ÅRSMØTEREFERAT 2011

Referat fra årsmøtet 10. februar 2011

 

Referatet etter årsmøtet lest og godkjent av protokollvitnene, og her følger det

 

Tilstede 42 stk.

 

1.         Innkalling og saksliste. Godkjent.

 

2.         Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.

 

3.         Styrets beretning. Godkjent

 

4.         Regnskap. Godkjent

 

5.         Innkomne forslag.

    1. Forslag om å overføre regnskapet til Oddrane til ekstern regnskapsfører. Den       samme som har regskapet til Fort Falkum. Godkjent.
    2. Avvikling av dagens forum. Godkjent

 

6.         Handlingsplan 2011.

 

7.         Budsjett. Godkjent.

 

8.         Valg av nytt styre:

Styreleder Atle Johnsen 1 år igjen

Styremedlem Lise Edvardsen 1 år igjen

Styremedlem Jan Helge Edvardsen 1 år igjen

Styremedlem Roger Sørensen 1 år igjen

Ny nestleder Tommy Hagen for 2 år

Styremedlem Trone E. Langseth for 2 år

Styremedlem Egil Holte  for 2 år

Styremedlem Jeanett Tellefsen  for 2 år

Varamedlem Jan Ingvar Andersson (Janne) 1 år

Varamedlem Jon Inge Kleven 1 år

 

Valgkomité:

Bent Ole Kaldhussæter

Emil Sølyst

 

 

Protokollvitner

 

 

Sigrid Vintertun Sørenes                                              Svenn Ivar Korgsund