Lage spørreskjema:

 1. Gå i styreweb under Tjenester og velg Spørreskjema.
 2. Velg følgende skjema:
 3. Velg Kopier spørreskjema:
 4. Rediger tekst og evt. spørsmål, hopp til pkt11.
 5. Hvis du ønsker å lage skjema fra bunnen av Trykk Lag ny og fyll ut og Lagre:
 6. Trykk Nytt spørsmål og velg spørsmålstype:
 7. Legg til svaralternativer:
 8. Kryss av for Lag gruppering på Ønsker du å delta spørsmålet og de som svarer ja på dette spørsmålet legges i en egen gruppering som kan benyttes for kommunikasjon, lister og fakturering.
 9. Legg til evt. flere spørsmål:
 10. Velg mottakere:
 11. Kryss av for foresatt 1 og 2 hvis ønsket. Krysser man av kun den første går den kun til medlemmets e-post.
 12. Husk å krysset vekk de som er sluttet, men som ikke er markert som sluttet i Styreweb.

 

Se spørreskjema ved å trykke forstørrelsesglass på en mottaker:

 

Evt. testsend før sending til alle.

 

Svaroversikt kan sees slik:

Og eksporteres til Excel

 

Se gruppering:

Under Medlemmer og Grupperinger, velg ønsket Gruppering.

Kan også sees per medlem:

 

Kommunikasjon: Velg Melding under Tjenester:


Velg mottakere under Gruppering:

 

Lister: Under Medlemmer velg filter Gruppering og ønsket gruppering.

Velg f.eks. Kontakt rapport:

Og eksporter til Excel:

 

Fakturering:

Så antar jeg man kan velge grupperingen og sende faktura.