Hei medlemmer.

Nedenfor er lenke til høringsutkastet fra utvalget som har jobbet med dette sentralt.

Medlemmene kan sendt innspill på e-post eller telefon til leder reg. nord (tel. 982 52 872). 
Høringsfristen i regionen vil være 20. februar og høringsutkastet med alle innspill vil bli endelig behandlet i regionstyret på styremøtet den 23. februar.

For øvrig kan styrets komentarer ses i styrereferat 20210127. (blir lagt ut 4. februar).

Forslaget finner dere på denne lenken:

 Microsoft Word - Forslag til nye vedtekter - Norsk Bobilforening - ver sammenslått utgave.docx (styreweb.com)