ÅRSMØTEREFERAT 2019

ÅRSMØTET 2019

ÅRSMØTE 2019

Oddrane Supporterklubb

Tirsdag 05.02.19 kl 19.00

Sted: Fort Falkum 

Tilstede: 27 stk.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer: Jon Endre Klevar

Referent: Alexander Almvik

Protokollvitner: Berit Rønhaug Røe, Simen Eliassen

Tellekorps: Rolf Broløkken, Sander Bergene Johansen

 

Sak 3. Styrets beretning 2018

Det ble leste igjennom de forskjellige delene i beretningen.

Fort Falkum

Etter en veldig tøff start på året der vi nesten var konkurs, så endte det til slutt bra. Dette takket være iherdig jobbing, og med god hjelp fra kommunen, våre medlemmer og Odd. Vi har i tillegg til dette fått sponset en del varer.

Antall besøkende har variert veldig, og dette ses sammenheng med lagets prestasjoner. På bortekamper har det vært fra alt fra 19 til 107, og på hjemmekamper fra 65 til 296. Det har vært vanskelig å få med folk på å jobbe frivillig, men vi håper at dette endres i 2019.

Turer

Som supporterklubb har vi tilbakelagt et vanskelig år, og det har naturligvis påvirket reisevirksomheten i Oddrane. Vi har bygget opp en lojal kjerne som reiser på de aller fleste turer, og det er ingen tvil om at vi har et stort engasjement. Men på grunn av de økonomiske utfordringene, variable sportslige prestasjoner, og uheldige kamptidspunkter, så ble 2018 i reisevirksomhetens øyemed en sesong som ikke vil bli husket lenge.

Tursesongen startet med en søndagskamp i Oslo 18. mars, og én full buss bivånet et knepent tap på Intility Arena. Deretter måtte vi vente én måned på ny tur, da godset ventet oss 15. april. Resultatet i den kampen hopper vi glatt over. For å bryte sesongen ned i tall, så kan vi nevne at vi hadde to lørdagskamper, ti søndagskamper, tre mandagskamper og fire onsdagskamper. Altså ble knapt halvparten av våre bortekamper spilt på det som regnes som det optimale tidspunktet (søndag kl. 18.00). Dette inkluderer serie- og cupkamper. Likevel klarte vi å arrangere elleve turer med buss og minibuss, noe som i seg selv er ganske bra.

Og til tross for at det ble et vanskelig år, så sitter vi igjen med noen høydepunkter. De fleste vil nok trekke frem turen til Sarpsborg, da vi arrangerte overnattingstur til Gøteborg før oppgjøret. Det er ingen tvil om at overnattingsturer er gøy, og vi vil garantert arrangere dette også denne sesongen. Første anledning kommer allerede i slutten av mars, da det arrangeres kickoff-tur til Ålborg, i forbindelse med Odds treningskamp der.

Sak 4. Regnskap 2018

Godkjent

Sak 5. Innkomne forslag

Fra medlemmer

Ingen saker

Fra styret

Fort Falkum

Fort Falkum har vært en samlingsplass for supportere helt siden åpningen, og vi har lagt store ressurser i å drifte stedet. Men de siste årene har det vært svært krevende å holde hjulene i gang, både økonomisk og på den menneskelige biten. Et av Fortets delmål har vært å generere penger tilbake til supporterklubben, men de fleste år har penger stort sett går andre veien. Da supporterklubben og Fort Falkum har samme organisasjonsnummer, så vil en eventuell pubkonkurs også få store konsekvenser for supporterklubben. Det er i stor grad bortesupporterne som sørger for at Fortet overlever økonomisk, og kampen om bortefansen har blitt tøffere i det siste. Omsetningen på bortekamper er svært liten. Den nye kasseloven som ble gjeldende fra 1. januar tvinger frem kjøp av nye kasser. Det vil koste anslagsvis 50. – 60.000 kroner.

Når det kommer til det menneskelige, så har det vært vanskelig å rekruttere til dugnadsarbeid. Vi har flere engasjerte medhjelpere, men det oppleves at det er for få hender. Slitasjen er derfor stor for de som bidrar.

Med Fort Falkum i drift så har Oddrane supporterklubb en unik pub under vingene. Det er landets eneste dugnadsbaserte supporterklubb, og vi har kort vei til stadion. Én av grunnene til at puben i sin tid ble bygget var behovet for et møtelokale, og dette vil bli en utfordring om puben legges ned. Her kan vi oppbevare verdisaker (i safe), samt TIFO-, tribune-, og borteturutstyr, slik at vi slipper å måtte frakte dette frem og tilbake hele tiden. På Fortet arrangeres det også tifodugnader, som blant annet befatter maling av seil og bannere, sying og vedlikehold av flagg osv. Alternativet her er å leie halltid, noe som både er kompliserende og medfører økte kostnader. Fort Falkum kan også brukes som lager og utsalgssted om vi starter salg av Oddrane-effekter. Signaler fra Odd tilsier også at de vil fokusere mer på Fort Falkum denne sesongen.

Vi ber årsmøtet om ta stilling til dette, og vi har to alternativer:

Alternativ 1: Fort Falkum legges ned, og vi inngår avtale med en av pubene i sentrum.

Alternativ 2: Fort Falkum driftes videre, og det nye styret jobber for å få flere med på lasset.

Styrets innstilling: Alternativ 2.

Resultat etter avstemming:

Alternativ 1: 0 stemmer
Alternativ 2: 25 stemmer
Blankt: 1 stemme

Sak 6. Handlingsplan

Flere på borteturer.

Flere på Fort Falkum, både som gjester og bidragsytere (hvis årsmøtet går for videre drift).

Flere bidragsytere på TIFO.

Flere syngende supportere på J2.

Kommentert fra salen:

Vi bør også jobbe for å få flere aktive supportere på stadion.

Dette skal tilføyes til øvrige mål, og dermed godkjent.

Evt og åpen diskusjon (i påvente av valget) :

Vi diskuterte driften av Fort Falkum, og utfordringene med å skaffe dugnadshjelp. Det foreslås at styret jobber i flere kommunikasjonskanaler, som for eksempel media for å nå flere interesserte.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oddrane for året 2019

Komiteen har i år bestått av:
Sigrid Helene Savio-Mathisen
Jesper Friberg
Jon Endre Klevar

De har levert følgende innstilling for 2019:

Leder: Vetle Bergene Johansen 2 år (til valg, og innstilt)
Nestleder: Gry Eriksen 1 år (ikke til valg)

Sekretær: Noomi Smith 1 år (ikke til valg)

Styremedlem: Alexander Almvik 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Petter Jansen 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Aslaug Marie Klevar 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Gro Lunde 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Even Broløkken 2 år (til valg)

Vara 1: Benjamin Smith 2 år (til valg, og innstilt)
Vara 2: Ahre Hansen 1 år (til valg, og innstilt)
Vara 3: Christoffer Johannessen 1 år (til valg, og innstilt)

Vi takker samtidig av:

Asle Øverås
Berit Elise Rønhaug Røe

Innstilling til ny valgkomité:

Asle Øverås 2 år (til valg, og innstilt)
Jesper Friberg 1 år (ikke til valg)
Sigrid Helene Savio-Mathisen 1 år (ikke til valg)

Mvh,
Jon Endre Klevar
Valgkomiteen
Oddrane Supporterklubb