Logg inn i Gnist på PC eller mobil: https://gnist.styreweb.com
Finn og velg aktuell aktivitet under Aktiviteter.
Klikk på Registrer oppmøte. Denne er tilgjengelig fra en time før aktivitetens start.
Trykk på grønn hake for å velge de som er tilstede.
Trykk på pil til høyre for å registrere de som Ikke Møtt.
For å registrere de som har varslet fravær ?
Klikk på Oppmøte registrert.