ÅRSMØTEREFERAT 2010

Referat fra årsmøtet 10. februar 2010

Av Ragnhild Solberg

 

Da er referatet etter årsmøtet lest og godkjent av protokollvitnene, og her følger det:

 

Tilstede 50 stk.

1. Innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner:

 • Ordstyrer: Atle Johnsen
 • Referent: Ragnhild Solberg
 • Protokollvitne: Svenn Ivar Krogsund
 • Protokollvitne: Linda Bolsøy Tveitan

3. Styrets beretning. Godkjent.

 • Ble lest av Atle.
 • Det kom forslag om at vårt felt på HRL skal reserveres for medlemmer av supporterklubben.

4. Regnskap. Godkjent.

5. Innkomne forslag:

 • Forslag om å øke med ett styremedlem og endre slik at sikkerhetsansvarlig også har stemmerett. Godkjent.
 • Omdisponering av Grasrotandelet fra Supporternes spiller slik at midlene kan brukes til andre formål. Dette ble godkjent så lenge pengene brukes innen klubben.
 • Forslag om å overføre mer penger til konto for nye lokaler. Det var ingen innvendinger mot at styret bruker penger til de nye lokaler.

6. Handlingsplan 2010.

 • Kommentar om at utgivelse av medlemsblad også burde være med i handlingplan. Ellers godkjent.

7. Budsjett.

 • Sette inn kolonne med fjorårets budsjett ved siden av årets neste år. Øke styrehonorar med 1500,- som følge utvidelse med ett styremedlem. Godkjent.

8. Valg.

 • Styreleder Atle Johnsen, gjenvalgt for 2 år
 • Styremedlem Lise Edvardsen, gjenvalgt for 2 år
 • Styremedlem Jan Helge Edvardsen, gjenvalgt for 2 år
 • Varamedlem Maria M. Helle, gjenvalgt for 2 år
 • Nytt styremedlem Roger Sørensen, valgt for 2 år
 • Nytt styremedlem Tommy Hagen, valgt for 2 år
 • Nytt varamedlem Trond Viggo Dahlen, valgt for 2 år

9. Diverse.

 • Vår avtale med Mets går ut. Enstemmig vedtatt at vi går for eget lokale og ikke fornyer avtalen med Mets.