

 

15

Leistad

2 mark 45 øre 

Einar Rønning

 

16

Rotnes

0 mark 12 øre 

Guttorm Nilsen

 

17

Regnbuen

1 mark 00 øre 

John Solberg

 

18

Veggrunn 7. Innh.vegen

0 mark 55 øre 

Strinda kommune

 

19

Veggrunn 8. Innherredsvegen

0 mark 28 øre 

Strinda kommune

 

20

Sentrum

0 mark 10 øre 

Sigurd Nilsen

 

21

Hoff Isfabrikk

0 mark 38 øre 

Lars Ouset

 

22

Haugvold

0 mark 09 øre 

Olaf Ingvaldsen

 

23

Joarheim

0 mark 10 øre 

Einar Brobak

 

24

Samhold II

0 mark 07 øre 

Ranheim samvirkelag

 

25

Stasjonsgrunn II Charlottenlund stasjon

0 mark 06 øre 

 

 

26

Gategrunn Gml Innherredsveg,Hasselbakken

0 mark 20 øre 

 

 

17

Grilstad

 

1

Grilstad

15 mark 30 øre 

Jenssen og Co. A/S

 

2

Skovgård

5 mark 39 øre 

Harald Krogstad

 

5

Charlottenlund

0 mark 06 øre 

Hilmar Ekloe

 

6

Solvei

0 mark 08 øre 

Anna og Thora Bang

 

7

Solhaug

0 mark 15 øre 

A/S C. M. Gladsø

 

8

Tuftehaugen

0 mark 07 øre 

Anna K. Halseth

 

9

Dampladsen

0 mark 83 øre 

Olaf Løvseth

 

10

Nerstykket

0 mark 16 øre 

Jenssen og Co. A/S

 

11

Utsigten

0 mark 14 øre 

Olaf Dalseth

 

12

Kvernbakken

0 mark 25 øre 

Astrid Bødtker

 

13

Austli nr. 1

0 mark 25 øre 

Zakarias Zakariassen

 

14

Elvstuen

0 mark 21 øre 

Thora og Anna Bang

 

15

Skoggårdsvasdraget

0 mark 04 øre 

Håkon Ohlgren

 

17

Skovgård

0 mark 03 øre 

Overkond. Johnsen

 

19

Fagernes

0 mark 18 øre 

Torbj. Stenhaug

 

20

Furuhaugen

0 mark 04 øre 

 

 

22

Elvstuen

0 mark 01 øre 

 

 

23

Furulund

0 mark 04 øre 

Oluf Lunden

 

24

Furumoen

0 mark 24 øre 

Tage Østerløf

 

25

Granheim

0 mark 29 øre 

Julie Haarberg

 

26

Granenget

0 mark 11 øre 

Ingolf W. Aune

 

27

Skogsletten

0 mark 06 øre 

Olaf Larsen

 

28

Skogly

0 mark 18 øre 

Jon L. Aune

 

30

Tunfred

0 mark 28 øre 

Ragnhild Bang

 

31

Skoglyst

0 mark 16 øre 

Margido

 

35

Strandhytten

0 mark 13 øre 

Tobias Lund

 

37

Strandstua

0 mark 09 øre 

Ole Johs. Thoresen

 

38

Skogholt

0 mark 11 øre 

Asbjørn J. Aasen

 

39

Grilstadvassdraget

0 mark 14 øre 

Jenssen og Co A/S

 

40

Sørhaug

0 mark 14 øre 

Magne Wik

 

41

Heimhug

0 mark 11 øre 

Anna Kolstø

 

45

Fagernes

0 mark 10 øre 

 

 

46

Austli 2

0 mark 19 øre 

Reidar Lykke

 

47

Austli 3

0 mark 19 øre 

Reidar Lykke

 

48

Elvebakken

0 mark 43 øre 

Sofie Lund

 

50

Norihaugen

0 mark 23 øre 

Valborg Solberg

 

51

Skogvang

0 mark 04 øre 

Edvin Talseth

 

52

Skoggløtt

0 mark 06 øre 

Hanna Nielsen

 

53

Trudvang

0 mark 13 øre 

Frithjof W. Larsen

 

54

Nordli

1 mark 14 øre 

Gustav Gravdal

 

56

Fagerheim

0 mark 03 øre 

Berdon Kirksæther

 

57

Granly nr. 2

0 mark 25 øre 

Olaf Tørum

 

58

Fjordgløtt

0 mark 26 øre 

Odleiv Korsnes

 

60

Marihaugen

0 mark 13 øre 

Nils Smith Nilsen

 

61

Charlottenlund nr.1

0 mark 32 øre 

Fylketssanatorium for nervøse

Charlottenlund gård (overstrøket)

63

Vonheim

0 mark 04 øre 

Ragnar Ottosen

 

64

Skoghytta

0 mark 04 øre 

Anton Hult

 

66

Skoglund

0 mark 03 øre 

Trygve Johnsen

 

67

Lunheim

0 mark 05 øre 

Harald Kvarme

 

68

Sjøheim

0 mark 19 øre 

Aktiebryggeriet

 

70

Friheim

0 mark 02 øre 

Richard Ulstad

Fridheim (overstrøket)

71

Bjergstad

0 mark 10 øre 

Trygve Beichholdt

 

73

Bjergstad nr. 1

0 mark 10 øre 

Tobias Lund

Bergstad nr. 1 (overstrøket)

74

Solstuen

0 mark 15 øre 

Alfine Svendsen

 

75

Karlsminde

0 mark 10 øre 

Rolf Olden

 

78

Haugen

0 mark 15 øre 

Arne Chr. Knudsen

 

79

Marihaugen

0 mark 05 øre 

 

 

82

Siristua

0 mark 12 øre 

Rudolf Krell

 

83

Vesleheimen

0 mark 17 øre 

Astrid Hegstad

 

84

Skovgård nr. 4

0 mark 43 øre 

Jon Aune

 

86

Nystua

0 mark 07 øre 

Anna og Albin Blakstad

 

87

Vårvang

0 mark 12 øre 

Einar Skarsbak

 

88

Sommerhvile

0 mark 12 øre 

Odd Stamnes

 

90

Teien

0 mark 10 øre 

Ranheim Fabrikker

Teigen (overstrøket)

91

Hasselbakken

1 mark 08 øre 

T.hjems Handelsstands Aldershjem

 

92

Solvei 1

0 mark 11 øre 

Hanna Skotnes Johansen

 

93

Skjæret

0 mark 02 øre 

Charlottenlunds Vel

 

95

Kveldro

0 mark 34 øre 

Einar Olsen

 

96

Solsletten

0 mark 02 øre 

Jon Aune

 

97

Minore

0 mark 09 øre 

Kaare Hauger

 

98

Vesletun

0 mark 06 øre 

Frelsearmeens Eiendomsbolag

 

101

Torpet

0 mark 09 øre 

Rolf Passen

 

104

Bjørkly

0 mark 01 øre 

Bjarne Isaksen og Bjarne Raak

 

107

Vårvang nr. 1

0 mark 04 øre 

Einar Olsen

 

108

Lunheim 2

0 mark 04 øre 

Ivar Riseth

 

109

Bergly nr. 1

0 mark 06 øre 

Nils Bøckmann

 

110

Granly

0 mark 03 øre 

John K. Schei

 

111

Parken

0 mark 02 øre 

Martin B. Simonsen

 

113

Bischoff Plads

0 mark 12 øre 

Charlottenlunds Vel

 

114

Alfheim

0 mark 08 øre 

Thorleif Karlsen

 

115

Veiset

0 mark 07 øre 

Randor Edvardsen

 

116

Furuheim

0 mark 06 øre 

Ludvig Syrstad

 

117

Solheim

0 mark 05 øre 

Randor Edvartdsen

 

119

Skoglykken

0 mark 06 øre 

Anna Marie Petersen og Turid Lund

 

120

Lykketun

0 mark 06 øre 

Hans Sundsfjord

 

121

Solhaugen

0 mark 07 øre 

Ragna Olsen

 

122

Skogstad

0 mark 09 øre 

Ole Johansen

 

123

Løvli

0 mark 03 øre 

Knut Tangvik

 

124

Solhaugen

0 mark 02 øre 

Ragna Olsen

Solhaugen nr. 1 (overstrøket)

125

Skogset

0 mark 09 øre 

Boye Halvorsen

 

127

Kleivstua

0 mark 03 øre 

Edvard Iver Leistad

 

128

Granhaugen

0 mark 08 øre 

Stener Haugen

 

129

Haugstua

0 mark 13 øre 

Aud Hegge

 

130

Bjøråhaugen

0 mark 05 øre 

Gudrun Bjørå

 

132

Tillegg til Vesleheimen

0 mark 07 øre 

 

 

133

Nordtun

0 mark 12 øre 

Ottar Hognes

 

135

Roa

0 mark 02 øre 

Torleif Leikvold

 

136

Fagerbekk

0 mark 23 øre 

Trygve Fagerbekk

 

137

Furuly

0 mark 04 øre 

Arthur Kirksæther

 

139

Tillegg 2 til Vesleheimen

0 mark 02 øre 

 

 

140

Fagnatun

0 mark 06 øre 

Arvid Jacobsen

 

141

Tilleg til Vårvang

0 mark 04 øre 

Einar Skarsbak

 

142

Frukthaven

0 mark 07 øre 

Ambrosia Solberg

 

143

Veigrunn 6. Innherredsvegen

0 mark 41 øre 

Strinda kommune

 

144

Skovstad

0 mark 10 øre 

Sverre Eggen

 

145

Kilden

0 mark 14 øre 

Magna Østervik

 

146

Sørsia

0 mark 08 øre 

Ingara Lambine

 

147

Kvernmoen

0 mark 28 øre 

John A. Krogstad

 

148

Hjørnstua

0 mark 03 øre 

Torbjørn Lambine

 

149

Furuhaugen nr. 1

0 mark 07 øre 

Hilmar Valstad

 

150

Furuhaugen nr. 2

0 mark 05 øre 

Kåre J. Gundersen

 

151

Furuhaugen nr. 3

0 mark 06 øre 

Noralf Stavø

 

152

Tillegg til Roa

0 mark 02 øre 

Torleif Leikvold

 

153

Tonheim

0 mark 03 øre 

Johan Kvakland

 

154

Sørsihaugen

0 mark 06 øre 

Martin Tøndel

 

155

Tillegg til Kveldsro

0 mark 05 øre 

Einar Olsen

 

156

Sletten

0 mark 23 øre 

Aksel Lernæs

 

157

Skjølsvold

0 mark 07 øre 

Harald Krogstad

 

158

Kjellbu

0 mark 05 øre 

Magne Wiig

 

159

Fagerli

0 mark 04 øre 

Ole Kiran

 

160

Wiggbo

0 mark 06 øre 

Peder Wiggen

 

161

Østlund

0 mark 03 øre 

Magne Wiig

 

162

Sjansen

0 mark 06 øre 

Per,Saltnes

 

163

Grotten

0 mark 04 øre 

Ludv. Nøst

 

164

Lerkebakken

0 mark 07 øre 

Alf Brøseth

 

165

Skogstua 1

0 mark 16 øre 

Eivind Rostad

 

