ÅRSMØTEREFERAT 2009

Referat fra årsmøtet 10. februar

Av Ragnhild Solberg
——————————————-

 

Årsmøte Oddrane supporterklubb 10.02.2009

Tilstede 33 stk

1. Innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.

  • Ordstyrer: Atle Johnsen
  • Referent: Ragnhild Solberg
  • Protokollvitner: Bjørn Ivar Larsen og Rune Aadalen

3. Styrets beretning.

Ble lest opp av Atle, Martin, Marianne og Anne Lise. Det var noen som lurte på hvorfor Tommy ble valgt til årets spiller. Atle forklarte hvorfor, og det kom forslag om skult poll for å avgjøre dette neste år. Ble også tatt opp at vi må passe på å fange opp medlemmene fra Broddrane når de fyller 14 år. Vi vil be om å få liste med navn og adresse av Odd Grenland slik at vi kan ta kontakt med disse. Hvordan vi skal skaffe oss lokaler var også et tema som ble tatt opp. Vi kom frem til at det er viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet vi nå har fått med klubben. Vi skal gjøre det vi kan for å få lokaler på stadion. Årsberetningen godkjent.

4. Regnskap.

Ble bedt om å sette opp budsjett og regnskap slik at kontoene stemmer overens. Regnskapet godkjent.

5. Neste års budsjett.

Det er ikke mulig å legge inn budsjett i det regnskapsprogrammet vi bruker. Men det skal settes opp slik at det stemmer med regnskapet. budsjettet godkjent.

6. Innkomne forslag.

Det var lagt inn forslag om endringer i vedtektene i § 4, § 5, § 7 og § 8. Etter litt diskusjon rundt det nye leddet i § 5, ble det enighet om å fjerne en setning om hvordan valgkomiteen skulle forholde seg til medlemmer i styret som er på valg. Ellers ble hele forslaget enstemmig vedtatt.

  • Markering av 10 års jubileum for Oddrane supporterklubb.

Vi ønsker å feire dette på Kick Off 7. mars og oppfordrer alle til å komme forslag på hva vi skal gjøre.

  • Oddrane.no

Marianne har dialog med Rune som sier at han kan overføre dette til Oddrane. Vi ønsker at Dagboka skal fortsette, men at de som skriver skal inngå en avtale om at de ikke skal skrive noe som kan skade oss eller klubben. Vi ønsker også at de som skriver i kommentarfeltet må registrere seg slik at man vet hvem de er, og at man kan gå inn og fjerne uønskede innlegg. Dette ble enstemmig vedtatt. Årsmøte gir styret fullmakt til å sette en dato for når dette skal gjennomføres.

7. Handlingsplan 2009

Geir Langeland ønsker ikke å fortsette med å ta bilder og skrive referat fra kampene på oddrane.no. Vi må prøve å finne noen som kan overta og ble enige om å kontakte marked og media linjen på videregående for å høre om det er noen der som kan tenke seg å gjøre dette. Styret jobber med denne saken.

Styret jobber også videre med å skaffe oss lokaler.

8. Valg av nytt styre.

Valgkomiteen har bestått av Bent Ole Kaldhussæter og Stian Thorstensen. For første gang har man flere kandidater på de ledige plassene. Det gjennomføres hemmelig valg.

Det var nestformann og to styremedlemmer som var på valg og følgende ble valgt:

  • Nestformann: Marianne Andersen Krogsund
  • Styremedlem: Ragnhild Solberg
  • Styremedlem: Stian Thorstensen

I tilleg ble det valgt ny valgkomite som består av Bent Ole Kaldhussæter, Rune Aadalen og Emil Sjølyst.

 

Skagerak Arena/22.03.09

Hans Rune Aadalen/sign                                  Bjørn Ivar Larsen/sign