ÅRSMØTEREFERAT 2007

Referat fra årsmøtet.

Av Styret
REFERAT ÅRSMØTE I
ODDRANE SUPPORTERKLUBB
9. MARS 2007

 

18 frammøtte


Sak 1

Ingen innvendinger

Sak 2
Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.

  • Ordstyrer. Bent Ole Kaldhussæter Godkjent
  • Referent: Stian Thorstensen Godkjent
  • Protokollvitner: Anne-Lise Elvik og Bjørn Ivar Larsen Godkjent

Sak 3
Årsberetning

Ingen kommentarer.
Beretning er tatt til orientering av årsmøtet.

Sak 4
Regnskap og revisors uttalelse.

Godkjent.

Sak 5
Innkomne forslag

Ingen.

Sak 6
Handlingsplan

  • Lage en arbeidsgruppe for Tifo.
  • Medlemsverving.
  • Opprette sikkerhetsansvarlig på kamper.
  • Medlemsblad.
  • Lokale.

Sak 7
Budsjett

Ingen kommentarer
Godkjent av årsmøtet

Sak 8
Valg

Ingen kommentarer til forslaget
Nytt styre:

Leder – Bent Ole Kaldhussæter
Nest leder – Stian Thorstensen
Styremedl – Jarle Rugstad
Styremedl – Lise Edvardsen
Styremedl – Atle Johnsen
Styremedl – Ragnhild Solberg
Styremedl – Anne-Lise Elvik

Årsmøte gir styret fullmakt til og finne 1.styremdlem og 1.vara.

Valgkomite:Rune Aadalen, Bjørn Ivar Larsen og Andreas Dalsegg.
Forslag til formann i valgkomiten kom opp og han/hun vill bli forespurt.

Sak 9
Diverse

Plassering: Vi skal i år stå i enden av den nye tribunen. Når vi velger å stå på kamp må vi ha en ende, da vi sperrer utsikten for de som sitter på kamp.

TIFO: Supporterklubben har bestilt 4 store flaggstenger, hvite og svarte stoffruller, banner ruller til å male på og div. små ting.

Lokale: Det er helt nødvendig for supporterklubben å ha et lokale. Hvis det i år blir noen ledige lokaler på stadion som passer for supporterklubben blir dette prioritert høyt. Årsmøte var da enstemmig at å kjøpe et lokale ville være det mest riktige hvis det er mulig.

Landskamp bill: Supporterklubben får tildelt fra NSA 13 stk.bill. til hjemme kampene til Norge. Dette er rabatterte bill. Som er til stående syngende supportere der Norges supporterne står. Bjørn Ivar Larsen som er medlem i Oddrane har i år ansvaret for og vidreselge disse bill. Han er på de fleste hjemme og bortekampene med landslaget.

Medlemsverving: Årsmøte mente at dette var noe vi skulle prioritere høyt fremover. Her har selvfølgelig alle medlemmer en gylden anledning til å bidra. Hvis alle medlemmer prøver å verve familie, venner og kjente vill antall medlemmer garantert stige. Med verdens beste Oddesupportere er vi sikre på at dette går bra. Styret har allerede påbynt planleggingen av dette arbeide. Målet er jo å få aktive supportere som står sammen med oss.

Forslag: Kvelden før årsmøte kom det en mail fra et medlem hos oss. Dette var et imponerende arbeide som han kalte Supporterkultur i Telemark sett litt fra utsiden. Det var et meget omfatende innspill som årsmøte mente styret kunne jobbe med. Forslaget omhandlet blant annet tiltak, aktiviteter, vervekampanje, tifoer, pub, borteturer og mye mer. Styret takker for forslagene og skal jobbe videre med dette.

Møtet hevet.