166

Engflaten

0 mark 02 øre 

Olaf Holmstad og Asbjørn Antonsen

 

167

Enget

0 mark 03 øre 

Bjørn Stene og Thorleif Sæthervold

 

168

Torås

0 mark 02 øre 

Fritjof og Gunnar Bremseth

 

169

Torlund

0 mark 02 øre 

Edvin Eide

 

170

Solenget

0 mark 02 øre 

Osvald og Erling Gjerstad

 

171

Skogmo

0 mark 02 øre 

Øivind og Bjørga Olden

 

172

Brittun

0 mark 03 øre 

Ottar Tiller

 

173

Nyenget

0 mark 02 øre 

Georg Wardahl

 

174

Tillegg til Skogset

0 mark 02 øre 

Olaf Løvseth

 

175

Hellingen

0 mark 07 øre 

Odd Viktor Langlie

 

176

Molikka

0 mark 08 øre 

Olaf Løvseth

Motikka (overstrøket)

177

Skoggløtt nordre nr. 1

0 mark 04 øre 

Sigurd Nilsen

 

178

Heimstad

0 mark 06 øre 

Ivar Kvam

 

179

Rønningen

0 mark 07 øre 

Margido Sæther

 

180

Hagatun

0 mark 07 øre 

Leif Haugen

 

181

Kråa

0 mark 07 øre 

Knut Gustavson og Anders Klungerbo

 

182

Heimro

0 mark 06 øre 

 

 

183

Flathaug

0 mark 06 øre 

Hallvard Kjenner

 

184

Torshov

0 mark 08 øre 

Thor Beyer Berg

 

185

Lyngheim

0 mark 03 øre 

Arne Bernh. Berg og Mary Olea Frengen

 

186

Lyngli

0 mark 04 øre 

Sussi Willinor Sunde

 

187

Bekkestua

0 mark 07 øre 

Mildrid Olden og Robert Berg

 

188

Veggrunn til Industria

0 mark 03 øre 

 

 

18

Fredrikkefryd

 

1

Nygårdsdalen

3 mark 76 øre 

Ole Tanem

Fredrikkefryd (overstrøket)

19

Jakobsli

 

1

Jakobsli

17 mark 00 øre 

Per J. Blekkan

 

3

Tesli

15 mark 46 øre 

Jon Forbord

 

4

Tesli

9 mark 31 øre 

Leif Auran

Tesli øvre (overstrøket)

5

Fredhaugen

0 mark 16 øre 

Staten

Fredshaugen (overstrøket)

6

Karlsheim

1 mark 05 øre 

Ole Bromseth jr.

 

7

Lunt

0 mark 03 øre 

Sigrun Follo Kulseth

 

8

Tunet

0 mark 27 øre 

Birger Evensen

 

9

Engen

0 mark 24 øre 

Thoralf Farbu

 

10

Bergsli

0 mark 22 øre 

Einar Nilsen

 

11

Trøan

0 mark 33 øre 

Gustav Trøan

 

12

Lilleheim

0 mark 06 øre 

Anton Verkland

 

14

Almo

0 mark 35 øre 

Gurine Auran

 

15

Asplund

1 mark 08 øre 

Harald Johansen

 

16

Dalheim

0 mark 37 øre 

Erik Vinje

 

17

Østengen

0 mark 50 øre 

Anne Størseth

 

18

Teslihaugen

0 mark 01 øre 

A/S Ranheim papirfabrikk

 

20

Utsikt

0 mark 50 øre 

Leif Verkland

 

22

Berghøi

0 mark 07 øre 

Sverre J. Hågensen

 

23

Overvik nr. 1

0 mark 35 øre 

Karl Selmer

 

24

Heggli

0 mark 30 øre 

Gerd Odny Opheim

 

25

Hegli 2

0 mark 05 øre 

Ludvig Stamnes

 

26

Teslibakken

0 mark 15 øre 

Sverre Svendsen

 

27

Heggli 1

0 mark 08 øre 

Olaf Opheim

 

28

Grinnan

0 mark 35 øre 

Lars J. Blekkan

 

29

Teslihaugen nr. 1

0 mark 06 øre 

Peder Aune

 

30

Jakobsli søndre

1 mark 50 øre 

John Blekkan

 

31

Jakobsli vestre

2 mark 50 øre 

John Blekkan

 

32

Teslihaugen 2

0 mark 13 øre 

Reidar Kvam

 

33

Teslihaugen 3

0 mark 11 øre 

Sigurd Pedersen

 

34

Nerheim

0 mark 09 øre 

Ole M. Barstad

 

35

Solhaugen

0 mark 12 øre 

Einar G. Paulsen

 

36

Arnheim

0 mark 06 øre 

Arne Kambuaas

 

37

Teslihaugen, parsell nr. 4

0 mark 05 øre 

Ole Moen

 

38

Teslibakken 1

0 mark 06 øre 

Henry Larsen

 

39

Teslihaugen, parsell nr 7. Veggrunn

0 mark 04 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

40

Tilegg til Teslihaugen

0 mark 06 øre 

Ingebjørg Aune

 

41

Teslihaugen, parsell nr. 6 veggrunn

0 mark 02 øre 

A/S Ranheim papirfabrikk

 

42

Tesli nordre

1 mark 01 øre 

John Forbord

 

43

Almo 2

0 mark 15 øre 

Paul Nervik

 

44

Wiktun

0 mark 07 øre 

Jon Forbord

 

45

Åstun

0 mark 09 øre 

Tor Åsheim

 

46

Teslibakken nr. 2

0 mark 11 øre 

 

 

47

Brortun

0 mark 12 øre 

Odd og Idar Ulstad

 

48

Nordhall

0 mark 08 øre 

 

 

49

Mostua

0 mark 08 øre 

Karl Borge Moe

 

50

Brattly

0 mark 08 øre 

Halvtan Erlandsen

 

51

Leirtun

0 mark 07 øre 

Georg Våden

 

52

Wiktun 1

0 mark 09 øre 

Einar Wikdal

 

20

Overvik

 

1

Nygården

24 mark 20 øre 

Karl Selmer

Overvik (overstrøket)

3

Finnås

0 mark 08 øre 

 

 

21

Presthus

 

1

Presthus

22 mark 82 øre 

Felleskjøpet

 

2

Fredheim

0 mark 17 øre 

Ingolf Trulsen

 

3

Bahlsminde

5 mark 58 øre 

Anthon Samdahl

 

4

Petersborg

6 mark 05 øre 

Peder Nervik

 

5

Jernbanestykket

1 mark 03 øre 

Peder Nervik

 

6

Petersborg

0 mark 53 øre 

Johannes Samdahl

 

7

Amalienborg

2 mark 21 øre 

Kristian Bandlien

 

8

Fagrabrekka

0 mark 21 øre 

Karl Fjæran

 

9

Østmo nr. 1

0 mark 13 øre 

Einar Lund

 

10

Vikaas

2 mark 70 øre 

Albin Levin

 

11

Sjøvik

0 mark 05 øre 

Sigurd Eidem

 

12

Nyheim

1 mark 32 øre 

Odd Sæther

 

13

Presthusaunet

0 mark 61 øre 

Sverre Adolf Presthus

 

15

Lilleborg

0 mark 04 øre 

John J. Solem

 

16

Østmo nr. 2

0 mark 12 øre 

Johan Nilsen

 

17

Østmo nr. 3

0 mark 13 øre 

Kristian Karlsen

 

18

Østmo nr. 4

0 mark 13 øre 

Ole F. Kirkvold

 

19

Gustavs Minde

0 mark 60 øre 

Anna Wallden

 

20

Halgarheim

0 mark 08 øre 

Ingebr. Kaasen

 

21

Fredheim vestre

0 mark 19 øre 

Ranheim samvirkelag

 

22

Norheim

0 mark 40 øre 

Martin Harper

 

23

Prestenget

1 mark 52 øre 

R. Gabrielsen

 

24

Fossheim

0 mark 10 øre 

Marie Andresen

 

25

Aldershvile

0 mark 08 øre 

Eimar Brurok

 

26

Prestmo 1

0 mark 06 øre 

Anna Wallden

 

27

Prestmo 2

0 mark 06 øre 

Alfred Nilsen

 

28

Prestmo nr. 3

0 mark 06 øre 

Olaug og Ottar Lernes

 

29

Prestmo nr. 4

0 mark 06 øre 

Alf Korssjøen jr.

 

30

Prestmo nr. 5

0 mark 06 øre 

Iver Malvik

 

31

Sletten nr. 1

0 mark 15 øre 

Sivert Jakobsen

 

32

Sletten nr. 2

0 mark 09 øre 

Pauline Rødde

 

33

Sletten nr. 3

0 mark 13 øre 

Sivert Syrstad

 

34

Marienborg

0 mark 06 øre 

Olaus Sandvik

 

35

Bækkestuen

0 mark 09 øre 

Sigurd Ørnulf Eriksen

 

37

Solsletten

0 mark 21 øre 

Hilda Jacobsen

 

39

Solfæng

0 mark 91 øre 

Karen Solberg Aune

 

40

Presthus nr. 1

0 mark 56 øre 

Anna Wallden

 

41

Aspheim

0 mark 15 øre 

Sverre M. Gulaker

 

42

Rolfs Minde

0 mark 07 øre 

Hanna Marie Lund

 

43

Fagerheim

0 mark 08 øre 

Bernhard Nilsen

 

44

Nordli

0 mark 05 øre 

Henning Rendalsvik

 

45

Fjordgløtt

0 mark 06 øre 

Anders Konstad

 

46

Fagerheim 1

0 mark 14 øre 

Hagbart Wullum

 

47

Heimveg

0 mark 10 øre 

Olaf Solheim

 

49

Bækkely

0 mark 06 øre 

Einar Thingstad

 

50

Fredensborg

0 mark 12 øre 

Gunbjørg Sæther

 

51

Presthushaugen

0 mark 14 øre 

A/S Felleskjøpet

 

52

Tillegg til Folkets Hus

0 mark 01 øre 

Fellesorg. Folkets Hus

 

56

Furulund

0 mark 10 øre 

Albin Levin

 

57

Aashaugen

0 mark 10 øre 

Arne Mikalsen

 

58

Veggrunn 5. Innherredsvegen

0 mark 64 øre 

Felleskjøpet

 

59

Skoggrand

0 mark 45 øre 

Albert Eggen

Tillegg II Eggen (overstrøket)

60

Heimen

0 mark 06 øre 

Øivind Johnsen

 

61

Sollia

0 mark 18 øre 

Ivar Bjørnstad

 

62

Amalienborg 3

0 mark 07 øre 

Thomas Ledang

 

63

Prestmo nr. 6

0 mark 05 øre 

Lauritz Eriksen

 

64

Industria

0 mark 12 øre 

A/S Alum

 

65

Dagfinnhaugen

0 mark 05 øre 

Magnar Talseth

 

67

Solstad

0 mark 06 øre 

Johan Wangberg

 

68

Sjøgløtt

0 mark 04 øre 

Georg Rønsåsbjørg

 

69

Soleng

0 mark 05 øre 

Harald Solem

 

