ÅRSMØTET 2016: FRISTER OG SAKER

Årsmøtet for 2016 vil bli avholdt onsdag 3. februar på Fort Falkum, kl. 19.00. Alle medlemmer har rett til å møte, og alle medlemmer har hver sin stemme. Mer om årsmøtet kan du lese her, og våre vedtekter finner du her.

Årsmøtet 2016

Onsdag 3.februar kl. 19.00

Fort Falkum

Organisasjonsnummer 882.193.012MVA

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling:

Godkjenning av saksliste:

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps.

Valg av Ordstyrer: Dag Harald Johansen

Valg av Referent: Sigrid Vintertun Sørensen

Valg av Protokollvitne: Dag Harald Johansen

Valg av Tellekorps: Jon Endre Klevar, Veronica Svendsen og Roger Hoksrød.

Sak 3: Styrets beretning for 2015.

Sesongen 2015 har vært en meget god sesong for ODD og Oddrane: Vi har opplevd å reise som supportere og følge laget vårt fram til en verdig avslutning av europaeventyret i Dortmund Det har vært godt å kunne oppleve fulle tribuner både i cup og serie mot slutten av sesongen.

Det har også vært økende oppslutning om våre borteturer. Feltet vårt har våknet til liv og vi ønsker at det ny styret jobber med tribuneliv og stemning på kamp som en av sine hovedsatsingsområder for 2016 sesongen.

Den store saken for Oddrane i samarbeidet med ODD har vært plassering av Oddrane på Skagerak arena. Vi har jobbet målbevisst mot en plassering på Dominostribunen gjennom hele sesongen. Dessverre besluttet styret i ODD til slutt å plassere Oddrane i 2. etasje på Telemarkstribunen.

Etter at ODD fattet dette vedtaket har Oddrane måttet forholde seg till dette og jobbe for best mulig løsning i 2. Etasje. Vi håper at feltet blir best mulig og oppfordrer alle medlemmer å bli med opp, selv om dette ikke var den plasseringen vi ønsket.

Utenom denne ene saken har samarbeidet med ODD fungert meget bra og vi føler at supporterne tas på alvor av administrasjonen i klubben.

For at Fort Falkum skal opprettholde sin status som et møtested for supportere ved hjemme og bortekamper, er vi helt avhengige av at det kommer nye mannskaper til. Man har et stort behov for å knytte til seg nye mennesker som vil være med å dra lasset.

Når det gjelder det økonomiske rundt Fort Falkum, ser man at det ved å kun ha oppe ca. En gang i uka blir litt liten inntjening for de store positive summene. Uten 1-2 store arrangementer i året går Fort Falkum med underskudd. Styret anbefaler årsmøtet å ta stilling til om supporterklubben skal drifte Fort Falkum videre. Vi ser helt klart at dette er en viktig samlingsplass samtidig som det er krevende å opprettholde driften. Styret har fremmet en egen sak om dette til årsmøtet

2015 har gitt stor vekst i medlemsmassen. Vi har passert 855 medlemmer. Dette mye takket være europaeventyret og vår storsatsing på hjemmekampen mot Dortmund. Der arrangerte vi fest for over 2500 mennesker og vi håndterte alt salg av billetter på vårt eget felt.

Det sittende styret takker alle medlemmene for tilliten som har blitt vist dem gjennom sesong 2015. Vi håper dere alle er med å ta Oddrane videre inn i sesong 2016 på en positiv måte. De avtroppende medlemmene av styret takker spesielt for et varmt og godt samarbeidet med medlemmene i Oddrane.

Sak 4: Innkomne forslag.

Fra Styret

Drift av Fort Falkum

Fort Falkum har vært en stor del av arbeidet til supporterklubben på godt og vondt siden oppstart. Styret ønsker årsmøtets mening og videre drift ved Fort Falkum. Styret er delt i sitt syn på videre drift og det legges derfor fram et forslag med en delt innstilling. Det styret er enig om er at det må gjøres endringer i forhold til dagens drift av Fort Falkum

1: Fort Falkum legges ned som Pub og videreføres som klubblokale

Driften av Fort Falkum krever store ressurser i form av dugnadsarbeid. Videre ser vi at supporterklubbens hovedoppgave som er tribuneliv og syngende supportere på tribunen hemmes av alt arbeidet som legges ned rundt Fort Falkum. Det er med de begrensede åpningstidene vi har, samt økende konkurranse fra ODD med sine aktiviteter knyttet til kampdag ikke mulig å forsvare denne ressursbruken. Videre ser vi også at flere kommersielle aktører har andre arrangementer i forbindelse med kampdager i Skien. Derfor anbefales det snarest å legge ned driften, og å gjøre om Fort Falkum til et klubblokale uten alkoholservering.

2: Fort Falkum videreføres som Pub og samlingsted

Selv om fort Falkum krever mange ressurser gir det også supporterklubben et samlingsted og en god ramme rundt både hjemmekamper og bortekamper. Ved store kamper har vi vist at vi kan gi alle en god ramme rundt kampen både i forkant og etterkant.

Vi ser at driften må legges om slik at noen faktisk blir lønnet for daglig drift av Puben. Alternativt vil det søkes samarbeid med en profesjonell driver for håndtering av skjenkebevilling og daglig drift.

Videre sees det som en forutsetning av vi får et tettere samarbeid med ODD og at vi i større grad flytter arrangementer til Fort Falkum. Det må også sees på mulighet for å kunne benytte Fortet oftere til eksterne arrangementer for å bidra til inntjening.

Fra medlemmer:

Nye sanger før kamp

Når det blir laget nye sanger før kamp, så skal det skrives ned på et ark og kopieres så alle som er på bussen kan få et eksemplar og lære seg den, for da kan vi stå samlet og synge, og ikke bare de som var der når sangen ble laget.

Egen konto til TIFOgruppa

TIFOgruppa ønsker egen konto til disposisjon for kjøp og inntekter til TIFO 2016.

Sak 5: Valg av nytt styre og valgkomite.

Styreleder: Hans Rune Aadalen (Til valg: 2 år)

Nestleder: Dag Harald Johansen (Ikke til valg)

Sekretær: Kjetil Gjerpen Berge (Til valg: 2 år)

Styremedlem: Lise Edvardsen (Ikke til valg)

Styremedlem: Knut Agnar Bøstein (Ikke til valg)

Styremedlem: Petter Jansen (Ikke til valg)

Styremedlem: Alexander Almvik (Til valg: 2 år)

Vara 1: Vetle Bergene Johansen (Til valg: 2 år)

Vara 2: Noomi Smith (Til valg: 2 år)

Vara 3: Aslaug Marie Klevar (Til valg: 2 år)

Årsmøtet slutt.

Om du har spørsmål, så kan disse rettes til Oddrane Hotline(988 21 634), post@oddrane.no, eller på vår facebookside.

Hvis du ikke er medlem, men ønsker å delta og avgi din stemme, så gjøres dette ved å følge én av fremgangsmåtene du finner her. Husk at du kan opprette eller fornye ditt medlemskap i forkant av årsmøtet, og vi tar både kort og kontant. Dørene åpner kl. 18.00.