Gå på Tjenester - Hjemmeside - Artikler.
Klikk på aktuell artikkel og velg Endre:

Når endret, trykk på Lagre.