70

Canso

0 mark 05 øre 

Olav Lidtner

 

71

Haga

0 mark 09 øre 

Sigurd Berg

 

72

Symra

0 mark 05 øre 

Arnfrid Edvardsen Dahlquist

 

73

Olsbu

0 mark 50 øre 

Yngve Olsson

 

74

Pedersro

0 mark 09 øre 

Peder Størseth

 

75

Torshovet

0 mark 08 øre 

Arnold Harper

 

76

Furutun

0 mark 04 øre 

Martin Bye

 

77

Marøen

0 mark 05 øre 

Rolf Marø

 

78

Røberg

0 mark 06 øre 

Ottar Røberg

 

79

Solid

0 mark 03 øre 

Victor Marø

 

80

Sandmo

0 mark 07 øre 

Arild Hansen

 

23

Ranheim vestre

 

1

Ranheim vestre

40 mark 79 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

2

Raneim Cellulosefabrikk

4 mark 96 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

3

Jernbanestykket

1 mark 31 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

4

Andel av Nylandsfossen

4 mark 87 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

5

Ranheimsskogen

9 mark 67 øre 

A/S Ranheimsskogen

 

6

Vikmarken

4 mark 42 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

7

Ranheimstrø nr. 1

0 mark 01 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

9

Ranheimstrø nr. 3

1 mark 15 øre 

Idar Harlad Bjørnerås

 

10

Fjordgløtt

0 mark 21 øre 

Alfred Eriksen

 

12

Hitravegen nr. 4

0 mark 14 øre 

Didrik Hoff

 

13

Hitravegen nr. 6

0 mark 13 øre 

H. E. Hoff

 

14

Parkvegen nr. 1

0 mark 06 øre 

Ragnar Johansen

 

15

Parkvegen nr. 3

0 mark 06 øre 

Hilma Nyman

 

16

Parkvegen nr. 5

0 mark 09 øre 

Ragnvald Malvik

 

17

Parkvegen nr. 7

0 mark 07 øre 

Bernt Saxvik

 

18

Strandvegen 14

0 mark 07 øre 

Leif Aune

 

19

Parkvegen 2

0 mark 09 øre 

Leif Skogmo

 

20

Mobak

0 mark 12 øre 

Wictor Bjørkander

 

21

Solsletta

0 mark 08 øre 

Johan Solli

 

22

Strandvegen 24

0 mark 11 øre 

Martin Fossen jr.

 

23

Strandvegen 26

0 mark 09 øre 

Lars Syrstad

 

24

Solvang

0 mark 06 øre 

Ingvald Wæraas

 

25

Strandvegen 30

0 mark 09 øre 

John Horrigmo

 

26

Strandvegen 34

0 mark 06 øre 

Sivert Jakobsen

 

27

Karlslyst

0 mark 30 øre 

Ludvik Veisetaune

 

28

Folkets Hus

0 mark 15 øre 

Fellesorganisasjonen

 

29

Hitravegen 3

0 mark 07 øre 

Sigvard Alstad

 

30

Heimtrøa

0 mark 84 øre 

Idar Bjørnerås

 

31

Markplassen

1 mark 26 øre 

Peder Nervik

 

32

Sjøblikk

0 mark 07 øre 

Kristoffer Johansen

 

33

Øiheim

0 mark 05 øre 

Knud Knudsen

 

34

Maristua

0 mark 06 øre 

Mary Lian

 

35

Bjørklund

0 mark 06 øre 

Asbjørn Kvarme

 

36

Elvebakk

0 mark 06 øre 

Rolf Barstad

 

37

Parkvegen 4

0 mark 06 øre 

Sigurd Wahlberg

 

38

Parkvegen 9

0 mark 06 øre 

Einar Saxvik

 

39

Strandvegen 18

0 mark 06 øre 

Arthur Pettersen

 

40

Sørtun

0 mark 11 øre 

Hilmar Skorstad

Soltun (overstrøket)

41

Strandvegen 16

0 mark 08 øre 

Johan R. Røst

 

42

Kroa

0 mark 48 øre 

Gunnar Kvam

 

43

Pompen

0 mark 08 øre 

Karl Solem

Pompen 2 (overstrøket)

44

Strandvegen 17

0 mark 10 øre 

Einar Våbenø

 

45

Ranheim sentral

0 mark 02 øre 

Telegrafverket

 

46

Innherredsvegen 4

0 mark 60 øre 

A/S Ranheim Papirfabrikk

Veigrunn 4. Innherredsvegen 4 (overstrøket)

47

Parkvegen 11

0 mark 06 øre 

Kåre Brurok

 

48

Leirsletta

0 mark 08 øre 

Erling Marcussen

 

49

Strandvegen 4

0 mark 08 øre 

Erling Johansen

 

50

Hitravegen 5

0 mark 10 øre 

Otto Stene

 

51

Pompei

0 mark 07 øre 

Steinar Barstad

 

52

Solglimt

0 mark 06 øre 

Borge Larsen

 

53

Namstua

0 mark 07 øre 

K. Juel Ebbesen

Pompen 8. Namstua (overstrøket)

54

Bergstua

0 mark 06 øre 

Arthur Berg

 

55

Isbakken

0 mark 06 øre 

Marit Eidem

 

56

Strandvegen 12

0 mark 05 øre 

Alfred Hagen

 

57

Hitravegen 2

0 mark 08 øre 

Ludvik Bækken

 

58

Borgheim,

0 mark 03 øre 

Harald og Erling Nervik

 

59

Strandvegen 6

0 mark 14 øre 

Oline Berntine Roel

 

60

Nytun

0 mark 06 øre 

Henry Skorstad

 

61

Mittun

0 mark 05 øre 

Johan Krognes

 

62

Vesletrøa

0 mark 05 øre 

A/S Ranheim Papirfab.

 

63

Nytrøa

0 mark 05 øre 

Ole Refseth

 

64

Folkets Hus nr. 1

0 mark 06 øre 

Fellesorganisasjonen

 

65

Strandvegen 28

0 mark 07 øre 

Johannes Nåvik

 

66

Vesleheim

0 mark 05 øre 

Emma Brurok

 

67

Nervik

0 mark 11 øre 

Oskar Westberg

 

68

Hitravegen 8

0 mark 06 øre 

Sven Verkland

 

69

Svingen

0 mark 06 øre 

Kaare Kårbø

 

70

Strandvegen 19

0 mark 07 øre 

Alf Andersen

 

71

Strandvegen 6a

0 mark 05 øre 

Karl Oskar Stene

 

72

Lunheim

0 mark 13 øre 

Peder Myhre

 

73

Nordli

0 mark 03 øre 

Gunnar Olsen og Jens Nervik

 

74

Hitravegen 7

0 mark 13 øre 

Didrik Hoff

 

75

Strandvegen 32

0 mark 09 øre 

Asbjørn Pettersen

 

76

Sandbakken

0 mark 09 øre 

 

 

24

Ranheim nedre

 

                                                                                                                   

1

Ranheim nedre

6 mark 87 øre 

A/S Ranheim papirfabr.

 

2

Jernbanestykket

1 mark 42 øre 

Staten

 

3

Solhaugvegen

0 mark 02 øre 

 

 

4

Birkely

0 mark 04 øre 

Johan Rian

 

5

Seljely

0 mark 04 øre 

Johan Petter Bremseth

 

6

Jernbanestykket

0 mark 08 øre 

Staten

 

7

Ranheim skole

0 mark 07 øre 

Strinda kommune

 

8

Moen

0 mark 61 øre 

Konrad Hansen

 

9

Fredenvold

0 mark 29 øre 

Hanna Jørgine Henriksen

 

10

Ranheim nr. 29

0 mark 04 øre 

Olaus Antonsen

 

11

Ranheimsli 10

0 mark 03 øre 

Gunelie Hammer

 

12

Ranheimsli 20

0 mark 03 øre 

Jarling Kvam

 

13

Ranheim 1

0 mark 02 øre 

Johan Trøan

Ranheimsli (overstrøket)

14

Ranheim 2

0 mark 02 øre 

Hans Haugen

Ranheimsli (overstrøket)

15

Ranheim 3

0 mark 02 øre 

Johan Gjengstø

Ranheimsli (overstrøket)

16

Ranheim 4

0 mark 02 øre 

Martin Johansen

Ranheimsli (overstrøket)

17

Ranheim 5

0 mark 02 øre 

Bror Johansson

Ranheimsli (overstrøket)

18

Ranheim 6

0 mark 02 øre 

Alfred Fredriksen

Ranheimsli (overstrøket)

19

Ranheim 7

0 mark 02 øre 

Ingvar Auran

Ranheimsli (overstrøket)

20

Ranheim 8

0 mark 02 øre 

Adolf Bakken

Ranheimsli (overstrøket)

21

Ranheim 9

0 mark 02 øre 

Oskar Løvlie

Ranheimsli (overstrøket)

22

Ranheim 10

0 mark 02 øre 

Olufine Johansen

Ranheimsli (overstrøket)

23

Ranheim 11

0 mark 02 øre 

Ragnvald Alstad

Ranheimsli (overstrøket)

24

Ranheim 12

0 mark 02 øre 

Karl Karlseng

Ranheimsli (overstrøket)

25

Ranheim 13

0 mark 02 øre 

Jenny Hansen

Ranheimsli (overstrøket)

26

Ranheim 14

0 mark 02 øre 

Ole Fiksvaag

Ranheimsli (overstrøket)

27

Ranheim 15

0 mark 02 øre 

Klara Kvarberg

Ranheimsli (overstrøket)

28

Ranheim 16

0 mark 02 øre 

Osvald Kvam

Ranheimsli (overstrøket)

29

Ranheim 17

0 mark 02 øre 

Anton Glørstad

Ranheimsli (overstrøket)

30

Ranheim 18

0 mark 02 øre 

Alf Sverre Midtgård

Ranheimsli (overstrøket)

31

Ranheim 21

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

Ranheimsli (overstrøket)

32

Ranheim 22

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

Ranheimsli (overstrøket)

34

Ranheim 24

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

Ranheimsli (overstrøket)

35

Ranheim 25

0 mark 02 øre 

Kristian Svendsen

Ranheimsli (overstrøket)

36

Ranheim 26

0 mark 02 øre 

Kristian Svendsen

Ranheimsli (overstrøket)

37

Ranheim 27

0 mark 02 øre 

Kristoffer Tanem

Ranheimsli (overstrøket)

38

Ranheim 28

0 mark 02 øre 

Kristoffer Tanem

Ranheimsli (overstrøket)

39

Ranheim 30

 

A/S Ranheim papirfab.

