ÅRSMØTEREFERAT 2018

ÅRSMØTE 2018

Oddrane Supporterklubb

Onsdag 31.01.2018

Sted: Fort Falkum

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste:

Godkjent uten kommentarer

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer: Tommy Hagen

Referent: Kjetil Berge

Protokollvitner: Ahre Hansen og Wenke Lill Johansen

Tellekorps: Glenn Asdal og Jøran Edvardsen

 

Sak 3. Styrets beretning 2017

Leste gjennom beretningene tre stk: Oddrane generelt inkl. Fortet, TIFO og reiser.

Beretninger godkjent uten kommentarer.

Sak 4. Regnskap 2017

Nøkkeltall leses opp.

Kommentarer og spørsmål fra salen:

1: Spørsmål fra salen ang. «Oddranebilen».

Om hvor i regnskapet den er oppført. Oddrane står oppført som eier og den står i gjeld på 165.000 kr.

Imøtekommes med følgende svar fra avgående leder og ordstyrer:

2: Ytterlig kommentar fra et medlem i salen:

Bør den videreføres om den skulle gi gode inntekter, men dette avvises med at det er ikke ønskelig å videreføre.

3: Nok et spørsmål fra salen:

Ang. Post 7100 som heter Kjøregodtgjørelser: Hva utgiftene på 39.000 bunner i?

Svar fra avgående leder:

 

Vedtak på sak 4 og regnskap for 2017:

Vedtatt: Billeasing avsluttes. Det nye styret må vurdere om hvordan dette best gjøres.
Vedtatt: Det nye styret må få oppført bilen på gjeldsposten for regnskapet for 2017.

Sak 5. Innkomne forslag

Går gjennom innkomne saker. Tre saker er meldt inn. Alle er avvist som egnede som årsmøtesaker av styret. Åpnes allikevel for muligheten til diskusjon og kommentarer på årsmøtet.

1: Utemøbler og utgifter:
– Dette er ikke noe årsmøtet bør detaljstyre kommenteres det. I tillegg har årsmøtet 2017 allerede vedtatt og godkjent investeringer for utearealet.

2: «Oddranebilen»:
– 
Dette punktet er diskutert og nedskrevet under regnskap (se over, sak 4).

3: TIFO
– Flere meninger fra medlemmer fremmes i salen. Årsmøtet oppfordrer kommende styre til å følge opp og rekruttere nye frivillige til TIFO, og evt. Arbeide med personkjemiutfordringer innad i gruppa.

Sak 6. Handlingsplan

Handlingsplanen lese opp.

Kommentarer i tillegg til handlingsplanen fra årsmøtet:

1: Savner noe om dugnad og få flere frivillige til Fortet.
2: Skape trivsel og arbeide for et godt miljø på feltet.
3: Mer fokus på hjemmekamper og mer fokus på å få nye medlemmer og mer engasjement.
4: Foreslås stand i sentrum, men dette må overlates til nytt styre om mer konkret innhold.

Det nye styret arbeider med å få punktene med og dermed: Vedtatt.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oddrane for året 2018

Komiteen har i år bestått av:
Erik Hobæk
Veronica Svendsen
Jon Endre Klevar

De har levert følgende innstilling for 2018:

Leder: Vetle Bergene Johansen 2 år (til valg, og innstilt)
Nestleder: Gry Eriksen 2 år (til valg, og innstilt)

Kasserer: Berit Elise Rønhaug Røe 1 år (til valg, og innstilt

Sekretær: Noomi Smith 2 år (til valg, og innstilt)

Styremedlem: Alexander Almvik 2 år (til valg, og innstilt)
Styremedlem: Petter Jansen 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Aslaug Marie Klevar 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Gro Lunde 2 år (til valg, og innstilt)

Vara 1: Even Broløkken 1 år (til valg, og innstilt)
Vara 2: Benjamin Smith (til valg, og innstilt)
Vara 3: Asle Øverås 1 år (til valg, og innstilt)

Vi takker samtidig av:

Hans Rune Aadalen
Kjetil Berge

Jan Roger Berntsen

Kjell Anders Naphaug Strand

Innstilling til ny valgkomité:

Jesper Friberg 2 år (til valg, og innstilt)
Sigrid Helene Mathisen 2 år (til valg, og innstilt)
Jon Endre Klevar 2 år (til valg, og innstilt)

Alle godkjent og valgt inn uten kommentarer.