Ranheimsli (overstrøket)

40

Ranheim kirkegård

0 mark 05 øre 

Strinda kommune

 

41

Mo

0 mark 02 øre 

Karen Tøndal

 

42

Myrvold

0 mark 20 øre 

Arne Gipling

 

43

Einmo

0 mark 17 øre 

John Refseth

 

44

Furubotten

0 mark 16 øre 

Ingvald Bjørnstad

 

45

Lund

0 mark 01 øre 

Mette og Gudrun Moe

 

46

Solvang

0 mark 02 øre 

Sivert Eli

 

47

Flatborg

0 mark 05 øre 

Johan Jansen

 

48

Bruheim

0 mark 06 øre 

Gunnar Buland

 

49

Strandly

0 mark 04 øre 

John Høgen

 

50

Ranheimklev øvre

0 mark 99 øre 

Olaf Lian

 

51

Ranheimklev nedre

0 mark 97 øre 

Joahn Berg

 

52

Materialplassen

0 mark 04 øre 

Strinda kommune

 

53

Ranheim kirke

0 mark 10 øre 

Strinda kommune

 

54

Falkstua

0 mark 01 øre 

Johan Marius Wold

 

55

Sveen

0 mark 62 øre 

Olaus Vangen

 

56

Myrmo

0 mark 02 øre 

Johan Refseth

 

57

Grantun

0 mark 05 øre 

Reidar Selnes

 

58

Tillegg til Ranheim nr. 11

0 mark 01 øre 

Ragnvald Alstad

Tillegg til Ranheimsli (overstrøket

59

Utsikten

0 mark 03 øre 

Mathilde Helland

 

60

Steinsvollen

0 mark 12 øre 

Henry Mørck

 

61

Helgero

0 mark 09 øre 

Birger Olsen

 

62

Heimlia

0 mark 08 øre 

Kasper Skjærvold

 

63

Løvsprett

0 mark 01 øre 

Leif Refseth

 

64

Ranheim nedre 23

0 mark 11 øre 

Ingolf Skogmo

 

65

Ranheim nedre 4

0 mark 13 øre 

 

 

2433

Ranheim 23

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

Ranheimsli (overstrøket)

25

Ranheim østre

 

1

Ranheim østre

20 mark 10 øre 

Marius Støre

 

2

Solhaug

0 mark 18 øre 

Olav Fossen

 

3

Ranheim lille

0 mark 46 øre 

 

 

4

Furuset

1 mark 70 øre 

Fritjof Bjørnstad

 

5

Myrset

1 mark 14 øre 

Peder Andreas Dahl

 

6

Hermo

0 mark 70 øre 

Haldor Eggen

 

7

Sommervold

0 mark 66 øre 

Jonetta Sommervold

 

8

Ranheimsås

1 mark 17 øre 

Ingrid Moe

 

9

Åsheim

0 mark 95 øre 

Synnøve Bjerkan

 

10

Ranheimsmo

1 mark 77 øre 

Hermod Holum

 

11

Fagerhaug

0 mark 12 øre 

Anna Larsen

 

12

Myrvang

0 mark 24 øre 

Bernhard Refseth

 

13

Fyken

0 mark 11 øre 

Johan Skjervold

 

14

Grensen

0 mark 24 øre 

Nils Nilsen

 

15

Heimsminde

0 mark 56 øre 

Hilmar Ydse

 

16

Ranheimsli

0 mark 48 øre 

Oskar Saksvik

 

17

Viken

0 mark 05 øre 

Johan Wikstrøm

 

18

Humlehaug

0 mark 36 øre 

Joahn Rian

 

19

Humlefjæren

0 mark 02 øre 

Joahn Rian

 

20

Gudvang

0 mark 04 øre 

Alf Schjetneflat

 

21

Nordly

0 mark 04 øre 

Anders Horrigmo

 

22

Hansbaktrøen

0 mark 01 øre 

A/S Ranheim papirfab.

 

23

Nordheim

0 mark 04 øre 

Joahn Moksnes

 

24

Fredborg

0 mark 07 øre 

Erling Jakobsen

 

25

Gustavsborg

0 mark 06 øre 

Gustav Haseth

Gustavborg (overstrøket)

26

Løvstad

0 mark 04 øre 

Ole J. Stuenes

 

27

Sørly

0 mark 04 øre 

Oskar Pettersen

 

28

Nyborg

0 mark 06 øre 

Sigvart Aastrand

 

29

Lidarende

0 mark 04 øre 

Hjalmar Haugan

 

30

Birkelund

0 mark 04 øre 

Ingv. Woldhaug

 

31

Rosenhaug

0 mark 04 øre 

Axel Andersson

 

32

Skoghold

0 mark 04 øre 

Thorvald Haugrønning

 

33

Fredborg nr. 1

0 mark 01 øre 

Erling,Jakobsen

 

34

Lidarende 1

0 mark 01 øre 

Hjalmar Haugan

 

35

Sørli nr. 1

0 mark 01 øre 

Arvid Pettersen

 

36

Morgengry

0 mark 08 øre 

Th. Rustad

 

37

Hansbaktrøen nr. 2

0 mark 07 øre 

Anton Moksnes

 

39

Hansbaktrøen nr. 4

0 mark 05 øre 

Olaf Hellem

 

40

Hansbaktrøen nr. 5

0 mark 05 øre 

Olaf Pettersen

 

41

Hansbaktrøen nr. 6

0 mark 03 øre 

Olaf Pettersen

 

42

Hansbaktrøen nr. 7

0 mark 05 øre 

Olaf Pettersen

 

43

Bjørkhaug

0 mark 07 øre 

Kasper Reinaas

 

44

Loge Sagatun

0 mark 03 øre 

Losje Sagatun

 

47

Berglund

0 mark 07 øre 

Harald Skogmo

 

48

Knausen

0 mark 02 øre 

Harald Kvaal

 

49

Berglund nr. 1

0 mark 01 øre 

 

 

50

Sørly 2

0 mark 01 øre 

Arvid Pettersen

 

51

Sagatun 1

0 mark 01 øre 

Losje Sagatun

 

52

Hansbaktrøen 2

0 mark 02 øre 

Anton Moksnes

 

53

Solbakken

0 mark 05 øre 

Johan Skjulsvik

 

54

Alfheim

0 mark 04 øre 

Peder Johnsen

 

55

Sletten

0 mark 04 øre 

Ranheim samvirkelag

 

56

Heimly

0 mark 04 øre 

Olaf Svebak

 

57

Fagertun

0 mark 04 øre 

Sigvall Hagen

 

58

Kvila

0 mark 05 øre 

Olaf Torgersen

 

59

Sjøglimt

0 mark 10 øre 

R. Kristiansen

 

61

Bakketun

0 mark 23 øre 

Karl Buan

 

62

Sommerly

0 mark 10 øre 

Fredrik Kulseth

 

63

Fykentrø

0 mark 01 øre 

Håkon Krognes

 

64

Oscarsborg

0 mark 11 øre 

Oskar Bjørnstad

 

65

Skogheim

0 mark 12 øre 

Olaf Vestmo

 

68

Grytbak

0 mark 45 øre 

Joakim Grytbak

Værestrand (overstrøket)

69

Solvang

0 mark 18 øre 

Oscar Skjervold

 

70

Kroken

0 mark 01 øre 

Odin Nesheim

 

71

Våttakallen

0 mark 04 øre 

Ranheim idr.lag

 

72

Samhold

0 mark 06 øre 

Ranheim samvirkelag

 

73

Utsikten

0 mark 01 øre 

Willy Hansen

 

74

Bergheim

0 mark 04 øre 

Johan Saksvik

 

75

Bergan

0 mark 04 øre 

Arnulf Jakobsen

 

77

Tillegg til Heimly

0 mark 05 øre 

Olaf Svebak

 

78

Karlslyst

0 mark 06 øre 

Kåre Knutsen

 

80

Veggrunn 3. Innherredsvegen

0 mark 50 øre 

Nicolai Støre

 

82

Tillegg til Hansbaktrø 4

0 mark 01 øre 

Olaf Hollem

 

83

Sivertsvik

0 mark 03 øre 

John M. Sivertsvik

 

84

Nordgløtt nr. 1

0 mark 04 øre 

Ingvald Saksvik

 

85

Nordgløtt nr. 2

0 mark 05 øre 

Ingeborg Saksvik

 

86

Fykenborg

0 mark 01 øre 

Reppe Spertsklubb & Reppe Blandetkor

 

88

Hansbaktrø nr. 3

0 mark 05 øre 

B. Moksnes

 

89

Stranda

0 mark 06 øre 

Joakim Grytbak

Strand (overstrøket)

90

Eplehagen

0 mark 05 øre 

Johan Saksvik

 

26

Være øvre

 

1

Være vestre

13 mark 76 øre 

Chr. Støre

Være øvre (overstrøket)

2

Være vestre

12 mark 30 øre 

Jon Slim

Være vestre nedre (overstrøket)

4

Myre

1 mark 00 øre 

Jon Slim

 

5

Flomålet

0 mark 56 øre 

Paul Iversen

 

6

Grensen

0 mark 25 øre 

Nils Nilsen

 

7

Grensen

0 mark 50 øre 

Nils Nilsen

 

8

Veggrunn 2 Innherredsvegen

0 mark 66 øre 

Ingeb. og Jenny Være og Jon Slim

 

9

Smedstrand

0 mark 50 øre 

Ole Stene

 

10

Kvilstua

0 mark 06 øre 

Ingeborg Sæther

 

11

Trøa

0 mark 25 øre 

Nils Nilsen

 

12

Fredly

0 mark 05 øre 

Turid Aasheim

 

13

Survika

0 mark 12 øre 

Roald Kristiansen

 

14

Skogbo

0 mark 05 øre 

Tormod Ottesen

 

15

Aldershvile

0 mark 07 øre 

John Leikvold

 

27

Være søndre

 

1

Bakken

4 mark 81 øre 

Harald Vehre

Være søndre (overstrøket)

2

Være østre

18 mark 47 øre 

Gunnar Vehre

 

3

Veggrunn 1. Innherredsvegen

0 mark 73 øre 

Gunnar Vehre

 

4

Sjøsprøyt

0 mark 10 øre 

Eistein Refseth

 

5

Bergstrand

0 mark 05 øre 

Ragna Refseth Winum

 

6

Bergstua

0 mark 08 øre 

Helge Smevik

 

8

Minde

0 mark 11 øre 

Olaf Sivertsen

 

28

Refset

 

1

Refset

9 mark 43 øre 

Kr. Gjervan

 

2

Refsetsletten

2 mark 67 øre 

 

 

3

Refset

8 mark 65 øre 

 

 

4

Grindvoll

0 mark 06 øre 

Eyvind Aalberg

 

29

Reppe nordre

 

1

Reppe

8 mark 96 øre 

Alf Almås

Reppe nordre (overstrøket)

2

Reppe

2 mark 20 øre 

Karls Hugås

 

3

Steinhaugen

1 mark 97 øre 

Karls Hugås

 

4

Reppe

11 mark 46 øre 

Peter Chr. Nilsen

Reppe søndre (overstrøket)

5

Fjellstuen

1 mark 34 øre 

A/S Ranheim papirf.

 

6

Bjørkmo

0 mark 21 øre 

Svanhild Berg

 

7

Odden

0 mark 63 øre 

Tonny Storm

 

8

Rottrøen

0 mark 14 øre 

Hanna Devle

 

9

Roten

0 mark 26 øre 

Sv. Kristiansen

 

10

Rotneset

0 mark 20 øre 

J. Thomassen

 

11

Rotviken

0 mark 09 øre 

T. A. Wold

 

12

Sæter

0 mark 45 øre 

Strinda handelssamlag

 

13

Olstad

0 mark 13 øre 

Ole Haugen

 

14

Bakken

0 mark 35 øre 

Ingvald Eide

 

15

Dolpen

0 mark 40 øre 

Waldemar Olsen

 

16

Rottrøen

0 mark 39 øre 

Hanna Devle

 

17

Hammerheim

0 mark 11 øre 

Jakob Henriksen

 

18

Sagpladsen

0 mark 07 øre 

 

 

19

Sommerro

0 mark 01 øre 

Ole Skjervø

 

20

Einlien

0 mark 02 øre 

Johan Almli, Sverre Rønning

 

21

Glinsettjernet

0 mark 02 øre 

Nils Chr. Nilsen

 

22

Solli

0 mark 16 øre 

Ole Solemdal

 

23

Astridbakken

0 mark 02 øre 

Johan Olsen

 

24

Vasheim

0 mark 01 øre 

Oskar Woldseth

 

25

Sommerro

0 mark 01 øre 

Erling Aronsen

 

26

Hyttehaugen

0 mark 03 øre 

John Forbord

 

27

Berge

0 mark 50 øre 

Johan Berge

 

28

Sørheia

0 mark 01 øre 

Johannes Østvik

 

29

Knausen

0 mark 01 øre 

Aalbu

 

30

Reppesgjerdet

0 mark 12 øre 

Elias Olsen og Olaf Wærnes

 

31

Åsly

0 mark 01 øre 

Johan Thommassen

 

32

Heia

0 mark 02 øre 

Mandor Østervik

 

33

Hammersborg

0 mark 02 øre 

Iver Nilsen

 

34

Sommerro

0 mark 01 øre 

Kato Dyrvik

 

35

Jotun

0 mark 07 øre 

Alf Almås

 

36

Knausen

0 mark 01 øre 

Olav Kjøl

 

37

Jonshaug

0 mark 04 øre 

 

 

38

Bjørnevik

0 mark 03 øre 

Kåre Nydahl

 

39

Moheim

0 mark 06 øre 

Øivind Rosvold

 

40

Tillegg til Jonshaug

0 mark 01 øre 

Jan Fredriksen

 

41

Bergsbakken

0 mark 05 øre 

Sofie Kjeldsberg

 

42

Einlien 2

0 mark 05 øre 

Arvid Roos

 

43

Vabakken

0 mark 13 øre 

Finn Alstad

 

44

Heimtrøa

0 mark 16 øre 

Idar Bjørnerås

 

45

Bratli

0 mark 06 øre 

Bjarne Buran

 

46

Ålberg

0 mark 07 øre 

Ragnar Aalberg

 

47

Myrheim

0 mark 06 øre 

Bjørn Nielsen

 

48

Moan

0 mark 19 øre 

A/S Trondhjems Jernind. Bedriftslag

Moen (overstrøket)

49

Bjørkeli

0 mark 06 øre 

Marius Gresdahl

 

50

Sveindbu

0 mark 07 øre 

Svend Johansen

 

51

Edelheim

0 mark 06 øre 

Edel Marie Olaussen

 

52

Tillegg til Bjørnvik

0 mark 03 øre 

Alf Almås

 

53

Jonsvatnet idr. plass

0 mark 29 øre 

 

 

54

Tillegg til Hammersborg

0 mark 04 øre 

 

 

55

Tillegg til Knausen

0 mark 03 øre 

Olav Kjøl

 

56

Svingen

0 mark 12 øre 

Johan Johansen

 

57

Thuvehaugen

0 mark 12 øre 

 

Thuvhaugen (overstrøket)

58

Randaberg

0 mark 23 øre 

Johan Johansen

 

59

Sorgenfri

0 mark 07 øre 

Helmer Nikolaysen

 

60

Tillegg til Moheim

0 mark 01 øre 

 

 

61

Soldugg

0 mark 04 øre 

Leonard Gjengård

 

30

Flaten

 

1

Flaten

1 mark 89 øre 

Ole Vollan

 

5

Solbakken

0 mark 34 øre 

Strinda kommune

Solbakken skole (overstrøket)

7

Jonsborg

0 mark 22 øre 

Strinda tub.for.

 

9

Dalgløtt

0 mark 34 øre 

Jens P. Kristiansen

 

11

Flatenskogen

1 mark 79 øre 

P. Volckmar

 

12

Villa Flaten

0 mark 16 øre 

P. Volckmar

 

13

Stranden

0 mark 01 øre 

P. Volckmar

 

14

Nøsttrøen

0 mark 01 øre 

Mildrid Gaden

 

16

Lien

0 mark 03 øre 

Helge Mobech

 

17

Maridal

0 mark 01 øre 

Jonas Forfod

 

18

Solhaug

0 mark 01 øre 

Mathias Røstad

 

19

Heimen

0 mark 01 øre 

Karl Holthe

 

20

Rognheim

0 mark 01 øre 

Ottar Henriksen

 

21

Leikvold

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

22

Jonsvatnet telefonsentral

0 mark 01 øre 

Trondheim telefonanlegg

 

23

Sjåfram

0 mark 01 øre 

Gerh. K. Aspås

 

24

Solbakken skolejord

0 mark 15 øre 

Ole Hågensen Vollan

 

25

Solbakken skole

0 mark 18 øre 

Strinda kommune

 

26

Tillegg 1 til Sjåfram

0 mark 01 øre 

J. Kristiansen

Sjåfram, tillegg (overstrøket)

27

Tillegg 2 til Sjåfram

0 mark 01 øre 

P. Volckmar

 

28

Solhaugkleiva

0 mark 01 øre 

 

 

31

Valset

 

1

Valset

5 mark 50 øre 

Ole S. Valseth

 

2

Fagernes

0 mark 10 øre 

Ada Anfinsen

 

3

Fagernes

0 mark 04 øre 

Ada Anfinsen

 

4

Valsetbakken

0 mark 53 øre 

Sør-Trøndelag Fylke

 

5

Borgli

0 mark 02 øre 

Eystein Moen

 

6

Lundheim

0 mark 03 øre 

Johan Storsand

 

7

Solgløtt

0 mark 01 øre 

Peder Hofnes

 

8

Valsetli

0 mark 03 øre 

Bernh. Simonsen

 

36

Røstad

 

1

Røstad

4 mark 69 øre 

Alf Johansen

 

2

Røstadvold

0 mark 20 øre 

Laur. Movold

 

3

Kvila

0 mark 03 øre 

Alf Gulbrandsen

 

4

Utsigten

0 mark 03 øre 

John Øien

 

5

Kvilhaug

0 mark 01 øre 

Randi Østberg

 

6

Røstadli

0 mark 73 øre 

Halfred S. Klingenberg

 

11

Røstad øvre

0 mark 29 øre 

Bjarne Kleven

 

12

Kvila

0 mark 01 øre 

 

 

13

Trøen nr. 1

0 mark 07 øre 

A/S Arktisk Pelsavlcompagni

 

14

Skogly

0 mark 01 øre 

A/S Arktisk Pelsavlcompagni

 

16

Kvilhaug nr. 1

0 mark 02 øre 

Marie Bjørnstad

 

18

Fjordgløtt 1

0 mark 01 øre 

Katrine Jonassen

 

19

Huskestua

0 mark 02 øre 

Karen Olsen

 

20

Torlia

0 mark 02 øre 

Arvid Forbod

 

21

Tillegg til Nilshøtta

0 mark 01 øre 

Owe Rønnabak

 

37

Røstadbakken

 

1

Røstadbakken

0 mark 77 øre 

Leif Movold

 

2

Løvås

0 mark 14 øre 

Laur. Movold

 

3

Fagertun

0 mark 03 øre 

Laur. Movold

 

4

Myrdal

0 mark 01 øre 

Ole Garnes m/fl.

 

5

Bjørklund

0 mark 09 øre 

Bertha Holmen

 

6

Granly

0 mark 01 øre 

Arvid Skauge

 

7

Bjørklund

0 mark 01 øre 

Iver Wasseter

 

8

Fugelåsen

0 mark 01 øre 

Kondny Wedingsen

 

9

Solgløtt

0 mark 01 øre 

Sverre Føllesdal

 

10

Fagerhaug

0 mark 01 øre 

Ester Hammervold

 

11

Retiro

0 mark 01 øre 

Borgvald Kvam

 

13

Sellanrå

0 mark 01 øre 

Hans Marthinsen

Sollandrå (overstrøket)

14

Pax

0 mark 01 øre 

Bernh. Olsen

 

15

Godthåp

0 mark 01 øre 

Birger Berg

 

16

Fagerlia

0 mark 01 øre 

Karl Thronæs

 

17

Kveldssol

0 mark 01 øre 

Ragna Rosshaug

 

18

Røstadbakken 3

0 mark 01 øre 

Nanna Christensen

Røsradbakken 3 (overstrøket)

19

Solhaugen

0 mark 01 øre 

Marie Opland

 

20

Dyrhaug

0 mark 03 øre 

B. Berg

 

21

Fjellstuen

0 mark 01 øre 

Andr. Esaiasen

 

22

Sommerro

0 mark 01 øre 

Line og Sigrid Bertsen

 

23

Fjordgløtt

0 mark 01 øre 

Katrine Jonassen

 

24

Kveldkvile

0 mark 01 øre 

Helmer Berntzen

 

25

Godthåp

0 mark 03 øre 

Birger Berg

 

26

Åsly

0 mark 01 øre 

Olav Bjørlo

 

27

Bjørkheim

0 mark 01 øre 

Gunvor Thronæs

 

28

Bækengen

0 mark 03 øre 

Anna Engebretsen

 

29

Øiegjerdet

0 mark 02 øre 

A. M. Borgen

 

30

Haugen

0 mark 02 øre 

Oskar Larsen

 

31

Solvang

0 mark 01 øre 

Trygve Hagen

 

32

Bjerkheim

0 mark 01 øre 

 

 

33

Løvlia

0 mark 01 øre 

Sportsklubben Lyn

 

34

Bæklyng

0 mark 01 øre 

Reidar Hansen

 

35

Solbakken

0 mark 01 øre 

Hermann Haugen

 

36

Knausen

0 mark 02 øre 

Mina Raas

 

37

Fjordgløtt

0 mark 01 øre 

 

 

38

Utsigten

0 mark 01 øre 

Kristen Anfinsen

 

39

Åshaugen

0 mark 01 øre 

Ingeborg Jystad

 

40

Knutheim

0 mark 02 øre 

A. Svisdal

 

41

Solly

0 mark 01 øre 

Ingeborg Knudsen

 

42

Granlund

0 mark 01 øre 

Sivert Mathias Aarø

 

43

Granlye

0 mark 01 øre 

Arvid Skauge

 

44

Lundheim

0 mark 01 øre 

Ole Stubbe

Stubbheim (overstrøket)

46

Solglytt

0 mark 02 øre 

Bertram Rønnes barn

Solkyst (overstrøket)

47

Semyheim

0 mark 02 øre 

Amuel Stangvik

 

48

Dalsletten

0 mark 02 øre 

Ivar Tømmervold

 

49

Fredheim

0 mark 01 øre 

Albert Tollefsen

 

50

Furulund

0 mark 01 øre 

Asbjørn Johannes Sivertsen

 

51

Solbakken

0 mark 01 øre 

 

 

52

Granlia

0 mark 01 øre 

Charles Berger

 

53

Utsikten

0 mark 01 øre 

Nanna Christensen

 

54

Solstua

0 mark 01 øre 

Erna Nilsen

 

55

Edlie

0 mark 01 øre 

Charles Johnsen

 

56

Åshytta

0 mark 01 øre 

Petter Løkke

 

57

Granlye

0 mark 01 øre 

Einar Johansen

 

58

Fagerlie

0 mark 01 øre 

Albert Enevold

 

59

Skogrand

0 mark 01 øre 

Ingeborg og Astrid Fremstad

 

60

Fagerli

0 mark 03 øre 

Trygve Alstad

 

61

Granheim

0 mark 02 øre 

Magnus Lindvåg

 

62

Bjørnhaug

0 mark 02 øre 

Torleif Johnsen

 

63

Vesleheim

0 mark 01 øre 

Ole Traasdahl

 

64

Solfeng

0 mark 01 øre 

Erling Johan Olsen

 

65

Kveldskvila

0 mark 01 øre 

 

 

66

Bråten

0 mark 01 øre 

Peder Høyer

 

67

Marinolund

0 mark 01 øre 

Marino Andersen

 

68

Sommerroe

0 mark 01 øre 

Otto Fossum

 

69

Polen

0 mark 01 øre 

Petra Ludvigsen

 

70

Bakkely

0 mark 01 øre 

Wilhelm Feuerherm

 

71

Balsletten nr. 1

0 mark 01 øre 

Ivar Tømmervold

 

72

Fredheim nr. 1

0 mark 01 øre 

 

 

73

Hytta

0 mark 01 øre 

Ole Wold

 

74

Furuhaugen

0 mark 01 øre 

Gustav Holm

 

75

Heimen

0 mark 01 øre 

Birger Østeraat

 

76

Gildevangen

0 mark 01 øre 

Emilie Volan

 

78

Bækenget

0 mark 01 øre 

Håkon Engebretsen

 

79

Sommerroe

0 mark 01 øre 

Magda Holthe

 

80

Skogranna

0 mark 02 øre 

Ingeborg og Astrid Fremstad

 

81

Utsikten

0 mark 01 øre 

Johanne Sande

 

82

Toppen

0 mark 01 øre 

Ruth Faber

 

83

Heimen

0 mark 01 øre 

Reidar Hay

 

84

Solglimt

0 mark 01 øre 

Arvid Hansen

 

85

Solvang

0 mark 01 øre 

Trygve Hagen

 

86

Movold nr. 1

0 mark 05 øre 

Lauritz Movold

 

87

Åsheim

0 mark 01 øre 

Trygve Johansen

 

88

Solbakken

0 mark 01 øre 

Sig. Røkke

 

89

Solvang

0 mark 01 øre 

Ingvar Dahl

 

90

Bakkelye

0 mark 01 øre 

Rudolf Bjerk

 

91

Utsikt

0 mark 01 øre 

Ingvald Julius Johnsen

 

93

Lia

0 mark 03 øre 

Morten A. Scherlie

 

94

Åsheim

0 mark 02 øre 

Anna, Solveig, Signe, Synnøve, Odd og Fritz Aas

 

95

Borgheim

0 mark 02 øre 

Leif Bernh. Thronæs

 

96

Thorheim

0 mark 01 øre 

Richard Pedersen

 

97

Granlia

0 mark 01 øre 

Ragnar Esp

 

98

Røstadbaktrø

0 mark 12 øre 

L. Movold

 

99

Myrvang

0 mark 01 øre 

Mary og Reidun Fossbak

 

100

Bassehaug

0 mark 01 øre 

Trygve Larsen

 

101

Furuhaugen

0 mark 01 øre 

Inger Trønsdal

 

102

Fløien

0 mark 01 øre 

Esther Olsen

Floren (overstrøket)

103

Rognheim

0 mark 01 øre 

Sigmund Pedersen

Kvila (overstrøket)

104

Enebak

0 mark 01 øre 

Anton Kristiansen

 

105

Dahlheim

0 mark 01 øre 

Kåre Lian

 

106

Fjeldstua

0 mark 01 øre 

Torvald Stræte

 

107

Perslia

0 mark 01 øre 

Bjarne Pedersen

 

108

Heia

0 mark 01 øre 

Kåre Pedersen

 

109

Solflaten

0 mark 02 øre 

Karl M. Sæther

 

110

Haugen

0 mark 03 øre 

Thor Witbro

 

111

Brattlia

0 mark 01 øre 

Alma og Elisabeth Stokke

 

112

Hammerstua

0 mark 01 øre 

Arne Margido Loe

 

113

Åslye 2

0 mark 01 øre 

Olav Bjørlo

 

114

Furuli

0 mark 02 øre 

Hans Petter Fjærem

 

115

Nilshøtta

0 mark 01 øre 

Olav Rønnåsbakk

 

116

Kjellstua

0 mark 01 øre 

Hans Oluf Berg

 

117

Toppen 2

0 mark 02 øre 

Harald Pedersen

 

118

Granlia nr. 1

0 mark 01 øre 

Ragnar Esp

 

119

Løvold

0 mark 01 øre 

Lauritz Movold

 

120

Arnestua

0 mark 01 øre 

Bjarne Granås

 

121

Brattli

0 mark 01 øre 

Dagmar Søreng

 

122

Haugen nr. 3

0 mark 01 øre 

 

 

123

Sæterlia

0 mark 01 øre 

Lauritz Movold

 

124

Solflaten nr. 1

0 mark 01 øre 

Lauritz Movold

 

125

Åsheim

0 mark 01 øre 

Odd Arnfinnsen

 

126

Lynghytta

0 mark 01 øre 

Laur. Movold

 

127

Solglimt

0 mark 01 øre 

Laur. Movold

 

128

Myrhaugen

0 mark 01 øre 

Harald Johansen

 

38

Fredrikke sted

 

1

Fredrikkested

1 mark 26 øre 

Eilif Solem

 

2

Kiønberg

0 mark 03 øre 

Johannes Berg

 

3

Vikeraunet

0 mark 83 øre 

Ingvar Dahl

 

4

Kjønlien

0 mark 67 øre 

Olav Jervan

 

5

Vikeraunet

3 mark 07 øre 

Sigurd Sønstebø

Vikeraunet nedre (overstrøket)

6

Foreningen

0 mark 03 øre 

Karl Selmer

 

7

Kroglund

0 mark 03 øre 

Sigrid Jacobsen

 

8

Ostrøen

0 mark 05 øre 

Kristen Gjervan m/fl.

 

9

Haugen

0 mark 02 øre 

Aasta Roel

 

10

Vikerauntjønna

0 mark 70 øre 

Karl Selmer

 

11

Brissachvollan

0 mark 02 øre 

Anne Sofie Brissach

 

12

Nøstaunet

0 mark 01 øre 

Karl Lilleeng

 

13

Pax

0 mark 04 øre 

Johan Ofstad

 

14

Granbakhaug

0 mark 04 øre 

Hans Bekkavik

 

15

Marielyst

0 mark 04 øre 

Sivert Schjetne

 

16

Osbakken

0 mark 03 øre 

Peder Aae

 

17

Sommerro

0 mark 02 øre 

Ole Johnsen

 

18

Granly

0 mark 02 øre 

Einar Aspås

 

19

Solhaug

0 mark 02 øre 

Sverre og Martha Hegge

 

20

Lånabakken

0 mark 01 øre 

Roald Mæhre

 

21

Hammerhaugen

0 mark 01 øre 

Elise Hammer

 

22

Myrstua

0 mark 01 øre 

Rolf Broholt

 

23

Vesleaunet

0 mark 01 øre 

Birger Melby

 

24

Oslund

0 mark 01 øre 

Johanne Johnsen

 

25

Bjørkli

0 mark 01 øre 

Elias O. Berg

 

26

Kjerkhaugen

0 mark 02 øre 

Berthe Stormo

 

27

Heimen

0 mark 01 øre 

Olaf Høglund

 

28

Blåsenborg

0 mark 08 øre 

Reidar Jenssen

 

29

Solvang

0 mark 01 øre 

Ole Wang

 

30

Granmo

0 mark 01 øre 

Kolbjørn Aune

 

31

Asplund

0 mark 01 øre 

Haldor Digre

 

32

Fjordgløtt

0 mark 01 øre 

Ole Kvernstad

 

33

Rønningsli

0 mark 01 øre 

Oskar Rossing

 

34

Frydenlund

0 mark 01 øre 

Henning Paulsen

 

35

Glenhaugen

0 mark 02 øre 

Olga Ramberg

 

36

Fredheim

0 mark 01 øre 

Ada Tranaas

 

37

Bjørka

0 mark 01 øre 

Bård Olufsen

 

38

Aspli

0 mark 01 øre 

Johan Wilh. Hammer

 

39

Lunheim

0 mark 03 øre 

Rolf Georg Braun

 

40

Bjerkely

0 mark 02 øre 

John O. Børseth

Bjerkly (overstrøket)

41

Granlund

0 mark 01 øre 

Bjarne Sæther

 

42

Luna

0 mark 01 øre 

Petter Tøndel

 

43

Sørlia

0 mark 01 øre 

Lovise Røstad

 

44

Titut

0 mark 01 øre 

Nella Strand

 

45

Kviltun

0 mark 01 øre 

Magnus Ukkelberg

 

46

Solvang

0 mark 01 øre 

Marie Nilsen

 

47

Kvilheim

0 mark 02 øre 

Thorstein Iversen

 

48

Daggry

0 mark 01 øre 

Henry Tiller

 

49

Granly 1

0 mark 01 øre 

Alf Sivertsen

 

50

Nordli

0 mark 01 øre 

Birger Woldseth

 

51

Olsstua

0 mark 01 øre 

Karsten Nøst

 

52

Jonshøi

0 mark 01 øre 

Charlotte Hegstad

 

53

Bjørka 1

0 mark 01 øre 

 

 

54

Solhaug

0 mark 01 øre 

Anders Kristoffersen

 

55

Klippen

0 mark 01 øre 

Einar Walslag

 

56

Vidsynt

0 mark 01 øre 

Sidsel Rømo

Visynet (overstrøket)

57

Steinhaug

0 mark 01 øre 

Odd Langaas

 

58

Bakken

0 mark 01 øre 

Nic. Børseth

 

59

Solhaug

0 mark 02 øre 

Einar Johansen

 

60

Vasgløt

0 mark 01 øre 

S. Th. Strand og E. Eidsmo

 

61

Hvilen

0 mark 01 øre 

Ingvald Wiig

 

62

Fredheim

0 mark 01 øre 

Fredrik Kristiansen

 

63

Perstua

0 mark 04 øre 

Ingeborg Gram

 

64

Alfheim

0 mark 01 øre 

Olav Arnevik

 

65

Netheim

0 mark 01 øre 

Paul Byberg

 

66

Braaten

0 mark 03 øre 

Sverre Mortensen

 

67

Kilden

0 mark 01 øre 

Gerhard Røstad

 

68

Kringsjå

0 mark 02 øre 

Oscar Skåtterød

 

69

Kjønberg øvre

0 mark 01 øre 

Johs. Berg

 

70

Lia

0 mark 03 øre 

Kristian Meyer Hansen

 

71

Solvold

0 mark 01 øre 

Odd Woldseth

 

72

Angen

0 mark 02 øre 

Hermann Buchmann

 

73

Vikeraunet nordre

1 mark 00 øre 

Ingvar Dahl

 

39

Sæterbakken

 

1

Sæterbakken

0 mark 58 øre 

Anton Gomo

 

2

St.Hanshaugen

0 mark 02 øre 

Petra og Gyda Fossum

 

4

Lyhaug

0 mark 02 øre 

Johanne Lian

 

5

Nybrott

0 mark 07 øre 

Richard Sivertsen

 

6

Sæterhaugen

0 mark 07 øre 

A. J. Lien og L. E . Tiller

 

7

North-Hill

0 mark 02 øre 

Klara Bjørnhild Webø

 

8

Helgestua

0 mark 04 øre 

Gunnar,Svanholm

 

9

Sæterstua

0 mark 03 øre 

John Krokstad

 

11

Einhaugen

0 mark 02 øre 

Gudmund Johansen

 

12

Sæterlia

0 mark 04 øre 

I. Angell Hanssen

 

13

Maihaugen

0 mark 04 øre 

Arne Størseth

 

14

Tillegg til Helgestua

0 mark 06 øre 

Gunnvor Svanholm

 

40

Fortuna vestre

 

1

Fortuna vestre

1 mark 04 øre 

Hilmar Selnæs

 

2

Fortuna østre

1 mark 48 øre 

Sivert Brun

 

3

Karlshaug

0 mark 04 øre 

Arvid Aune

 

4

Fortunhaugen

0 mark 01 øre 

Arvid Aune

 

5

Tuftheim

0 mark 02 øre 

Sverre Keysan

 

6

Toppen

0 mark 15 øre 

Svein Heglum

 

7

Høgda

0 mark 02 øre 

Dagmar Aaberg

 

8

Fortunalund

0 mark 06 øre 

Anders Høiby

 

9

Sæterhøgda

0 mark 02 øre 

Arvid Aune

 

10

Fortunalia

0 mark 06 øre 

Hilmar Selnes

 

11

Veggrunn I. Fortuna

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

 

12

Haugen

0 mark 02 øre 

 

 

41

Teslimyr

 

1

Teslimyr

5 mark 83 øre 

Iver Solem

 

2

Skoglund

0 mark 70 øre 

John Børseth

 

3

Tesliåsen

0 mark 40 øre 

Birgit Larsen

 

4

Luna

0 mark 01 øre 

Bjørg Polle

 

5

Skogly

0 mark 01 øre 

Ekoff Tronvik

 

6

Granly

0 mark 01 øre 

Gustav Andersen

 

7

Tillegg til Skogly

0 mark 01 øre 

Ekoff Tronvik

 

8

Rein

0 mark 20 øre 

Oddmund Nordgård

 

9

Randistua

0 mark 02 øre 

Leif Schelvan

 

10

Teslihaugen

0 mark 04 øre 

Rolf Godø

 

42

Stokkan øvre

 

1

Stokkan

20 mark 94 øre 

Asbjørn Haugen

Stokkan øvre (overstrøket)

2

Stokkan nedre

9 mark 11 øre 

Karl Skjønberg m/hustru

 

3

Solsletten

0 mark 95 øre 

Erling Evensen

 

4

Stokhaug

0 mark 34 øre 

Sverre Kristoffersen

 

6

Stav

0 mark 82 øre 

Anders Hugås

 

7

Damhaugen

0 mark 02 øre 

A/S Anlegg

 

8

Bropladsen

0 mark 05 øre 

Strinda kommune

 

9

Stokåsen

0 mark 35 øre 

Marit og Åsta Lehn

 

10

Revåsen

0 mark 20 øre 

Paul G. Venaas

 

11

Granlia

0 mark 01 øre 

Berner Lande

 

12

Granlia

0 mark 85 øre 

Berner Lande

 

13

Bakkely

0 mark 01 øre 

Ole Tvergrov

 

14

Stokstua

0 mark 06 øre 

Gunnar Skjønberg

 

15

Kvernstua

0 mark 10 øre 

Sverre Evensen

 

16

Solvang

0 mark 20 øre 

Martin Brøseth

Stokenget (overstrøket)

43

Tømmerholt

 

1

Tømmerholt

1 mark 70 øre 

Strinda kommune

 

2

Bergli

0 mark 62 øre 

Isak Berg

 

4

Gilhaugen

0 mark 02 øre 

Olaf Krøtøy

 

5

Bekken

0 mark 67 øre 

Helge Hagen

 

6

Tomsetmyr

0 mark 01 øre 

Helge Hagen

 

7

Sæteråsen

0 mark 02 øre 

Johan Sæterhaug

 

8

Sæterhaug

0 mark 04 øre 

Walter Sæterhaug

 

9

Steinseth

0 mark 11 øre 

Kåre Klettli

 

10

Kvernstugguplass

0 mark 05 øre 

Helge Ericsson

 

45

Dalset

 

1

Dalset

3 mark 55 øre 

Hans Kvamme

 

2

Dalsetvegen

0 mark 04 øre 

A/S Strindens Teglverk

 

3

Furuhaug

0 mark 07 øre 

Helga Worum

Tuftbakken (overstrøket)

4

Einbakken

0 mark 01 øre 

Sverre B. Johnsen

 

5

Furuhaugen

0 mark 03 øre 

Konrad S. Hellan

 

46

Haugen

 

1

Haugen

1 mark 29 øre 

Ole Marcussen

 

47

Loholt nordre

 

1

Loholt nordre

1 mark 09 øre 

John Klungervik

 

2

Loholt søndre

5 mark 35 øre 

Ivar Melhus

 

3

Myren

0 mark 33 øre 

A/S Strindens Teglverk

 

5

Steinhaugen

0 mark 67 øre 

Anna og Marie Anderson

 

6

Fagerholt

0 mark 01 øre 

Ingeborg Skancke

 

9

Furuly

0 mark 04 øre 

Ludvik Hønstad

 

10

Fagerlund 1.

0 mark 01 øre 

Olaf Olafsen

 

11

Furuly

0 mark 07 øre 

Ludvik Høstad

 

12

Heggstua

0 mark 02 øre 

Ingeborg Kåsbøll

 

13

Fagervold

0 mark 04 øre 

Nils Heggem

 

14

Solbakken

0 mark 04 øre 

Nils Dahl

 

15

Fagerlund 2

0 mark 02 øre 

Karl Fossum

 

16

Fagerlund 3

0 mark 02 øre 

Ole Haraldsen

 

17

Fagerlund 4

0 mark 03 øre 

Arthur Ulstad

 

18

Arneberg

0 mark 01 øre 

Anne Udseth

 

19

Fagerholt 1

0 mark 01 øre 

 

 

20

Fagerlund 5

0 mark 01 øre 

Karl Fossum

 

21

Fagerlund 6

0 mark 01 øre 

Karl Fossum

 

22

Skogstuen

0 mark 04 øre 

Sofie Moan

 

23

Steinsruut

0 mark 01 øre 

Ludvik Hønstad

 

24

Myrvang

0 mark 04 øre 

Strinda Bondeungdomslag

 

25

Solhøgda

0 mark 15 øre 

Anna Hansen

 

26

Bjørkhaug

0 mark 04 øre 

Chr. og Gusta Løkken

 

28

Tillegg til Lunden

0 mark 01 øre 

Endre Hjelde

 

29

Nybråten

0 mark 09 øre 

Anna Flatjord

 

30

Bergheimhøgda

0 mark 07 øre 

Johan Dybvad

 

31

Lia

0 mark 03 øre 

Gurli Nilsen

 

32

Loholtlia

0 mark 01 øre 

Anna Flatjord

 

34

Heimtun

0 mark 05 øre 

Kristi Solli

 

35

Fredheim

0 mark 05 øre 

Arnold Malvin Solli

 

36

Loholt nordre,1

0 mark 24 øre 

 

 

37

Fagerhaug

0 mark 05 øre 

Lars Lurvik

 

40

Lohove

0 mark 01 øre 

Strinda bondeungdomslag

 

41

Lia nr. 1

0 mark 03 øre 

Gurli Nilsen

 

42

Lia nr. 2

0 mark 03 øre 

Arne Gundersen

 

44

Knausen

0 mark 03 øre 

Gunnar Tiller

 

45

Bråten

0 mark 04 øre 

Agnes Sten

 

46

Myrvangen

0 mark 04 øre 

Anders Flatjord

 

47

Vangen

0 mark 06 øre 

Trygve Andersen og Edvard Myrseth

 

48

Breivoll

0 mark 05 øre 

Hans Skoglund og Anders Skjølberg

 

49

Bjørnstua

0 mark 05 øre 

Marius Bjørsvik

 

50

Veslehøgda

0 mark 05 øre 

Anker og Reinert Wikdal

 

51

Løkkhaug

0 mark 02 øre 

 

 

52

Løkkvold

0 mark 02 øre 

 

 

53

Løkkheim

0 mark 02 øre 

 

 

54

Vårlia

0 mark 04 øre 

Johan Dybvad

 

48

Dragvold

 

1

Dragvold

15 mark 46 øre 

Olaus Grendahl

 

2

Høiset

3 mark 11 øre 

Ingvar Rye

 

3

Åsheim

4 mark 21 øre 

Knut Mælan

 

4

Ramstad

2 mark 25 øre 

Guttorm Ramstad

 

5

Kviltorp

0 mark 28 øre 

Birger og Ronald Wold

 

7

Sandtun

0 mark 06 øre 

Hermann Ulstad

 

8

Bergly

0 mark 27 øre 

Conrad og Gunveig Søraas

 

9

Halsenget

0 mark 84 øre 

fru Marie Schrøder

 

10

Fjelltun

0 mark 03 øre 

Arne Hønnås

 

14

Solheim

0 mark 10 øre 

Arthur Andersen

 

16

Sommerhaugen

0 mark 30 øre 

Guttorm Ramstad

 

17

Bjørkly

0 mark 04 øre 

Guttorm Ramstad

 

18

Sundli

0 mark 19 øre 

Elisæus Johnsen

 

19

Fagerheim

0 mark 11 øre 

Gustav Kristian Høyem

 

20

Lunden

0 mark 18 øre 

Endre Hjelde

 

22

Solstua

0 mark 19 øre 

Johan Margido Grendahl

 

23

Dragvold vestre

1 mark 44 øre 

 

 

24

Furulund

0 mark 28 øre 

John Indergård

 

25

Flata

0 mark 03 øre 

Arne Hønnås

 

49

Granåsen

 

1

Granåsen

25 mark 72 øre 

Valborg Husby

 

2

Granåsen

0 mark 10 øre 

Valborg Husby

 

3

Bergstua

0 mark 02 øre 

Valborg Lindblom og Erling Sitter

 

4

Bjørkly

0 mark 03 øre 

Ingebjørg Hagen

 

5

Granåslykken

0 mark 05 øre 

Ole Aalbu

 

6

Granåslia

0 mark 21 øre 

Ivar Schjølberg

 

7

Ramstad

0 mark 26 øre 

Ingeborg Gundersen

 

9

Granåsløkken

0 mark 30 øre 

John Chr. Ydse

 

10

Furuli

0 mark 08 øre 

Gjertrud Moksnes

 

11

Fredheim

0 mark 06 øre 

Olaf Martin Høyem

 

12

Granåsløkken nordre

1 mark 10 øre 

John Chr. Ydse

 

13

Granåstrøa

0 mark 24 øre 

Einar Halseth

 

14

Granmo

0 mark 04 øre 

Erik Hollund

 

15

Kvilvang

0 mark 15 øre 

P. Husby

 

16

Tillegg til Granåstrøa

0 mark 21 øre 

Einar Halseth

 

17

Skaresrua

0 mark 15 øre 

Aase Valbjørg Skare

 

18

Edvibo

0 mark 05 øre 

Edvin Ebbesen og Alfred Nordtvedt

 

50

Angelltrøa

 

1

Trøen

33 mark 47 øre 

Lars Lassen

Angelltrøa (overstrøket)

2

Tillegg til sommerro

0 mark 02 øre 

Staten

 

3

Lassengjerdet

1 mark 20 øre 

Staten v/Sosialdep.

 

51

Reitgjerdet

 

1

Reitgjerdet

9 mark 13 øre 

A/S Strindens Teglverk

 

2

Sommerro

3 mark 63 øre 

Staten

Reitgjerdet sykehus (overstrøket)

3

Sommerro

7 mark 41 øre 

Staten

Reitgjerdet sykehus (overstrøket)

4

Reitgjerdet

1 mark 47 øre 

Ester, Ole og Anne Hogstad

 

5

Bækkevold

2 mark 31 øre 

Lysmo

 

6

Reitgjerdet lille

7 mark 62 øre 

A/S Strindens Teglverk

 

7

Karlseng

4 mark 01 øre 

Staten

 

8

Fylkesskolen

0 mark 49 øre 

Sør-Trøndelag fylke

 

10

Solvang nr. 1

0 mark 28 øre 

Jenny Nygård

 

11

Brøsetvegen 107

0 mark 09 øre 

Peder With

 

12

Brøsetvegen 111

0 mark 36 øre 

Arnt Haugan

 

13

Lilleheim nr. 1

0 mark 09 øre 

Arnt Haugan

 

14

Tangen 1

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

16

Brøsetvegen 105

0 mark 11 øre 

Konrad Hilstad

Tangen nr. 3 (overstrøket)

17

Triangelen

0 mark 03 øre 

Strinda kommune

 

18

Kolonien

0 mark 55 øre 

A/S Strindens Teglverk

 

19

Brøsetvegen 127

0 mark 12 øre 

Olga Bjørnebo

 

20

Heimen

0 mark 10 øre 

Helge Faanes

 

21

Brøsetvegen 117

0 mark 10 øre 

Olaf Ross

 

22

Solheim

0 mark 12 øre 

Albregt Melhus

 

23

Arnestad

0 mark 10 øre 

Hjalmar Tinglum

 

24

Vifstad

0 mark 20 øre 

Louis Blekkan

 

25

Brøsetvegen 113

0 mark 20 øre 

Magne Bakken

 

26

Edmundstad

0 mark 07 øre 

Konrad Gilvang og Hans Mevatne

 

27

Brøsetvegen 123

0 mark 11 øre 

Olaf Tangen

 

28

Brøsetvegen 129

0 mark 08 øre 

Ingeborg Wahl

 

30

Brøsetvegen 115

0 mark 07 øre 

Svanhild Grinde

 

31

Einbu

0 mark 07 øre 

Meyer Grytan

 

32

Vonheim

0 mark 07 øre 

Kristoffer Eggen

 

33

Brøsetvegen 131

0 mark 08 øre 

Thorleif Nørbeck

 

34

Dragstad

0 mark 10 øre 

Oskar Hestdal

 

36

Bakkhaug

0 mark 32 øre 

Olaf Johansen

 

37

Bergslyst

0 mark 35 øre 

Signe Berg

 

38

Holthe

0 mark 08 øre 

Marie Johansen

 

40

Berhaug

0 mark 06 øre 

Gudrun Sundberg

 

41

Zion

0 mark 12 øre 

Ester Hogstad

 

42

Brøsetvegen 125

0 mark 07 øre 

Oskar Nordfjærn

 

43

Reitgjerdet materialplass

0 mark 02 øre 

Strinda kommune

 

44

Veggrunn Granåsvegen

0 mark 27 øre 

Strinda kommune

 

45

Veigrunn Blusevoll, Valentinlyst, Reitgjerdet

0 mark 07 øre 

Strinda kommune

 

46

Tillegg til Fylkesskolen

0 mark 50 øre 

Sør-Trøndalag fylke

 

48

Tillegg til Lykketun

0 mark 02 øre 

Thorleif Nørbeck

 

49

Brøsetvegen 133

0 mark 08 øre 

Ivar O. Helland og Jan Roland Melkvik

 

50

Brøsetvegen 135

0 mark 08 øre 

Johan H. Røkke

 

51

Lindely

0 mark 11 øre 

Bjarne Pedersen

 

52

Haraldsheim

0 mark 11 øre 

Harald Pedersen

 

53

Gilde

0 mark 09 øre 

Gilde Fabrikker A/S

 

54

Bekkevold gartneri

0 mark 52 øre 

Sverre Gran

 

56

Tillegg til Tangen

0 mark 02 øre 

Peder With

 

57

Tangen 5

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

58

Brøsetvegen 119

0 mark 18 øre 

Hans Sandås

Terjetun (overstrøket)

59

Stensgård

0 mark 09 øre 

Erling Sørgård & Otto Stensheim

 

60

Heimstad

0 mark 11 øre 

 

 

52

Hegdalen

 

1

Hegdalen

8 mark 17 øre 

Johan Knotten

 

2

Bergheim

3 mark 10 øre 

Johan Dybvad

 

4

Bergheim østre

1 mark 15 øre 

Amalie, Johanna, Anna og Olga Silseth og Ragnhild Hoff

 

5

Lyngbråten

0 mark 10 øre 

Johan Dybvad

 

6

Sommerli

0 mark 10 øre 

Strinda kommune

 

7

Sommerli nr. 1

0 mark 05 øre 

Strinda kommune

 

8

Bergstua

0 mark 05 øre 

Oluf Wikdal

 

10

Elseli

0 mark 04 øre 

Johan O. Wold

 

11

Heggsletta

0 mark 10 øre 

Anders Fløttum

 

12

Tillegg til Heggstua

0 mark 03 øre 

Ingeborg Kåsbøll

 

13

Loheim

0 mark 21 øre 

Einar og Alfred Melhus

 

14

Bergly

0 mark 01 øre 

 

 

15

Hegdalen nordre

0 mark 95 øre 

Johan Knotten

 

16

Heggtun

0 mark 28 øre 

Borghild Rennan

 

53

Karinelund

 

1

Karinelund

9 mark 13 øre 

Karl Presthus

 

2

Moholt østre

5 mark 42 øre 

Erling Olsø

 

3

Moholt lille

0 mark 82 øre 

Olaf Klepp

 

4

Moholt østre

2 mark 05 øre 

Paul Dahl

 

5

Moholt østre

7 mark 31 øre 

Inge Øfsteng

 

6

Åsvang

0 mark 64 øre 

Strinda kommune

Åsvang skole (overstrøket)

7

Vold

3 mark 40 øre 

Staten

 

8

Vold nr. 1

1 mark 20 øre 

Staten

 

9

Fokstua

0 mark 12 øre 

Staten

 

10

Veiskillet

0 mark 07 øre 

Strinda avholdslag

 

11

Vegamot

0 mark 11 øre 

Strinda handelssamlag

 

12

Bakken

0 mark 05 øre 

Johan N. Dahl

 

13

Moholt Gartneri

0 mark 15 øre 

Johan Løhre

 

14

Syrenelund

0 mark 06 øre 

Alfred Wenås

 

15

Veigrunn Veiskillet

0 mark 01 øre 

Strinda kommune

 

16

Moholt Bedehus

0 mark 20 øre 

Strinda Indremisjon

 

17

Slettebo

0 mark 16 øre 

Ingebrigt Elshaug

 

18

Tillegg til Vegamot

0 mark 20 øre 

Strinda handelssamlag

 

19

Kongsvoll

0 mark 08 øre 

Målfrid Storler

 

20

Rosenhaug

0 mark 21 øre 

Anna Olsø

 

21

Austheim

0 mark 20 øre 

Peder Mo

 

22

Jansro

0 mark 11 øre 

Reidulf Hagerup

 

23

Hygga

0 mark 12 øre 

Olaf Skogseth

 

24

Størestua

0 mark 12 øre 

Torger Støre

 

25

Veggrunn 2, Vegskillet

0 mark 03 øre 

 

 

54

Moholt vestre

 

1

Moholt vestre

11 mark 95 øre 

Anders Haugen

 

2

Karvevold

0 mark 77 øre 

Iver Johansen

 

3

Mitli

0 mark 77 øre 

Knut Olsen

 

4

Aune

0 mark 69 øre 

Olaus Revhaug

 

5

Mitten

0 mark 82 øre 

Anne J. Schei

 

6

Mæle

0 mark 82 øre 

Kristoffer Aasarød

 

7

Rise

0 mark 80 øre 

Johan Indergård

 

8

Rosvold

0 mark 77 øre 

Karl Johs. Johansen

 

9

Kirkvold

0 mark 34 øre 

Eilif Lorentsen

 

10

Kirkflaten

0 mark 71 øre 

Michael Thangstad

 

11

Østflaten

1 mark 61 øre 

Gustav Halvorsen

 

12

Østflaten østre

0 mark 46 øre 

 

 

13

Kirktun

0 mark 07 øre 

Henrik Størseth

 

14

Moholt transformatorstasjon

1 mark 30 øre 

Trondheim Eletrisitetsverk

 

15

Moholt Kirkegård

1 mark 20 øre 

Strinda kommune

 

16

Kabelgrunn nr. 1

0 mark 05 øre 

Trondheim E.verk

 

17

Moholt nordre

7 mark 07 øre 

John Arthur Haugen

 

18

Rundhaug

0 mark 07 øre 

Ragnhild Halvorsen

 

19

Heimstad

0 mark 13 øre 

Martin Skare

 

20

Næsstun

0 mark 12 øre 

Einar Næss

 

21

Utsikten

0 mark 17 øre 

Bjarne Riaune

 

22

Lervang

0 mark 14 øre 

Olaf Bjørndal

 

23

Blomvang

0 mark 12 øre 

Borghild Skjelbred

 

24

Dalbu

0 mark 12 øre 

Edel og Ole Tuset

 

25

Tillegg til Moholt kirkegård

1 mark 12 øre 

Strinda kommune

Tillegg II til Moholdt kirkegård (overstrøket)

26

Fagnatun

0 mark 08 øre 

Leif Revhaug

 

55

Valentinlyst

 

1

Valentinlyst

13 mark 20 øre